Kesyon sou Bondye


Èske Bondye egziste? Èske gen kèk rezon pou Bondye egziste?

Ki sa atribi Bondye yo ye? Kòman Bondye ye?

Èske Bondye reyèl? Kouman mwen ka konnen pou tout bon ke Bondye reyèl?

Kisa Labib anseye sou Trinite a?

Poukisa Bondye kite bagay ki mal rive bon moun yo?

Èske Bondye te kreye sa ki mal?

Poukisa Bondye pa menm jan nan Ansyen Testaman an ak Nouvo Testaman an?

Kisa sa vle di Bondye se lanmou?

Èske Bondye toujou pale avèk nou jodi a?

Ki moun ki te kreye Bondye? Ki kote Bondye te soti?


Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Kesyon sou Bondye