settings icon
share icon

Изследване на Новия завет

Новият завет е разделен на пет части: Евангелието (от Матей до Йоан), история (книгата Деяния), посланията на апостол Павел (от Римляни до Филемон), общи послания (от Евреи до Юда) и пророчека литература (книгата Откровение) [в българските Библии общите послания без посланието към Евреите се намират веднага след Деяния на апостолите, б.пр.]. Новият завет е написан приблизително от 45 г. сл. Хр. До 95 г. сл. Хр. Езикът на Новия зает е т.нар. Коине гръцки (общ гръцки, ежедневната форма на езика през първи век сл. Хр.)

Евангелието ни дава четири различни, но непротиворечиви разказа за раждането, живота, делото, смъртта и възкресението на Исус Христос. Те показват защо Исус е обещаният в Стария завет Месия и полагат основите на учението в останалите книги от Новия завет. Книгата Деяния проследява делата на апостолите, хората изпратени от Исус в света за да прогласят Евангелието на спасението. Деяния ни разказва за началото на църквата и за бързия ѝ растеж през първи век сл. Хр. Павловите послания, написани от апостол Павел, са писма към конкретни църкви, даващи официалното християнско учение и практиките, които следват от него. Общите послания допълват павловите послания с допълнително поучение и приложение. Книгата Откровение съдържа пророчество относно събитията при края на времената.

Едно изследване на Новия завет е мощно и възнаграждаващо изучаване. Новият завет ни разказва за смъртта на Исус на кръста заради нас и за това какъв трябва да бъде нашият отговор на Неговата смърт. Новият завет има за цел да даде стабилно християнско поучение заедно с практическите резултати, които трябва да следват от него. По-долу са дадени връзки и резюмета към различните новозаветни книги. Искрено се надяваме, че нашето изследване на Новия завет ще ви бъде полезно в живота ви с Христос.

English

Евангелието според Матей

Евангелието според Марко

Евангелието според Лука

Евангелието според Йоан

Деянията на светите апостоли

Книга Римляни

Книга 1 Коринтяни

Книга 2 Коринтяни

Книга Галатяни

Книга Ефесяни

Книга Филипяни

Книга Колосяни

Книга 1 Солунци

Книга 2 Солунци

Книга 1 Тимотей

Книга 2 Тимотей

Книга Тит

Книга Филимон

Книга Евреи

Книга Яков

Книга 1 Петрово

Книга 2 Петрово

Книга 1 Йоаново

Книга 2 Йоаново

Книга 3 Йоаново

Книга Юда

Книга ОткровениеВърнете се обратно на основната българска страница

Изследване на Новия завет
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries