settings icon
share icon

Книга 1 Петрово

Автор: 1 Петрово 1:1 определя автора на книга 1 Петрово като апостол Петър.

Време на написване: Книга 1 Петрово вероятно била написана между 60 и 65 г.н.е.

Цел на написване: 1 Петрово е писмо от Петър до вярващите, които били разпръснати навсякъде из древния свят и били усилено преследвани. Ако някой разбирал преследването, то това бил Петър. Той бил бит, заплашван, наказван и хвърлян в затвора заради проповядването на Словото божие. Той знаел какво струвало да устоиш без горчивина, без да изгубиш надежда и да живееш в голяма вяра покорен, победоносен живот. Това познание за живата надежда в Исус било посланието и Христовият пример бил за следване.

Ключови стихове: 1 Петрово 1:3
3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите.

1 Петрово 2:9
9 Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина.

1 Петрово Peter 2:24
24 Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте.

1 Петрово 5:8-9
8 Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.

9 Съпротивете се нему, стоейки твърдо във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят от братята ви в света.

Кратко резюме: Въпреки че това време на преследване било ужасно, Петър разкрива, че всъщност това било времето за ликуване. Той казва, че го счита за привилегия да страда заради Христа, както техният Спасител е страдал за тях. Писмото прави препратки към личните преживявания на Петър с Исус и неговите проповеди от книгата Деяния. Петър потвърждава, че Сатаната е най-големият враг на всеки християнин, но увереността в бъдещото завръщане на Христос насърчава надеждата.

Препратки: Запознатостта на Петър със старозаветния закон и пророците му дава възможност да обяснява редица старозаветни пасажи в светлината на живота и делото на Месията, Исус Христос. В 1 Петрово 1:16 той цитира Левит 11:44: “Бъдете свети, понеже Аз съм свят.” Но той предшества тези думи като обяснява, че светостта не се постига със спазването на закона, а с благодатта, която се подарява на всички, които вярват в Христос (стих 13). Освен това Петър обяснява препратката към „глава на ъгъла“ в Исая 28:16 и Псалм 118:22 като Христос, който бил отхвърлен от евреите с тяхното неподчинение и неверие. Допълнителни старозаветни препратки включват безгрешния Христос (1 Петрово 2:22 / Исая 53:9) и съветите за свят живот чрез Божията сила, която дава благословения (1 Петрово 3:10:12; Псалм 34:12-16; 1 Петрово 5:5; Притчи 3:34).

Практическо приложение: Увереността във вечния живот се дава на всички християни. Начинът да се идентифицираш с Христос е да споделиш Неговото страдание. За нас това ще бъде да устоим на обиди и клевети от онези, които ни наричат „свръхдобродетелни“ или „прекалени светци“. Това е толкова нищожно в сравнение с изстраданото от Христа за нас на Кръста. Отстоявайте каквото знаете и вярвате, че е правилно, и се радвайте, когато светът и Сатаната се опитват да ви наранят.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книга 1 Петрово
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries