settings icon
share icon

Книга 2 Петрово

Автор: 2 Петрово 1:1 специално заявява, че апостол Петър е автор на 2 Петрово. Авторството на Петър на 2 Петрово е било поставяно под въпрос много повече отколкото на която и да било друга книга от Новия Завет. Обаче, отците на ранната църква не намерили достатъчно добро основание да го отхвърлят. Ние не намираме достатъчно добро основание да отхвърлим Петровото авторство на 2 Петрово.

Време на написване: Книга 2 Петрово била написана към края на живота на Петър. Тъй като Петър бил убит мъченически в Рим по времето на царуването на Нерон, неговата смърт трябва да се е случила преди 68 г.н.е. Най-вероятно той написал 2 Петрово между 65 и 68г.н.е.

Цел на написване: Петър бил разтревожен, че лъжеучители започнали да навлизат в църквите. Той призовал християните да израстват и да заякват във вярата си, така че да могат да откриват и да се борят срещу разпростиращото се вероотстъпничество. Той силно наблегнал на автентичността на божието Слово и на сигурното завръщане на Господ Исус.

Ключови стихове: 2 Петрово 1:3-4
3 Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила:

4 чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света;

2 Петрово 3:9:
9 Господ не забравя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.

2 Петрово 3:18:
18 Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега и до вечния ден. Амин.

Ключовата дума е познание; с нейните производни думи тя се среща най-малко 13 пъти в 2 Петрово.

Кратко резюме: Като знаел, че времето му е кратко (2 Петрово 1:13-15), и че тези църкви били изправени пред непосредствена опасност (2 Петрово 2:1-3), той призовал читателите да опреснят спомените си (2 Петрово 1:13) и да стимулират мисленето си (2 Peter 3:1-2),така че да могат са си припомнят неговото учение (2 Петрово 1:15). Той предизвикал вярващите да узреят във вярата си като прибавят към нея специфични християнски добродетели като така станат ефективни и продуктивни в познаването си на Исус Христос (2 Петрово 1:5-9). Старозаветните и Новозаветните автори били посочени като техния авторитет за тяхната вяра (2 Петрово 1:12-21, 3:2, 3:15-16). Петър желаел те да заякнат във вярата си, за да устояват на лъжеучителите, които се били промъкнали в църквите и неблагоприятно им влияели. Като ги изобличавал, той описвал тяхното поведение, тяхното осъждане и техните характеристики (2 Петрово chapter 2), а също и че те се подигравали с Второто Господно Пришествие (2 Петрово 3:3-7). За християните Петър проповядвал, че Второто Пришествие е насърчението за свят живот (2 Петрово 3:14). След отправянето на последно предупреждение, Петър отново ги насърчава да израстват в благодатта и познаването на техния Господ и Спасител Исус Христос. Той завършил с дума на хвала към своя Господ и Спасител (2 Петрово 3:18).

Препратки: В своето изобличение на лъжепророците Петър повтаря преобладаваща старозаветна тема, която трябва да е била много позната на неговите читатели. Много от ранните християни били покръстени евреи, които били добре обучени в закона и пророците. Когато Петър споменава „пророческото слово“ от Стария Завет в 2 Петрово 1:19-21, той незабавно изобличил лъжепророците и утвърдил, че истинските пророци били движени от Святия Дух, който говорил чрез тях (2 Царе 23:2). Еремия бил еднакво силен в критиката си на лъжепророците като попитал „До кога ще бъде това в сърцето на пророците, Които пророкуват лъжа, - На ония, които пророкуват измамата на своето сърце?“ (Еремия 23:26). Очевидно, същите заблудени лъжеучители, които били напаст за Божия народ и в Стария, и в Новия завет, са все още сред нас, което прави Петровото второ послание също толкова актуално днес, колкото е било преди 2000 години.

Практическо приложение: Разбира се, като християни през 21 век, ние сме по-близо до завръщането на нашия Господ, отколкото християните от първи век, до които е написано това послание. Чрез телевизията и други средства за масова комуникация зрелите християни са наясно, че много шарлатани парадират като истински християнски лидери, и че незрелите християни са „зарибени“ от тяхното залъгване и лъжливо интерпретиране на Писанията. На всички новородени християни подобава да се опират на Словото, за да могат да различават истината от заблудата.

Същото предписание за растеж във вярата, което Петър даде (2 Петрово 1:5-11), когато се приложи към живота ни, ще ни гарантира богатата награда на влизане „във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос“ (2 Петрово 1:10-11). Основата на нашата вяра е и винаги ще бъде същото Божие Слово, което проповядвал Петър.

English


Изследване на Новия завет

Книга 2 Петрово

Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries