settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh nói gì về chiến trận thuộc linh?

Trả lời


Có hai sai lầm cơ bản khi nói đến chiến trận thuộc linh — lỗi nhấn mạnh và lỗi coi nhẹ. Một số cho rằng tất cả mọi tội lỗi, mọi xung đột, mọi nan đề đều do ma quỷ và cần được giải trừ. Những người khác hoàn toàn thờ ơ lĩnh vực tâm linh mà thực tế mà Kinh Thánh nói rằng chúng ta đang chiến đấu chống lại quyền lực thuộc tâm linh. Chìa khóa để thành công trong chiến trận thuộc linh là tìm sự quân bình trong Kinh Thánh. Chúa Giê-xu đôi khi đuổi ma quỷ ra khỏi một người và đôi khi chữa lành cho họ nhưng không đề cập đến việc xuất quỷ ra ngoài. Sứ đồ Phao-lô hướng dẫn các tín hữu chiến đấu chống lại tội lỗi trong chính họ (Rô-ma 6) và tiến hành chiến tranh chống lại thế lực tội lỗi (Ê-phê-sô 6:10-18).

Ê-phê-sô 6:10-12 tuyên bố: "Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Ðức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy." Đoạn Kinh Thánh này dạy một số chân lý quan trọng: Chúng ta chỉ có thể được sức mạnh trong quyền năng của Chúa, đó là áo giáp của Đức Chúa Trời bảo vệ chúng ta, và cuộc chiến của chúng ta là chống lại lực lượng linh của điều ác trên thế giới.

Ê-phê-sô 6:13-18 mô tả về áo giáp thuộc linh Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúng ta đứng vững với sự thật làm dây nịt lưng, áo giáp của sự công bình, sự sẵn sàng của phúc âm bình an làm giày dép, mang thuẫn của đức tin, mũ bảo hiểm của sự cứu rỗi, gươm của Thánh Linh, và bằng cách cầu nguyện trong Thánh Linh. Những khí giới khác nhau đại diện cho điều gì trong chiến trận thuộc linh? Chúng ta nhận sự thật, tin vào sự thật và nói sự thật, chúng ta đứng vững trong sự thật rằng Chúa công bố chúng ta là công bình bởi sự hy sinh của Đấng Christ cho chúng ta,. Chúng ta công bố phúc âm chúng ta cho dù nhận lấy bao nhiêu sự chống đối. Chúng ta không dao động đức tin, trông cậy vào lời hứa của Chúa trong lúc bị tấn công dồn dập. Phòng tuyến tối hậu của chúng ta là sự bảo đảm của sự cứu rỗi, một bảo đảm mà không có thế lực tâm linh nào có thể tước đoạt. Vũ khí tấn công của chúng ta là Lời Đức Chúa Trời, không phải dùng ý riêng hay cảm xúc riêng của chúng ta. Chúng ta phải cầu nguyện trong quyền năng và ý muốn của Đức Thánh Linh.

Chúa Giê-xu là ví dụ tấm gương tối hậu của chúng ta về việc chống cự sự cứu rỗi trong chiến trận thuộc linh. Hãy quan sát cách Chúa Giê-xu chống cự sự tấn công trực tiếp của Satan khi hắn cám dỗ Chúa trong sa mạc (Ma-thi-ơ 4:1-11). Mỗi cám dỗ đều được đáp trả với cùng một tuyên bố. Lời của Chúa hằng sống là vũ khí mạnh mẽ nhất để chống lại sự cám dỗ của ma quỷ. "Tôi đã giấu Lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa" (Thi Thiên 119:11).

Có điều mà chúng ta cần lưu ý về chiến trận thuộc linh. Trong Kinh Thánh, không có chỗ nào hướng dẫn chúng ta cách đuổi quỷ, thậm chí là nói chuyện với chúng. Danh của Chúa Giê-xu không phải là lời niệm chú phép thuật khiến ma quỷ phải bỏ chạy. Bảy người con của Sê-va là một ví dụ về việc sẽ xảy ra nếu chúng ta tưởng mình có thẩm quyền mà chúng ta không được ban cho (Công Vụ 19:13-16). Ngay Mi-ca-ên, thiên sứ trưởngi, cũng không dùng quyền hành của riêng mình quở trách Sa-tan, nhưng nói: "Xin Chúa quở trách ngươi!" (Giu-đe 1:9). Khi chúng ta tiếp chuyện với ma quỷ, chúng ta sẽ có nguy cơ bị lừa dối giống như Ê-va (Sáng Thế Ký 3:1-7). Chúng ta tập chú vào Chúa, không phải ma quỷ, thưa chuyện với Ngài, không phải tiếp chuyện ma quỷ.

Tổng lại, những chìa khóa để thành công trong chiến trận thuộc linh là gì? Chúng ta dựa vào quyền năng của Đức Chúa Trời, chứ không phải của riêng chúng ta.húng mang lấy trọn vẹn khí giới của Đức Chúa Trời. Chúng ta chiến đấu bằng quyền năng của Kinh Thánh. Chúng ta cầu nguyên trong sự bền đỗ và thánh khiết, dâng Chúa những lời khẩn xin của chúng ta. Chúng ta đứng vững (Ê-phê-sô 6:13-14); chúng ta quy phục Chúa; và chống cự công việc của ma quỷ (Gia-cơ 4:7), nhận biết Đức Chúa Trời vạn quân là Đấng bảo hộ của chúng ta. "Một mình Ngài là vầng đá và sự cứu rỗi của con; Cũng là nơi ẩn náu của con; con sẽ không hề bị rúng động" (Thi Thiên 62:2).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh nói gì về chiến trận thuộc linh?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries