settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm thế nào các tín đồ có thể ở trên thế gian, nhưng không thuộc về thế gian?

Trả lời


Khi chúng ta đọc "thế gian" trong Tân Ước, Chúng ta đang đọc chữ "cosmos" từ tiếng Hy Lạp. "Cosmos" thường được đề cập đến trái đất có dân sinh sống và những người sống trên trái đất có thể hoạt động (vận hành) tách khỏi Đức Chúa Trời. Sa-tan là kẻ cai trị cosmos này (Giăng 12:31; 16:11; 1 Giăng 5:19). Theo định nghĩa đơn giản rằng: "thế gian" nói đến một hệ thống thế giới được cai trị bởi Sa-tan, chúng ta có thể càng dễ kính trọng (biết ơn) những tuyên bố của Đấng Christ, rằng các tín đồ không còn thuộc về thế gian – Chúng ta không còn bị cai trị bởi tội lỗi, và chúng ta cũng không bị ràng buộc bởi các nguyên tắc của thế gian. Ngoài ra, chúng ta đang được biến đổi thành hình ảnh của Đấng Christ, khiến cho mối quan tâm của chúng ta về những điều trên thế gian càng trở nên ít đi khi chúng ta trưởng thành trong Đấng Christ.

Các tín đồ nơi Đấng Giê-su Christ chỉ đơn giản sống ở trên thế gian – Sự hiện diện (về mặt thể xác)- nhưng không thuộc về nó, không phải là một phần của sự giá trị của nó (Giăng 17:14-15). Là các tín đồ, chúng ta nên tách khỏi thế gian. Đây là ý nghĩa của việc trở nên thánh thiện và sống một cuộc sống thánh thiện, cuộc sống ngay chính – được biệt riêng ra. Chúng ta không được tham gia vào các hoạt động tội lỗi mà thế gian khuyến khích (thúc đẩy), và chúng ta cũng không giữ lại tâm trí nhạt nhẽo, bại hoại — thối nát mà thế gian đã tạo ra. Thay vào đó, chúng ta làm cho bản thân và tâm trí mình phù hợp với ý muốn của Đấng Giê-su Christ (Rô-ma 12:1-2). Đây là một hoạt động và cam kết hàng ngày.

Chúng ta cũng phải hiểu rằng sống ở trên thế gian, nhưng không thuộc về nó, là cần thiết nếu chúng ta trở thành một ánh sáng cho những người đang ở trong sự tối tăm về thuộc Linh (tâm linh). Chúng ta phải sống theo cách mà những người ngoài đức tin nhìn thấy được những việc tốt lành, cách cư xử của chúng ta và biết rằng có một cái gì đó "khác biệt" về chúng ta (Phi-líp 2:14-16). Các tín đồ Đấng Christ, những người làm mọi cố gắng để sống, suy nghĩ và hành động như những người không biết về Đấng Christ, gây tổn hại lớn cho Ngài. Thậm chí những người ngoại đạo cũng biết rằng "các con nhận biết họ nhờ bông trái của họ" (Ma-thi-ơ 7:16), và khi là các tín đồ Đấng Christ, chúng ta nên thể hiện bông trái của Thánh linh bên trong chúng ta.

Sống ở "trên" thế gian cũng có nghĩa là chúng ta có thể tận hưởng những điều của thế gian, như công trình sáng tạo đẹp đẽ mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, nhưng chúng ta không được đắm mình vào những gì thế gian quý trọng, và chúng ta cũng không được chạy theo những thú vui trần tục (những lạc thú thế gian). Niềm vui không còn là sự kêu gọi (mục đích) của chúng ta trong cuộc sống, như trước nữa, mà đúng hơn là sự thờ phượng Đức Chúa Trời.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Làm thế nào các tín đồ có thể ở trên thế gian, nhưng không thuộc về thế gian?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries