settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm sao để tôi có thể sống một đời sống cho Chúa?

Trả lời


Chúa ban cho chúng ta những chỉ thị rất rõ ràng bằng Lời của Ngài để chúng ta biết cách sống cho Ngài. Những điều này bao gồm việc yêu thương nhau (Giăng 13:34-35), lời kêu gọi bước theo Ngài với cái giá phải từ bỏ chính mình (Ma-thi-ơ 16:24; Lu-ca 9:23-24), lời kêu gọi chăm sóc người nghèo khổ và người khốn khó (Gia-cơ 1:27), và lời cảnh báo không rơi vào các hành vi tội lỗi như những người không biết đến Chúa (1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:6-8). Chúa Giê-su tóm tắt một đời sống cho Chúa là thế nào khi một thầy dạy luật đến hỏi Ngài về điều răn nào là điều răn quan trọng nhất. Chúa Giê-su nói, "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nầy là điều đầu nhứt: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Nầy là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó" (Mác 12:29-31).

Lời cầu nguyện của Chúa Giê-su trước khi Ngài lên thập giá cũng cung cấp cho chúng ta những chỉ dẫn về mục đích đời mình. Nhắc tới những tín đồ, Ngài cầu nguyện rằng, "Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một: Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương Con. Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế. Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha; song Con đã nhận biết Cha, và những kẻ nầy nhận rằng chính Cha đã sai Con đến. Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương Con ở trong họ, và chính mình Con cũng ở trong họ nữa" (Giăng 17:22-26). Ý muốn của Chúa Giê-su là thiết lập mối quan hệ với chúng ta.

Giáo lý vấn đáp ngắn Westminster nói rằng, "Mục đích cuối cùng của con người là làm vinh hiển cho Chúa, và để thỏa vui trong Ngài mãi mãi." Một cuộc sống cho Chúa là một cuộc sống làm vinh hiển Chúa. Chúng ta theo Chúa với toàn bộ bản thể — trái tim, tâm hồn, trí, lực. Chúng ta bám lấy đấng Christ (Giăng 15:4, 8) và vì thế hành động giống Ngài bằng việc yêu thương người khác. Khi làm điều đó, chúng ta mang vinh hiển cho danh Ngài và cũng thỏa vui trong mối quan hệ với Ngài điều mà chúng ta được định trong buổi ban đầu được tạo ra.

Những ai muốn sống cho Chúa phải tìm kiếm Ngài trong Lời Ngài. Chúng ta phải tìm kiếm những chỉ dẫn của đức Thánh Linh để áp dụng Lời Hằng Sống vào cuộc đời chúng ta (Giăng 16:13; 1 Cô-rinh-tô 2:9-14; 1 Giăng 2:20,27) . Sống cho Chúa có nghĩa là từ bỏ bản thân và khát khao ý muốn của Chúa trên tất cả mọi điều (Ma-thi-ơ 10:37; Lu-ca 9:23; 14:26). Khi chúng ta gần với Chúa và biết Ngài hơn, ý muốn của Ngài sẽ trở thành ý muốn chúng ta (Thi Thiên 37:4). Khi chúng ta trưởng thành, ý muốn vâng phục những mạng lệnh của Chúa sẽ gia tăng cùng với tình yêu của chúng ta với Ngài. Như Chúa Giê-su có nói, "Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta." (Giăng 14:15).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Làm sao để tôi có thể sống một đời sống cho Chúa?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries