settings icon
share icon

Книга 2 Солунци

Автор: 2 Солунци 1:1 указва, че книга 2 Солунци била написана от апостол Павел, вероятно заедно със Сила и Тимотей.

Време на написване: Книга 2 Солунци вероятно била написана през 51-52 г.н.е.

Цел на написване: Църквата в Солун все още имала някои погрешни разбирания за Деня на Господа. Те мислели, че той вече бил дошъл и затова спрели работата си. Те били зле преследвани. Павел им писал, за да изчисти погрешните разбирания и да ги успокои.

Ключови стихове: 2 Солунци 1:6-7
6 Понеже е справедливо пред Бога да въздаде скръб на ония, които ви оскърбяват,

7 а на вас, оскърбените, да даде утеха (както и на нас), когато се яви Господ Исус от небето със Своите силни ангели,

2 Солунци 2:13
13 А ние сме длъжни да благодарим на Бога за вас, възлюблени от Господа братя, загдето Бог отначало ви е избрал за спасение чрез освещение на Духа и вярването в истината;

2 Солунци 3:3
3 Но верен е Господ, Който ще ви утвърди и ще ви опази от лукавия.

2 Солунци 3:10
10 Защото и когато бяхме при вас заръчахме ви това: Ако не иска някой да работи, той нито да яде.

Кратко резюме: Павел поздравява църквата в Солун и ги насърчава и убеждава. Той ги хвали за това, което чува, че правят в името на Бог, и се моли за тях (2 Солунци 1:11-12). В глава 2 Павел обяснява какво ще се случи в Деня на Господа (2 Thessalonians 2:1-12). После Павел ги насърчава да са твърди и ги напътва да странят от безредни мъже, които не живеят по евангелието (2 Солунци 3:6).

Препратки: Павел препраща към няколко старозаветни пасажа в разказа си за последните времена като потвърждава и синхронизира старозаветните пророци. Голяма част от проповядването му за последните времена в това писмо е въз основа на пророк Данаил и неговите видения. В 2 Солунци 2:3-9 той препраща към пророчеството на Данаил за „човека на греха“ (Данаил 7–8).

Практическо приложение: Книга 2 Солунци е пълна с информация, която обяснява последните времена. Тя също ни призовава да не сме безучастни и да работим за това, което имаме. Има също някои големи молитви в 2 Солунци, които могат да ни служат за пример как да се молим за други вярващи в днешно време.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книга 2 Солунци
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries