settings icon
share icon

Книга Тит

Автор: Тит 1:1 определя апостол Павел като автора на книга Тит.

Време на написване: Посланието до Тит било написано приблизително през 66 г.н.е. Многобройните пътувания на Павел са добре документирани и показват, че той е писал на Тит от Никопол в Епир. В някои библии обясняващият текст към посланието може да показва, че Павел е писал от Никопол в Македония. Обаче, не е известно такова място и обясняващите текстове не са достоверен източник, тъй като не са автентични.

Цел на написване: Посланието до Тит е известно като едно от Пасторските Послания както са двете писма до Тимотей. Това послание било написано от апостол Павел, за да насърчи своя брат по вярата, Тит, когото той бил оставил в Крит да ръководи църквата, която Павел бил основал при едно от своите мисионерски пътувания (Тит 1:5). Това писмо съветва Тит относно това какви качества трябва да търси във водачите на църквата. Той също предупреждава Тит за славата на живеещите на осторов Крит (Тит 1:12).

Освен съветването на Тит какви качества трябва да търси във водачите на църквата, Павел също насърчава Тит да се завърне в Никопол на посещение. С други думи Павел продължава да наставлява като ученици Тит и другите докато те израстват в благодатта на Господа (Тит 3:13).

Ключови стихове: Тит 1:5
5 Оставих те в Крит по тая причина, да туриш ред в недовършеното и да поставиш презвитери във всеки град, както аз ти поръчах;

Тит 1:16
16 Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него, като са мръсни и непокорни, неспособни за каквото и да било добро дело.

Тит 2:15
15 Така говори, увещавай с пълна власт. Никой да не те презира.

Тит 3:3-6
3 Защото и ние някога бяхме несмислени, непокорни, измамвани и поробени на разни страсти и удоволствия, и като живеехме в злоба и завист, бяхме омразни, и се мразехме един друг.

4 Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към човеците,

5 Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух,

6 когото изля изобилно върху нас чрез Исуса Христа, нашия спасител,

Кратко резюме: Колко чудесно трябва да е било, когато Тит е получил писмо от своя наставник апостол Павел. Павел бил много почитан човек и с право, след като е основал няколко църкви навсякъде в източния свят. Това прочуто въведение от апостола би било прочетено от Тит: “до Тита, истинното ми чадо по общата ни вяра: Благодат и мир да бъде с тебе от Бога Отца и Христа Исуса, нашия спасител.” (Тит 1:4).

Остров Крит, където Тит бил оставен от Павел да ръководи църквата, бил населен от коренни жители на острова и евреи, които не знаели истината за Исус Христос (Тит 1:12-14). Павел се чувствал отговорен да бъде неотклонно заедно с Тит в мисията като го поучава и насърчава в развиването на водачи в църквата в Крит. Като апостол Павел насочвал Тит в търсенето му на водачи, Павел също предлагал как Тит да поучава водачите така че те да могат да израстват във вярата си в Христа. Неговите поучения включвали такива както за мъжете, така и за жените на всяка възраст (Тит 2:1-8).

За да помогне на Тит да продължи вярата си в Христа, Павел предложил на Тит да дойде в Никопол и да доведе със себе си двама други членове на църквата (Тит 3:12-13).

Препратки: Още веднъж Павел намира за необходимо да напъти водачите на църквата да са нащрек срещу юдаистите, тези, които се опитвали да прибавят дела към дара на благодатта, който създава спасението. Той предупреждава срещу онези, които са бунтовнически измамници, особено онези, които продължавали да проповядват необходимост от обрязване и придържане към ритуалите и церемоните на Мойсеевия закон (Тит 1:10-11). Това е повтаряща се тема навсякъде в посланията на Павел и в книгата Тит той отива дотам, че да каже, че техните уста трябва да бъдат запушени.

Практическо приложение: Апостол Павел заслужава нашето внимание докато поглеждаме към Библията за напътствие как да живеем живот, нравещ се на нашия Господ. Можем да научим какво трябва да избягваме, както и на кого да се стремим да подражаваме. Павел предлага да се опитваме да бъдем чисти като избягваме нещата, които оскверняват нашия ум и съзнание. И после Павел изказва твърдение, което никога не трябва да бъде забравяно: “Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него, като са мръсни и непокорни, неспособни за каквото и да било добро дело.” (Тит 1:16). Като християни ние трябва да изследваме себе си, за да бъдем сигурни, че нашият живот съответства на нашата професия на вяра в Христа (2 Коринтяни 13:5).

Заедно с това предупреждение, Павел също ни казва как да избягваме отричането от Бог: “Той ни спаси по Своята милост чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух, когото изля изобилно върху нас чрез Исуса Христа, нашия спасител” (Тит 3:5b-6). Като търсим ежедневно обновяване на нашия ум от Святия Дух можем да се развием като християни, които почитат Бог чрез начина, по който живеем.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книга Тит
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries