Câu hỏi về Đời Sống Cơ Đốc


Cơ Đốc nhân là gì?

Cơ Đốc nhân có phải tuân theo luật pháp Cựu Ước không?

Làm thế nào tôi biết ý muốn Chúa cho đời sống tôi? Kinh Thánh nói gì về việc tìm biết ý Chúa?

Làm thế nào tôi có thể thắng hơn tội lỗi trong nếp sống Cơ Đốc của tôi?

Làm thế nào tôi có thể truyền giảng cho những bạn hữu và những người trong gia đình của tôi mà không gây khó chịu hoặc xô đẩy họ đi?

Con cái Chúa kiêng ăn - Kinh Thánh nói gì?

Làm thế nào tôi có thể tha thứ tội cho những người chống lại tôi?

Tăng trưởng thuộc linh là gì?

Kinh Thánh nói gì về chiến trận thuộc linh?

Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra tiếng của Thiên Chúa?

Thế nào là một Cơ Đốc nhân xác thịt?

Tại sao tất cả Cơ Đốc nhân đều giả hình?

Làm thế nào để tôi có thể kinh nghiệm được sự vui mừng trong suốt cuộc đời theo Chúa của tôi?

Thiền định Cơ đốc là gì?

Tâm linh Cơ đốc giáo là gì?

Tại sao chúng ta cần phải xưng ra tội của mình dù những tội đó đã được Chúa tha thứ rồi? (1 Giăng 1:9)?

Nếu tôi đã được cứu và tất cả tội lỗi của tôi đã được tha thứ, tại sao tôi không được tiếp tục phạm tội?

Mọi khí giới của Đức Chúa Trời là gì?

Khi nào, tại sao và cách nào Đức Chúa Trời sửa phạt chúng ta khi chúng ta phạm tội?

Cơ Đốc nhân nên giải quyết như thế nào với những cảm giác tội lỗi liên quan đến những tội trong quá khứ, là những tội đã phạm trước và sau khi được cứu rỗi?

Kinh Thánh nói gì về chủ nghĩa luật pháp?

Tôi là ai ở trong Đấng Christ?

Kinh Thánh dạy gì về việc ăn đồ ăn/thịt đã cúng cho hình tượng?

Chúa Giê-xu có ý gì khi Ngài hứa về một đời sống dư dật?

Tại sao thật là quan trọng để dành thời gian riêng tư với Chúa?

Xức dầu là gì? Được xức dầu có nghĩa là gì?

Cơ Đốc nhân nên bênh vực đức tin của mình như thế nào trong một thế giới chống lại Đấng Christ như vậy?

Cơ Đốc nhân có thẩm quyền quở trách ma quỷ không?

Làm thế nào tôi có thể trở nên giống Đấng Christ hơn?

Làm sao tôi có thể có mối tương giao gần hơn với Chúa?

Chúng ta có cần phải xưng tội với những người mà mình đã phạm tội với họ hay không?

Làm thế nào để tôi có thể là người làm chứng hiệu quả cho Đấng Christ trong thế giới hư mất này?

Thực lòng theo Đấng Christ có nghĩa là gì?

Tôi đã phạm tội _____. Chúa có tha tội cho tôi không?

Làm sao tôi biết được khi nào Chúa bảo tôi làm điều gì đó?

Làm sao để tôi có thể sống một đời sống cho Chúa?

Chúa có hứa sẽ không đưa cho chúng ta nhiều hơn chúng ta có thể làm được không?

Làm sao tôi vượt qua cám dỗ?

Có sai hay không khi là một Cơ đốc nhân bí mật để bảo vệ cuộc sống của cá nhân?

Liệu việc thánh hóa hoàn toàn/ vô tội hoàn toàn có khả năng diễn ra trong đời này không?

Đồn lũy tâm linh — Quan điểm của Kinh Thánh ra sao?

Có phải chịu khổ cho (vì) Đấng Christ luôn luôn là một phần của việc trở thành một người bước theo Đấng Christ?

Làm thế nào kiểm soát những suy nghĩ của mình?

Tại sao Đức Chúa Trời để cho chúng ta trải qua những thử thách và khó khăn?

Sự thờ phượng thật là gì?

Làm thế nào tôi có thể học để tin cậy nơi Đức Chúa Trời?

Làm thế nào tôi có thể thờ phượng Đức Chúa Trời cách phải lẽ?

Những người tin Chúa thì không tiếp tục phạm tội (1 Giăng 3:6; 5:18) có nghĩa là gì?


Câu hỏi về Đời Sống Cơ Đốc