settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra tiếng nói của Đức Chúa Trời?

Trả lời


Câu hỏi này đã được rất nhiều người trong suốt bề dày lịch sử đặt rai. Sa-mu-ên đã nghe tiếng nói của Đức Chúa Trời nhưng đã không nhận ra nó cho đến khi ông được Hê-Li hướng dẫn. (I Sa-mu-ên 3:1-10). Ghê-đê-ôn có sự mặc khải rõ ràng từ Đức Chúa Trời, và ông vẫn còn nghi ngờ những gì ông đã nghe cho đến thời điểm ông xin dấu hiệu, không phải một lần nhưng ba lần. (Quan xét 6:17-22, 36-40). Khi chúng ta lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời, làm thế nào chúng ta có thể biết rằng người nói là Chúa? Trước hết, chúng ta có vài điểm mà Ghê-đê-ôn và Sa-mu-ên không có. Chúng ta có Kinh Thánh trọn bộ, lời của Đức Chúa Trời linh cảm, để đọc, học tập, và suy ngẫm. "Cả Kinh thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn. Có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Ðức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành." (II Ti-mô-thê 3:16-17). Khi chúng ta có một câu hỏi về một đề tài hoặc một quyết định nào đó trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta nên xem những gì Kinh Thánh đã nói về nó. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ dẫn chúng ta hoặc chỉ bảo với chúng ta ngược với những gì Ngài đã dạy hoặc hứa ban trong Lời của Ngài (Tít 1:2).

Để nghe giọng nói của Đức Chúa Trời, chúng ta phải thuộc về Chúa. Chúa Giê-xu nói "Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta" (Giăng 10:27). Những ai nghe tiếng nói của Đức Chúa Trời là những người thuộc về Ngài, những người đã được cứu bởi ân điển của Ngài qua đức tin trong Chúa cứu thế Giê-xu. Đây là những con chiên nghe và nhận ra giọng nói của Ngài, vì họ biết Ngài là người chăn của họ và họ biết giọng nói của Ngài. Nếu chúng ta nhận ra tiếng nói của Đức Chúa Trời, chúng ta phải thuộc về Ngài.

Chúng ta nghe tiếng của Ngài khi chúng ta dành nhiều thời gian nghiên cứu Kinh Thánh, và yên tĩnh trầm tư suy nghĩ Lời của Chúa. Càng dành nhiều thời gian mật thiết với Đức Chúa Trời và Lời của Ngài, càng dễ dàng nhận ra giọng nói của Ngài và sự dẫn dắt của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Những nhân viên ngân hàng được đào tạo để nhận biết tiền giả bằng cách nghiên cứu tiền thật cách cặn kẽ khiến việc nhận biết tiền giả trở nên dễ dàng. Chúng ta nên quen thuộc với Lời Chúa để khi ai đó nói điều sai trái, chúng ta nhận ra rõ ràng nó không đến từ Chúa.

Mặc dù Đức Chúa Trời có thể nói thành tiếng với chúng ta, nhưng Ngài nói chủ yếu nói qua Lời Kinh Thánh, và đôi khi sự dẫn dắt của Chúa đến qua Đức Thánh Linh, qua lương tâm chúng ta, hay thông qua những hoàn cảnh và thông qua sự khuyên nhủ của người khác. Bằng cách so sánh những điều chúng ta nghe với lẽ thật của Lời Ngài, chúng ta sẽ học được cách nhận biết tiếng nói của Chúa.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra tiếng nói của Đức Chúa Trời?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries