settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm thế nào để tôi có thể là người làm chứng hiệu quả cho Đấng Christ trong thế giới hư mất này?

Trả lời


Một "chứng nhân" là người làm chứng về một sự thật, như vậy để là người làm chứng hiệu quả cho Đấng Christ, thì người ấy phải có sự hiểu biết trực tiếp về Ngài. Sứ đồ Giăng đã nói điều này trong I Giăng 1:1-3, khi ông nói, "Điều... mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm, và tay chúng tôi đã rờ, chúng tôi công bố về Lời Sự Sống". Ngày nay, chúng ta đã kinh nghiệm sự sống mới trong Đấng Christ ban cho một khoản tình yêu thương và sự tha thứ của Ngài, cả bằng lời nói và cách mà chúng ta sống đời sống của mình. Đây mới là lời làm chứng. Để được hiệu quả trong lời làm chứng, chúng ta nên nhớ những điều rất cơ bản sau đây:

1) CHỦ ĐỀ về sự làm chứng của chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Phao-lô định nghĩa phúc âm là sự chết, sự chôn và sự sống lại của Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 15:1-4). Nếu không giải thích về sự hy sinh của Đấng Christ, thì chúng ta không thực sự chia sẻ phúc âm (cũng xem I Cô-rinh-tô 2:2 và Rô-ma 10:9-10). Phần quan trọng của chủ đề này là sự thật rằng Đức Chúa Giê-xu Christ là con đường duy nhất đến với sự cứu rỗi, không phải là một trong những con đường. "Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi Ta không ai được đến cùng Cha" (Giăng 14:6, nhấn mạnh).

2) QUYỀN NĂNG về sự làm chứng của chúng ta là Đức Thánh Linh, là Thần Linh biến đổi đời sống (Tít 3:5), và một đời sống được biến đổi là bằng chứng cho tất cả mọi người. Khi làm chứng, chúng ta nên dành nhiều thời gian cầu nguyện, đầy dẫy quyền năng Thánh Linh, để rồi chúng ta có khả năng chiếu ra sự sáng của mình như một con đường, để cho những người khác có thể nhận biết quyền năng của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta (Ma-thi-ơ 5:16).

3) GIÁ TRỊ lời làm chứng của chúng ta sẽ được bày tỏ qua lối sống của chúng ta. Phi-líp 2:15 đặt mục tiêu này cho chúng ta: "hầu cho anh em được nên con cái Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian". Lời chứng Cơ Đốc nhân hiệu quả sẽ sống động với đời sống không chỗ trách được của anh/ hay chị trong quyền

năng của Đức Thánh Linh, bông trái mà chúng ta thể hiện khi chúng ta cứ ở trong Đấng Christ (Giăng 15:1-8; Ga-la-ti 5:22-23).

Có lẽ quan trọng nhất là chúng ta phải thật sự quen thuộc với Kinh Thánh, để có khả năng giới thiệu phúc âm một cách mạch lạc và chính xác cho những người khác. "Hãy thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em" (I Phi-e-rơ 3:15). Luôn luôn sẵn sàng có nghĩa là chuyên cần nghiên cứu Kinh Thánh, ghi nhớ Kinh Thánh, cầu nguyện Chúa ban cho nhiều cơ hội để chia sẻ với người khác, những người đã được Chúa chuẩn bị tấm lòng để nghe sứ điệp cứu rỗi của Ngài.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Làm thế nào để tôi có thể là người làm chứng hiệu quả cho Đấng Christ trong thế giới hư mất này?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries