settings icon
share icon
Câu hỏi

Người nữ của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì?

Trả lời


Một người nữ của Đức Chúa Trời thì đầu tiên và trước hết chính là con của Đức Chúa Trời. Trở nên con của Đức Trời diễn ra thông qua mối liên hệ cứu chuộc trong Đức Chúa Giê-xu (Giăng 1:12; 3:16–18, 36). Khi chúng ta tin cậy Chúa Giê-xu là Đấng cứu rỗi, chúng ta đều trở nên (một sinh vật) mới (II Cô-rinh-tô 5:17). Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Đức Thánh Linh của Ngài Đấng hành động trong chúng ta và biến đổi chúng ta trở nên giống Đấng Christ hơn (Giăng 14:15–17; 1 Giăng 4:13; II Cô-rinh-tô 3:18). Một cách đơn giản nhất, một người nữ của Đức Chúa Trời là người được cứu bởi Đức Chúa Giê-xu Christ và dâng cuộc đời mình để Đức Thánh Linh hành động trong người đó. Trong thực tế điều này thể hiện như thế nào?

Một người nữ của Đức Chúa Trời tìm kiếm Chúa thật nhiều qua việc đọc Lời Chúa, giao thông với Ngài qua lời cầu nguyện, có mối liên hệ thông công với những người cùng đức tin khác, và nghe những lời dạy dỗ. Người nữ này biết rằng "Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành" (II Ti-mô-thê 3:16–17), vì thế người đó tìm kiếm để biết được Lời Chúa nói gì. "Người ấy sẽ chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật" (II Ti-mô-thê 2:15). Người đó cũng sẽ lưu tâm đến lời cảnh báo của Gia-cơ: "Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình" (Gia-cơ 1:22)

Một trong những điều làm theo Lời chính là phải có một đời sống cầu nguyện sống động. Phao-lô dạy chúng ta rằng: "Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ" (Phi-líp 4:6–7). Tương tự, I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18 chép rằng: "Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy." Một người nữ Đức Chúa Trời đến gần Đức Chúa Trời với tấm lòng biết ơn và trao mọi điều lo lắng mình cho Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 5:7). Người đó tin cậy vào quyền năng và tình yêu của Ngài, vì thế người đó dâng lên Ngài sự thờ phượng và mọi ưu tư của mình lên ngôi Ngài (Hê-bơ-rơ 4:14–16).

Một người nữ của Đức Chúa Trời vâng lời mạng lệnh của Ngài là yêu người khác như mình. Người ấy nói những lời nhân từ và khích lệ người khác, không nói xấu hay đồn đại hoặc có ý xấu (Ê-phê-sô 4:29; I Phi-e-rơ 2:1–3). Người ấy tử tế, đầy tình yêu, và sự tha thứ (Ê-phê-sô 4:32). Người ấy giúp đỡ và mang lấy gánh nặng cho những người cùng niềm tin khác (Ga-la-ti 6:2, Rô-ma 12:15). Khi có diệp tiện, người ấy sẵn làm điều thiện cho mọi người, nhất là đối với những người trong gia đình Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 6:10). Người ấy không lên mình kiêu ngạo nhưng sống với tinh thần khiêm nhường (Rô-ma 12:10, 16; Phi-lip 2:5–11). Người ấy không cằn nhằn hay tranh cãi không cần thiết hoặc gây bất đồng, nhưng cố gắng sống hòa thuận với người khác (Rô-ma 12:16, 18; Phi-líp 2:14).

Một người nữ Đức Chúa Trời vâng theo lời dạy của Phi-e-rơ "hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ, phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ gièm chê cách ăn ở lành của anh em trong Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành" (I Phi-e-rơ 3:15–16). Người ấy cố gắng để "phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn. Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ, là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời" (I Phi-e-rơ 2:11–12).

Người nữ Đức Chúa Trời hăng hái làm công việc mà Đức Chúa Trời giao phó (Rô-ma 12:11). Nếu người ấy là một người nữ lớn tuổi, người ấy sống một cuộc đời như một tấm gương cho những người trẻ (Tít 2:3-5). Người ấy dành thời gian với những người đồng niềm tin, khích lệ và được khích lệ bởi họ (Hê-bơ-rơ 10:24-25). Cũng như đời sống mà mọi Cơ Đốc nhân được kêu gọi, người ấy vâng phục, đặt người khác lên trước hết (Phi-líp 2:3). Người ấy vâng theo lời dạy của Phi-e-rơ: "hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua, như đấng rất cao, hoặc các quan, như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành. Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng tự do làm cái màn che sự hung ác, song phải coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời. Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn trọng vua" (1 Peter 2:13–17). Người ấy nhận biết rằng mình có một giá trị thật cao trong Đấng Christ (Ga-la-ti 3:28) và chọn cách sống bắt chước theo Ngài đặt mọi lợi ích của bản thân qua một bên. Nếu người nữ ấy lập gia đình, người ấy sẽ vâng theo sự lãnh đạo gia đình của người chồng (Ê-phê-sô 5:21–33; I Phi-e-rơ 3:1–2) và nếu người ấy có con cái, nàng sẽ chăm sóc con mình (Tit 2:3–5; 1 Ti-mô-thê 5:14). Người ấy quản trị nhà mình thật tốt theo nguyên tắc thánh (Tit 2:3–5; Châm ngôn 14:1; 31).

Vẻ đẹp của người nữ Đức Chúa Trời nằm là "sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời" (I Phi-e-rơ 3:3–4). Cuối cùng, người nữ Đức Chúa Trời là một tiến trình, và là kiệt tác của Đức Chúa Trời, được cứu bởi đức tin qua đức tin (Ê-phê-sô 2:8-10), và ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu khi người ấy tìm biết Ngài và vâng lời Ngài.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Người nữ của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries