settings icon
share icon

Книга 2 Йоаново

Автор: Книга 2 Йоаново не назовава пряко своя автор. Традицията от най-ранните дни на църквата твърди, че авторът е апостол Йоан. През годините е имало различни догадки, че друг ученик на име Йоан може да е написал писмото. Обаче, всички доказателства сочат, че авторът бил любимият ученик Йоан, който също написал Евангелието от Йоан.

Време на написване: Книгата 2 Йоаново най-вероятно трябва да е била написана по приблизително същото време като другите писма на Йоан, 1 и 3 Йоаново, вероятно между 85-95 г.н.е.

Цел на написване: Книгата 2 Йоаново е настоятелна молба към читателите на Йоановото писмо да показват любовта си към Бог и Неговия син Исус като се подчиняват на заповедта да се обичат един друг и да живеят живота си в подчинение на Писанията. Книгата 2 Йоаново също е силно предупреждение да бъдат нащрек за измамници, които обикаляли и казвали, че Христос не е дошъл в плът.

Ключови стихове: 2 Йоаново 6:
6 И любовта е това: да ходим по Неговите заповеди. Тая е заповедта, в която трябва да ходите, както сте чули отначало.

2 Йоаново 8-9:
8 Внимавайте на себе си, да не изгубите, което сте изработили, но да получите пълна награда.

9 Никой, който върви напред, и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога; тоя, който пребъдва в учението, той има и Отца и Сина.

Кратко резюме: Книгата 2 Йоаново е адресирана до „избраната госпожа и нейните деца“. Това може да е било както дама с високо положение в църквата, така и шифър, който се отнася до местната църква и нейното паство. В онези дни, когато били преследвани християните, често били използвани такива закодирани поздравления.

Книгата 2 Йоаново до голяма степен се занимава с настоятелното предупреждение за измамниците, които не проповядвали точното учение за Христа и които изповядвали, че Исус всъщност не бил дошъл в плът, а само като дух. Йоан бил много загрижен истинските вярващи да са наясно с тези лъжеучители и да нямат нищо общо с тях.

Препратки: Йоан описва любовта не като емоция или чувство, а като подчинение на Божиите заповеди. Исус повтарял важността на заповедите, особено „първата и най-голямата заповед“, любовта към Бога (Второзаконие 6:5) и втората – любовта един към друг (Матей 22:37-40; Левит 19:18). Без да отменя старозаветния Божи закон, Исус дошъл да го изпълни като предоставил средството за неговото изпълнение чрез Себе си.

Практическо приложение: Изключително важно е да подлагаме на проверката на Писанията всичко, което виждаме, чуваме и четем, че има надслова „християнско“. Тази проверка не е прекалено силно наблегната, тъй като едно от най-силните оръжия на Сатаната е измамата. Много е лесно да бъдеш уловен от ново и вълнуващо учение, което изглежда се основава на Писанието, но което, ако бъде изследвано отблизо, всъщност представлява отклонение от Божието Слово. Ако това, което се случва, не съответства изрично на Писанието, тогава то е лъжливо и не е от Духа, и не трябва да имаме нищо общо с него.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книга 2 Йоаново
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries