settings icon
share icon

Книга Откровение

Автор: Откровение 1:1,4,9 и 22:8 определено идентифицират автора на книга Откровение като апостол Йоан.

Време на написване: Книга Откровение вероятно била написана между 90 и 95 г.н.е.

Цел на написване: Откровението на Исус Христос било дадено на Йоан от Бог „за да покаже на слугите Си онова, което има да стане скоро“. Книгата е пълна със загадки за нещата, които ще се случат. Тя е последното предупреждение, че светът със сигурност ще свърши и осъждането ще бъде сигурно. Книгата ни дава оскъден поглед към небето и всичките великолепия, чакащи онези, които запазят робите си бели. Откровението ни превежда през голямото изпитание с всичките му нещастия и окончателния огън, който ще очаква всички невярващи за вечността. Книгата преповтаря падането на Сатаната и съдбата, на която са обречени той и неговите ангели. Показани са ни задълженията на всички същества и небесни ангели и обещанията на светиите, които ще живеят завинаги с Исус в Новия Ерусалим. Също като Йоан, ни е трудно да намерим думите да опишем какво четем в книгата Откровение.

Ключови стихове: Откровение 1:19
19 Напиши, прочее, това, което си видял, и що значи, и това, което има да стане подире,

Откровение 13:16-17
16 И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им;

17 за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име.

Откровение 19:11
11 След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно.

Откровение 20:11
11 След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Откровение 21:1
1 И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече.

Кратко резюме: Откровението изобилства от пъстри описания на видения, които провъзгласяват за нас последните дни преди завръщането на Христос и ни въвеждат в новото небе и новата земя. Откровението започва с писма до седемте църкви на Мала Азия, после продължава да разкрива поредицата опустошения излели се върху земята; знакът на звяра „666“; кулминационната битка при Армагедон; завързването на Сатаната; царуването на Господ; Великото отсъждане на Белия Трон; и същността на вечния град на Бога. Пророчествата за Исус Христос са изпълнени и заключителен призив към неговата природа на Господ ни уверява, че той скоро ще се върне.

Препратки: Книгата Откровение е кулминация на пророчествата за последните времена, като се започне със Стария завет. Описанието на антихриста, споменато в Даниил 9:27, е напълно развито в глава 13 на Откровение. Извън Откровение, примери на апокалиптична литература в Библията са глави 7-12 в Даниил, глави 24-27 в Исая, глави 37-41 в Езекил и глави 9-12 в Захария. Всички тези пророчества се събират заедно в книгата Откровение.

Практическо приложение: Приели ли сти Христос като ваш Спасител? Ако да, няма от какво да се страхувате при Божия съд на света както е описано в книга Откровение. Съдията е на наша страна. Преди да започне окончателният съд, трябва да свидетелстваме на приятели и съседи за предложението на Бог за вечен живот в Христос. Събитията в тази книга са реални. Ние трябва да живеем живота си така сякаш го вярваме, така че другите да забележат нашата радост за бъдещето ни и да поискат да се присъединят към нас в този нов и великолепен град.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книга Откровение
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries