settings icon
share icon

Книга Ефесяни

Автор: Ефесяни 1:1 разкрива автора на книга Ефесяни като апостол Павел.

Време на написване: Книга Ефесяни най-вероятно била написана между 60-63 г.н.е.

Цел на написване: Павел имал за цел всички, които копнеят за христоподобна зрялост, да получат това писание. Съществена част от книга Ефесяни е дисциплината, нужна да се развие в истинските Божии чеда. Нещо повече, изучаването на Ефесяни ще подпомогне укрепването и създаването на вярващия, така че той да може да изпълни целта и призванието, които Бог е дал. Целта на посланието е да утвърди и снабди узряващата църква. То представлява балансирано гледище за тялото Христово и неговото значение в Божия план.

Ключови стихове: Ефесяни 1:3:
3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места;

Ефесяни 2:8-10:
8 Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами нас; това е дар от Бога;

9 не чрез дела, за да се не похвали никой.

10 Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.

Ефесяни 4:4-6:
4 Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви:

5 един Господ, една вяра, едно кръщение

6 един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.

Ефесяни 5:21:
21 като се подчинявате един на друг в страх от Христа.

Ефесяни 6:10-11:
10 Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.

11 Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.

Кратко резюме: Най-голяма част от книга Ефесяни заема доктрината. Половината от учението в посланието се отнася до нашето стоене в Христа, а останалото засяга нашето състояние. Всички, които проповядват от тази книга твълде често подминават цялата основополагаща част и отиват направо към заключителната глава. Това е тази глава, която набляга на войната или борбата на светците. Обаче, за да се извлече полза от съдържанието на посланието, трябва да се започне от началото на проповедта на Павел в писмото.

Първо, като последователи на Христа, трябва напълно да разбираме кои Бог ни обявява да бъдем. Трябва също да се убедим в знанието за Божието постижение за цялото човечество. После, нашето сегашно съществуване и вървене трябва да станат като упражнение и затвърдени. Това трябва да продължи докато повече не се клатушкаме или влачим напред-назад с всеки дух на учение и човешко лукавство.

Писанието на Павел се разделя на три основни части. (1) Глави от първа до трета въвеждат принципите с оглед на Божието постижение. (2) Глави четири и пет представят принципите относно нашето сегашно съществуване. (3) Глава шест представя принципите, засягащи нашата ежедневна борба.

Препратки: Първоначалната връзка със Стария завет в Ефесяни е потресаващата (за евреите) представа за църквата като тяло Христово (Ефесяни 5:32). Тази изумителна тайна (истина неразкрита досега) на църквата е, че “езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло, и са съпричасници на [Неговото] обещание в Христа Исуса чрез благовестието,” (Ефесяни 3:6). Това била тайна, напълно скрита от старозаветните пророци (Ефесяни 3:5, 9). Израилтяните, които били истински последователи на Бог, винаги вярвали, че те единствени били Божият избран народ (Второзаконие 7:6). Приемането на езичниците на равна нога в тази нова ситуация било изключително трудно и провокирало множество диспути между вярващите евреи и покръстените езичници. Павел също говори за тайната на църквата като „Христова невеста“, понятие досега неизвестно в Стария завет.

Практическо приложение: Вероятно повече от всяка друга книга в Библията книгата Ефесяни набляга на връзката между здраво учение и правилната практика в християнския живот. Твърде много хора пренебрегват „теологията“ и вместо това искат да обсъждат неща, които са „практически“. В Ефесяни Павел твърди, че теологията е практическа. За да изживеем Божията воля за нас в нашия живот практически, трябва първо да разбираме кои сме ние в Христа доктринално.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книга Ефесяни
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries