settings icon
share icon
Câu hỏi

Tôi đã phạm tội _____. Chúa có tha tội cho tôi không?

Trả lời


Thêm bất cứ tội lỗi mà bạn đã phạm vào tội _____. Vâng, Chúa có thể và sẽ tha thứ bất cứ tội lỗi nào. Niềm tin vào sự chuộc tội là điều giải thích cho sự cứu rỗi và sự tha tội. Đức Chúa Trời xưng công bình của Đấng Christ cho những người khiêm nhường cầu xin sự tha tội (Ê-sai 53:5-6; II Cô-rinh-tô 5:21). Ngài đã trả giá đầy đủ cho tội lỗi của chúng ta, và chúng ta được tha thứ cho mọi tội lỗi mà chúng ta phạm phải trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Hàng ngày cũng có sự tha tội khi chúng ta xưng tội mình ra và từ bỏ tội lỗi để chúng ta được nên thánh. Nếu so sánh bất kỳ tội nào với tội giết Chúa Jêsus thì đó là sự so sánh vô nghĩa, nhưng Chúa Jêsus phán: " Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì." (Luca 23:34).

Khái niệm về sự cứu rỗi và tha thứ gắn bó chặt chẽ với nhau. May mắn thay, ân điển của Đức Chúa Trời là đủ cho tất cả tội lỗi, cho bất kỳ tội nào bạn thêm vào trống. Nhận sự tha thứ là tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Đó là điều đầu tiên; bạn sẽ nhận sự cứu rỗi (sự tha tội) mà Đấng Christ ban cho? Nếu câu trả lời là "Có" thì bạn được tha thứ hoàn toàn về mọi nợ tội (Công vụ 13:38-39). Sự tha thứ này đến bởi đức tin nơi Chúa Jêsus và ân điển của Đức Chúa Trời, chẳng phải bởi việc làm hay công đức (Rô ma 3:20-22; Ê-phê-số 2:8-9). Sự cứu rỗi bắt đầu bằng sự khiêm nhường thừa nhận rằng chúng ta sẽ không bao giờ đủ tốt để có thể vào nước thiên đàng bởi công trạng của chúng ta, và thừa nhận rằng chúng ta cần sự tha thứ. Tiếp nhận Chúa Jêsus Christ có nghĩa là tin rằng sự chết và sự sống lại của Ngài đã trả giá cho tất cả tội lỗi bạn đã phạm và đủ để trả hết mọi tội lỗi (Công vụ 13:39; II Cô-rinh-tô 12:9).

Vì vậy, nếu bạn đã tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của đời mình, Đức Chúa Trời đã tha thứ mọi tội lỗi của bạn. Nếu bạn vẫn chưa tiếp nhận Ngài, hãy xưng tội mình với Chúa thì Ngài sẽ tẩy sạch bạn và khôi phục mối tương giao giữa bạn với Ngài (I Giăng 1:8-9). Ngay cả ở trong sự tha thứ, bạn vẫn có thể trải qua cảm giác tội lỗi. Cảm thấy tội lỗi khi phạm tội thực ra là phản ứng tự nhiên của lương tâm chúng ta, và nó nhắc chúng ta đừng lặp lại các tội lỗi đó. Hiểu rằng Chúa Jêsus có đủ khả năng để tha thứ mọi tội lỗi là niềm hy vọng cho sự cứu rỗi của chúng ta. Hiểu rằng sự tha thứ là sự chữa lành những cảm giác tội lỗi.

Biết rằng sự tha thứ thật sự là một món quà tốt đẹp, diệu kì từ Đức Chúa Trời Đấng yêu thương chúng ta, cho chúng ta thấy Ngài thật sự tuyệt vời như thế nào. Khi chúng ta chiêm nghiệm lại tội lỗi của mình, chúng ta đã khốn khổ như thế nào và không xứng đáng với sự tha thứ ra sao, thì rõ ràng là Đức Chúa Trời yêu thương, nhân từ và xứng đáng để chúng ta thờ phượng. Sự kiêu ngạo tội lỗi chống lại việc cầu xin thứ là điều đang đứng giữa chúng ta và mối quan hệ với Đấng Cứu Thế hay quan tâm chăm sóc. Nhưng đối với những người cầu xin sự tha thứ, họ có thể tin rằng Chúa Jêsus sẵn sàng và đủ để tha thứ họ và cứu họ khỏi tội lỗi, và cuối cùng họ sẽ bước vào thiên đàng của Ngài với sự ngợi khen (Thi Thiên 100: 4).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tôi đã phạm tội _____. Chúa có tha tội cho tôi không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries