settings icon
share icon

Книга 1 Коринтяни

Автор: 1 Коринтяни:1 определя автора на книгата 1 Коринтяни като апостол Павел.

Време на написване: Книгата 1 Коринтяни била написана приблизително през 55г.н.е.

Цел на написването: Апостол Павел основал църквата в Коринт. Няколко години след като напуснал църквата, апостол Павел чул обезпокоителни сведения за коринтската църква. Те се били възгордяли и извинявали блудството. Духовните дарби се използвали неправилно и се ширело крещящо погрешно схващане на ключови християнски учения. Апостол Павел написал първото си писмо до коринтяните в опит да възвърне коринтската църква към основите й – Исус Христос.

Ключови стихове: 1 Коринтяни 3:3:
3 Понеже и досега сте плътски; защото, докато има между вас завист и разпра, не сте ли плътски, и не постъпвате ли по човешки?

1 Коринтяни 6:19-20:
19 Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си,

20 защото сте били с цена купени; затова прославяте Бога с телата си, [и с душите си, които са Божии].

1 Коринтяни 10:31:
31 И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава.

1 Коринтяни 12:7:
7 А на всеки се дава проявлението на Духа за обща полза.

1 Коринтяни 13:4-7:
4 Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее,

5 не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло,

6 не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината,

7 всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.

1 Коринтяни 15:3-4:
3 Защото първо ви предадох онова, което приех, че Христос умря за греховете ни според писанията;

4 че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията;

Кратко резюме: Коринтската църква била обзета от разцепления. Вярващите в Коринт били разделени на групи, верни на определени духовни водачи (1 Коринтяни 1:12; 3:1-6). Павел призовал коринтските вярващи да се обединят поради посветеността си на Христос (1 Коринтяни 3:21-23). Мнозина в църквата всъщност одобрявали блудствените връзки (1 Коринтяни 5:1-2). Павел им наредил да изгонят порочните мъже от църквата (1 Коринтяни 5:13). Коринтяните се съдели помежду си (1 Коринтяни 6:1-2). Павел поучавал коринтяните, че е по-добре да бъдат онеправдани, отколкото да се навреди на тяхното християнско свидетелство (1 Коринтяни 6:3-8).

Павел дал на коринтската църква насоки за брака и безбрачието (глава 7), храната, жертвана на идоли (глави 8 and 10), християнската свобода (глава 9), забулването на жените (1 Коринтяни 11:1-16), Господнята Вечеря (1 Коринтяни 11:17-34), духовните дарби (глави 12-14), и възкресението (глава 15). Павел е структурирал книгата 1 Коринтяни като отговори на въпросите на коринтяните и като реакция на неправилното поведение и погрешни вярвания, които те са възприели.

Препратки: В глава 10 на книга 1 Коринтяни Павел използва историята на ходенето на израилтяните из пустинята, за да илюстрира за коринтяните глупостта от злоупотребата със свободата и опасността от свръхувереността. Павел тъкмо е предупредил коринтяните за тяхната липса на самодисциплина (1 Коринтяни 9:24-27). Той продължава да описва израилтяните, които, въпреки Божиите чудеса и грижата за тях – разделянето на Червено море, чудотворното осигуряване на манна небесна и вода от камъка – злоупотребили със свободата си, негодували срещу Бог и паднали в неморалност и идолопоклонничество. Павел призовава коринтската църква да обърне внимание на примера на израилтяните и да избягва съблазните и блудството (стихове 6-8) и поставянето на Христос на изпитание и оплакването (стихове 9-10). Виж Числа 11:4, 34, 25:1-9; Изход 16:2, 17:2,7.

Практическо приложение: Много от проблемите и въпросите на коринтската църква все още присъстват и в днешната църква. Църквите днес все още се борят с разцепления, неморалност и с употребата на духовните дарби. Книга 1 Коринтяни много добре би била написана към днешната църква и ние бихме сторили добре да обърнем внимание на предупрежденията на Павел и да ги приложим към себе си. Въпреки всичките укори и корективи, 1 Коринтяни ни връща фокуса обратно там, където трябва да бъде – върху Христос. Истинската Христова любов е отговорът на много проблеми (глава 13). Правилното разбиране на възкресението на Христос, както е разкрито в глава 15, и оттам и правилно разбиране на нашето собствено възкресение, е лекът за това, което ни разделя и побеждава.

English


Изследване на Новия завет

Книга 1 Коринтяни

Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries