settings icon
share icon

Книга Юда

Автор: Юда 1 определя автора на книгата като Юда, брат на Яков. Това вероятно се отнася до Исусовия полубрат Юда, тъй като Исус също имал полубрат на име Яков (Матей 13:55). Юда вероятно не се идентифицира като брат на Исус поради смирение и почит към Христос.

Време на написване: Книгата Юда е тясно свързана с книгата 2 Петрово. Датирането на авторството на Юда зависи от това дали Юда е използвал съдържание от 2 Петрово или Петър е използвал съдържание от Юда, когато е писал 2 Петрово. Книгата Юда била написана някъде между 60 и 80 г.н.е.

Цел на написване: Книгата Юда е важна книга за нас днес, тъй като е написана за последните времена, за края на църковната епоха. Църковната епоха започнала в деня на Петдесетница. Юда е единствената книга, посветена изцяло на голямото вероотстъпничество. Юда пише, че злите дела са свидетелството за вероотстъпничество.Той ни предупреждава да се борим за вярата, защото има плевели сред житото. Лъжепророци се намират сред църквата и светиите са в опасност. Юда е малка, но важна книга, която си струва да се изучава, написана за днешните християни.

Ключови стихове: Юда 3:
3 Възлюбени, като показвах всяко усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, счетох за нужно да ви пиша и да ви овещая да се подвизаете за вярата, която еднаж за винаги бе предадена на светиите.

Юда 17-19:
17 Но, вие, възлюбени, помнете думите изговорени по-напред от апостолите на нашия Господ Исус Христос, как ви казваха:

18 В последно време ще има присмивачи, които ще ходят по своите нечестиви страсти.

19 Тия са, които правят разцепления, плътски, които нямат Духа.

Юда 24-25:
24 А на Онзи, Който може да ви предпази от препъване, и да ви постави непорочни в радост пред Своята слава,

25 на единствения Бог наш Спасител, чрез Исуса Христа нашия Господ, да бъде слава и величие, и преди всичките векове, и сега, и до всичките векове. Амин.

Кратко резюме: Според стих 3 Юда бил загрижен да напише за нашето спасение; обаче, той сменил темата, за да се обърне към борбата за вярата. Вярата въплъщава цялото тяло на християнското учение, проповядвано от Христос, по-късно предадено на апостолите. След като Юда предупреждава за лъжеучителите (стихове 4-16), той ни съветва как можем да успеем в духовната война (стихове 20-21). Ето я мъдростта, която ще направим добре да приемем и да се придържаме към нея докато преминаваме през тези дни на последните времена.

Препратки: Книгата Юда е пълна с препратки към Стария Завет, включително Изход (стих 5); разбунтуването на Сатана (стих 6); Содом и Гомор (стих 7); смъртта на Мойсей (стих 9); Каин (стих 11); Валаам (стих 11); Корей (стих 11); Енох (стихове 14,15); и Адам (стих 14). Използването от Юда на добре познатите исторически илюстрации на Содом и Гомор, Каин, Валаам и Корей напомнили на евреите християни за необходимостта от истинска вяра и подчинение.

Практически приложение: Живеем в уникално историческо време и тази малка книжка може да ни помогне да се подготвим за неизброимите предизвикателства на живота в последните времена. Днешният християнин трябва да бъде нащрек за лъжеучения, които лесно може да ни измамят, ако не сме достатъчно задълбочено запознати със Словото. Нужно е да познаваме Евангелието – да го пазим и защитаваме - и да приемаме Христос като Господ, за което свидетелства промяна в живота. Истинската вяра винаги отразява Христоподобен характер. Животът ни в Христос трябва да отразява нашето собствено най-вътрешно сърдечно познание, което почива върху авторитета на Всемогъщия Творец и Отец, който прилага вярата на практика. Нуждаем се от това лично взаимоотношение с Него и само тогава ще познаваме Неговия глас толкова добре, че няма да следваме никой друг.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книга Юда
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries