settings icon
share icon
Câu hỏi

Tâm linh Cơ đốc giáo là gì?

Trả lời


Khi chúng ta được tái sinh, chúng ta được Chúa Thánh Linh ấn chứng (seals) chúng ta cho đến ngày cứu chuộc (Êphêsô 1:13; 4:30). Chúa Giêsu đã hứa rằng Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta "vào mọi lẽ thật" (Giăng 16:13). Một phần của lẽ thật đó là lấy những sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời và áp dụng chúng vào cuộc sống của chúng ta. Khi ứng dụng đó được thực hiện, thì người tín hữu có một sự lựa chọn để cho phép Chúa Thánh Linh ngự trị (kiểm soát) anh ấy / cô ấy. Tâm linh Cơ đốc giáo đích thực là dựa trên mức độ mà một tín hữu được tái sinh để cho Chúa Thánh Linh dẫn dắt và kiểm soát cuộc đời của người ấy.

Sứ đồ Phaolô nói với tín hữu được đầy dẫy Thánh Linh rằng "Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh" (Ê-phê-sô 5:18). Thì ở trong phân đoạn này là thì tiếp diễn (liên tục) và việc đó có nghĩa là "tiếp tục được đầy dẫy Thánh Linh." Được đầy dẫy Thánh Linh chỉ đơn giản là để cho Chúa Thánh Linh kiểm soát chúng ta hơn là chiều theo những ham muốn của bản chất xác thịt trong chính chúng ta. Trong đoạn văn này, Phao-lô đang làm một sự so sánh. Khi một người nào đó để cho rượu điều khiển, anh ta say rượu và những đặc điểm nhất định như nói lắp, bước đi xiêu vẹo, và đưa ra quyết định yếu kém. Cũng như bạn có thể nhận biết khi một người say rượu bởi những tính cách anh ta biểu lộ. Như vậy một tín hữu được tái sinh là người được kiểm soát bởi Chúa Thánh Linh sẽ biểu lộ những đặc tính của Ngài. Chúng ta tìm thấy những đặc tính đó trong Ga-la-ti 5: 22-23 nơi chúng được gọi là "bông trái của Thánh Linh". Đây đích thực là tâm linh Cơ đốc, được sản sinh bởi sự làm việc của Thánh Linh bên trong người tín hữu. Đặc tính này không được sản sinh bởi nỗ lực của bản thân. Một tín hữu tái sinh là người để Chúa Thánh Linh ngự trị sẽ biểu lộ qua giọng nói, bước đi tâm linh kiên định và đưa ra quyết định dựa trên Lời Chúa.

Do đó, tâm linh Cơ đốc giáo liên quan đến một sự lựa chọn mà chúng ta đưa ra để "nhận biết và tăng trưởng" trong mối quan hệ hàng ngày của chúng ta với Chúa Jesus Christ bằng cách phó thác cho Chúa Thánh Linh hành động / dạy dỗ trong đời sống chúng ta. Đối với những tín hữu, điều này có nghĩa rằng chúng ta quyết định lựa chọn để giữ mối tương giao của chúng ta với Chúa rõ ràng thông qua việc xưng tội (1 Giăng 1: 9). Khi chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh bởi tội lỗi (Êphêsô 4:30; 1 Giăng 1: 5-8), chúng ta dựng lên một rào cản giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta để Chúa Thánh Linh hành động, mối tương giao của chúng ta không bị gián đoạn (1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:19). Tâm linh Cơ đốc giáo là một ý thức về sự tương giao với Thánh Linh của Đấng Christ, không bị gián đoạn bởi nhục dục và tội lỗi. Tâm linh Cơ đốc giáo tăng trưởng khi một tín hữu được tái sinh có một lựa chọn nhất quán và liên tục để thuận phục với sự dạy dỗ / hành động của Chúa Thánh Linh.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tâm linh Cơ đốc giáo là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries