settings icon
share icon

Câu hỏi về Đời Sống Cơ Đốc

Cơ Đốc nhân là gì?

Cơ Đốc nhân có phải tuân theo luật pháp Cựu Ước không?

Làm thế nào tôi biết ý muốn Chúa cho đời sống tôi? Kinh Thánh nói gì về việc tìm biết ý Chúa?

Làm thế nào tôi có thể thắng hơn tội lỗi trong nếp sống Cơ Đốc của tôi?

Tôi nên truyền giáo cho gia đình và bạn bè như thế nào để không khiến họ khó chịu hay xa lánh tôi?

kiêng ăn Cơ Đốc — Kinh Thánh nói gì?

Làm thế nào để tha thứ người có lỗi với mình?

Tăng trưởng thuộc linh là gì?

Kinh Thánh nói gì về chiến trận thuộc linh?

Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra tiếng nói của Đức Chúa Trời?

Thế nào là một Cơ Đốc nhân xác thịt?

Tại sao tất cả Cơ Đốc nhân đều giả hình?

Làm thế nào để tôi có thể kinh nghiệm được sự vui mừng trong suốt cuộc đời theo Chúa của tôi?

Thiền định Cơ đốc là gì?

Tâm linh Cơ đốc giáo là gì?

Tại sao chúng ta cần phải xưng ra tội của mình dù những tội đó đã được Chúa tha thứ rồi? (1 Giăng 1:9)?

Nếu tôi đã được cứu và tất cả tội lỗi của tôi đã được tha thứ, tại sao tôi không được tiếp tục phạm tội?

Mọi khí giới của Đức Chúa Trời là gì?

Khi nào, tại sao và cách nào Đức Chúa Trời sửa phạt chúng ta khi chúng ta phạm tội?

Cơ Đốc nhân nên giải quyết như thế nào với những cảm giác tội lỗi liên quan đến những tội trong quá khứ, là những tội đã phạm trước và sau khi được cứu rỗi?

Kinh Thánh nói gì về chủ nghĩa luật pháp?

Tôi là ai ở trong Đấng Christ?

Kinh Thánh dạy gì về việc ăn đồ ăn/thịt đã cúng cho hình tượng?

Chúa Giê-xu có ý gì khi Ngài hứa về một đời sống dư dật?

Tại sao thật là quan trọng để dành thời gian riêng tư với Chúa?

Xức dầu là gì? Được xức dầu có nghĩa là gì?

Cơ Đốc nhân nên bênh vực đức tin của mình như thế nào trong một thế giới chống lại Đấng Christ như vậy?

Cơ Đốc nhân có thẩm quyền quở trách ma quỷ không?

Làm thế nào tôi có thể trở nên giống Đấng Christ hơn?

Làm sao tôi có thể có mối tương giao gần hơn với Chúa?

Chúng ta có cần phải xưng tội với những người mà mình đã phạm tội với họ hay không?

Làm thế nào để tôi có thể là người làm chứng hiệu quả cho Đấng Christ trong thế giới hư mất này?

Thực lòng theo Đấng Christ có nghĩa là gì?

Tôi đã phạm tội _____. Chúa có tha tội cho tôi không?

Làm sao tôi biết được khi nào Chúa bảo tôi làm điều gì đó?

Làm sao để tôi có thể sống một đời sống cho Chúa?

Chúa có hứa sẽ không đưa cho chúng ta nhiều hơn chúng ta có thể làm được không?

Làm sao tôi vượt qua cám dỗ?

Có sai hay không khi là một Cơ đốc nhân bí mật để bảo vệ cuộc sống của cá nhân?

Liệu việc thánh hóa hoàn toàn/ vô tội hoàn toàn có khả năng diễn ra trong đời này không?

Đồn lũy tâm linh — Quan điểm của Kinh Thánh ra sao?

Có phải chịu khổ cho (vì) Đấng Christ luôn luôn là một phần của việc trở thành một người bước theo Đấng Christ?

Làm thế nào kiểm soát những suy nghĩ của mình?

Tại sao Đức Chúa Trời để cho chúng ta trải qua những thử thách và khó khăn?

Sự thờ phượng thật là gì?

Làm thế nào tôi có thể học để tin cậy nơi Đức Chúa Trời?

Làm thế nào tôi có thể thờ phượng Đức Chúa Trời cách phải lẽ?

Những người tin Chúa thì không tiếp tục phạm tội (1 Giăng 3:6; 5:18) có nghĩa là gì?

Trong những cách nào là một Cơ Đốc nhân lại khó khăn?

Đào tạo môn đồ (Môn đồ hóa) theo Đấng Christ là gì?

Lãnh đạo Cơ Đốc giáo là gì?

Cuộc sống Cơ Đốc nhân được cho là như thế nào?

Những nguyên tắc Kinh Thánh nào giúp ra quyết định đúng đắn?

Việc chúng ta không yêu thế gian có ý nghĩa gì?

Làm thế nào tôi có thể tập trung vào Đấng Christ?

Có phải Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta tha thứ và quên đi?

Kinh Thánh nói gì về việc tha thứ cho chính mình?

Làm thế nào các tín đồ có thể ở trên thế gian, nhưng không thuộc về thế gian?

Trong Đấng Christ" có nghĩa là gì?

Làm thế nào tôi có thể tăng đức tin của mình?

Tôi là một tân tín hữu. Tôi cần phải làm gì tiếp theo?

Kinh Thánh nói gì về việc chiến thắng dục vọng?

Làm sao để tôi có thể say mê Chúa?

Làm cách nào để tôi biết lời hứa nào của Chúa dành cho tôi?

Làm thế nào để tôi có thể nhận được sự bảo vệ của Chúa?

Làm thế nào tôi có thể khôi phục linh hồn?

Tại sao tôi nên mong muốn phục vụ Chúa?

Chúng ta có phạm tội mỗi ngày không? Có thể nào chúng ta không phạm tội trong một ngày không?

Làm sao để chúng ta quy phục Chúa?

Đức chúa Giê-su có ý gì khi Ngài nói: "Vác thập tự giá mình mà theo Ta" (Ma-thi-ơ 16:24; Mác 8:34; Lu-ca 9:23)?

Có phải Cơ Đốc nhân có hai bản chất?

Một tín đồ có thẩm quyền trên Sa-tan hay không?

Kinh Thánh có hàm ý gì khi cho rằng chúng ta không được phán xét (phê bình, chỉ trích, lên án, xét đoán) người khác?

Cứ ở trong Đấng Christ có nghĩa là gì?

Trở lại con đường cũ nghĩa là gì?

Quản trị theo Kinh Thánh là gì?

Người Cơ Đốc cần phản ứng như thế nào trước sự bắt bớ?

Chết đi con người cũ" trong Kinh Thánh nghĩa là gì?

Làm thế nào chúng ta có thể kinh nghiệm sự tự do thật trong Đấng Christ?

Tôn vinh Đức Chúa Trời có nghĩa là gì?

Gìn giữ tấm lòng của bạn có nghĩa là gì?

Làm sao để tôi tôn xưng Chúa Giê-xu làm Chúa đời sống mình?

Luật pháp của Đấng Christ là gì?

Hy sinh sống có nghĩa là gì?

Hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời có nghĩa là gì?

Tại sao lập môn đồ là điều quan trọng?

Người của Chúa là như thế nào?

Làm sao để tôi có được tâm trí của Đấng Christ?

Ý nghĩa một Cơ đốc nhân là một sáng tạo mới (2 Cô-rinh-tô 5:17) là gì?

Ý nghĩa của việc trước hết hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời là gì?

Làm thế nào để tôi chia sẻ lời chứng Cơ đốc giáo của tôi?

Các Cơ Đốc Nhân là những tội nhân, thánh nhân, hay cả hai?

Kỷ luật thuộc linh là gì?

Ý nghĩa của việc gây cớ cho người khác vấp phạm là gì?

Vì Đức Chúa Trời từ chối tha thứ, vậy chúng ta có thể không?

Người nữ của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì?

Tại sao tôi nên nói về đức tin của tôi nơi sở làm?

Chúa Giêsu có phải là người ăn chay không? Cơ Đốc Nhân có nên ăn chay (hay ăn chay trường)?


Câu hỏi về Đời Sống Cơ Đốc

Tìm hiểu cách ...

Dành vĩnh hằng với Thiên ChúaNhận sự tha thứ từ Thượng Đế