settings icon
share icon

Книга 2 Тимотей

Автор: 2 Тимотей 1:1 определя автора на книга 2 Тимотей като апостол Павел.

Време на написване: Книга 2 Тимотей била написана приблизително през 67 г.н.е., скоро преди апостол Павел да бъде убит.

Цел на написване: Хвърлен отново в затвора в Рим, апостол Павел се чувствал самотен и изоставен. Павел усещал, че земният му път скоро щял да достигне своя край. Книга 2 Тимотей по същество представлява „последните думи“ на Павел. Павел надмогнал собствените си обстоятелства, за да изрази загриженост за църквите и специално към Тимотей. Павел искал да използва последните си думи да насърчи Тимотей и всички други вярващи да постоянстват във вярата (2 Тимотей 3:14) и да провъзгласяват благовестието на Исус Христос (2 Тимотей 4:2).

Ключови стихове: 2 Тимотей 1:7
7 Защото Бог ни е дал дух не от страх, а на сила, любов и себевладение.

2 Тимотей 3:16-17
16 Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;

17 за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършенно приготвен за всяко добро дело.

2 Тимотей 4:2
2 проповядвай словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване.

2 Тимотей 4:7-8
7 Аз се подвизах в доброто воинствуване, попрището свърших, вярата упазих;

8 отсега нататък се пази за мене венецът (правдата), който Господ, праведния Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само на мене,но и на всички, които са обикнали Неговото явление.

Кратко резюме: Павел насърчава Тимотей да остане страстен за Христос и да остане твърд в здравото учение (2 Тимотей 1:1-2, 13-14). Павел напомня на Тимотей да избягва неблагочестивите вярвания и практики и да бяга от всичко неморално (2 Тимотей 2:14-26). В последните времена ще има и усилено гонение, и отстъпничество от християнската вяра (2 Тимотей 3:1-17). Павел завършва с горещ призив към вярващите да стоят твърдо във вярата и да завършат пътя силни (2 Тимотей 4:1-8).

Препратки: Толкова загрижен бил Павел да предупреди Тимотей и онези, които той пастирувал, за опасностите от лъжеучителите, че той се обърнал към историята за египетските магьосници, които се противопоставили на Мойсей (Изход 7:11, 22; 8:7, 18, 19; 9:11). Въпреки че техните имена не се споменават в Стария завет, традицията приема, че тези мъже са подбудили към издигането на златния телец и били убити заедно с останалите идолопоклонници (Изход 32). Павел предсказва същата съдба за онези, които се противопоставят на истината за Христос, като тяхното безумство накрая ще бъде направено „явно за всички“ (2 Тимотей 3:9).

Практическо приложение: Лесно е да се отклониш в християнския живот. Трябва да държим погледа си върху наградата – да бъдем наградени на небето от Исус Христос (2 Тимотей 4:8). Трябва да се стремим да избягваме и лъжеученията, и неблагочестивите практики. Това може да се постигне само като се основаваме в знанието си на Божието Слово и бъдем твърди в отказа си да приемаме всяко нещо, което не е библейско.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книга 2 Тимотей
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries