settings icon
share icon

Книга Колосяни

Автор: Апостол Павел е основният автор на книга Колосяни (Колосяни 1:13). Също е отдадена известна заслуга и на Тимотей (Колосяни 1:1).

Време на написване: Книга Колосяни вероятно била написана между 58-62 г.н.е.

Цел на написване: Книга Колосяни е мини-курс по етика, който се отнася до всяка сфера от християнския живот. Павел започва от индивидуалния живот до дома и семейството, от работата до начина, по който трябва да се отнасяме с другите. Темата на тази книга е достатъчността на нашия Господ, Исус Христос, в снабдяването на нашите нужди във всяка област.

Ключови стихове: Колосяни 1:15-16
15 в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание;

16 понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено;

Колосяни 2:8
8 Внимавайте да не ви заплени някой с философията си и с празната си измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа.

Колосяни 3:12-13
12 И тъй, като Божии избрани, свети и възлюблени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дърготърпение.

13 Претърпявайте си един друг, и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие.

Колосяни 4:5-6
5 Обхождайте се мъдро към външните, като изкупувате благоговолението.

6 Това, което говорите, да бъде винаги с благодат подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всекиго.

Кратко резюме: Колосяни било написано ясно да разгроми ереста, която се била надигнала в Колос и която застрашавала съществуването на църквата. Ние не знаем какво е било казано на Павел, но това писмо е неговият отговор.

Можем да предполагаме въз основа на отговора на Павел, че той се занимавал с изкривена представа за Христос. (Неговата истинска и реална човешка природа без приемането на Неговата пълна божественост.) Павел също явно оспорвал „еврейското“ наблягане на обрязването и традициите (Колосяни 2:8-11; 3:11). Въпросната ерес изглежда е или еврейски гностицизъм или смес между еврейски аскетизъм и гръцка (стоическа?) философия. Той свършва добра работа при изтъкването за нас на достатъчността на Христос.

Книга Колосяни съдържа доктринално поучение за божествеността на Христос и лъжливите философии (1:15-2:23), както и практически призиви относно християнското поведение, включително приятелите и говоренето (3:1-4:18).

Препратки: Както при всички ранни църкви въпросът с еврейския легализъм в Колос бил от важно значение за Павел. Толкова радикална била представата за спасението по благодат, а не чрез дела, че тези, които били потопени в старозаветния закон, трудно можели да я възприемат. В резултат имало непрекъснато движение сред легалистите за прибавяне на известни изисквания от закона към новата вяра. Първоначално сред тях било изискването за обрязване, което все още било практикувано сред някои от покръстените евреи. Павел се протепопоставил на тази грешка в Колосяни 2:11-15, където обявил, че обрязването по плът вече не било необходимо, защото Христос е дошъл. Неговото било обрязване на сърцето, не на плътта, което прави ритуалите на старозаветния закон вече ненужни (Второзаконие 10:16, 30:6; Йеремия 4:4, 9:26; Деяния 7:51; Римляни 2:29).

Практическо приложение: Въпреки че Павел обхваща много области, основното приложение за нас днес е изцяло пълната достатъчност на Христос в нашия живот, и за нашето спасение, и за нашето освещаване. Трябва да знаем и разбираме евангелието, за да не бъдем заблудени от хитри форми на легализъм и ерес. Трябва да сме нащрек за всяко отклонение, което би могло да намали централната роля на Христос като Господ и Спасител. Всяка „религия“, която се опитва да се изравни с истината като използва книги, които са набедени да са с равен авторитет с Библията, или които съчетават човешкото усилие с божественото постижение в спасението, трябва да бъдат избягвани. Други религии не могат да се съчетават с или да добавят към християнството. Христос ни дава абсолютни стандарти за морално поведение. Християнството е семейство, начин на живот и взаимоотношение, а не религия. Добрите дела, астрологията, окултизмът и хороскопите не ни показват Божиите пътища. Само Христос го прави. Неговата воля е разкрита в неговото слово, Неговото любящо писмо до нас; ние трябва да го разпознаем!

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книга Колосяни
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries