settings icon
share icon
Câu hỏi

Trong Đấng Christ" có nghĩa là gì?

Trả lời


Ga-la-ti 3:26-28 cho chúng ta cái nhìn rõ ràng về cụm từ "trong Đấng Christ" và ý nghĩa của nó. "Vì bởi đức tin trong Đấng Christ Giê-xu, tất cả anh em đều là con Đức Chúa Trời. Người nào trong anh em đã được báp-têm để thuộc về Đấng Christ đều mặc lấy Đấng Christ. Tại đây không con phân biệt người Do Thái hay người Hi Lạp, người nô lệ hoặc người tự do, nam giới hay nữ giới, vì tất cả anh em đều là một trong Đấng Christ Giê-xu". Sứ đồ Phao-lô đang nói với các Cơ Đốc nhân ở Ga-la-ti, nhắc nhở họ về danh tính mới của họ kể từ khi họ đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu. "Được báp-têm để thuộc về Đấng Christ" có nghĩa là họ đã được đồng hóa với Đấng Christ, đã rời bỏ đời sống tội lỗi cũ và hoàn toàn đón nhận đời sống mới trong Đấng Christ (Mác 8:34; Lu-ca 9:23). Khi chúng ta đáp lại sự kêu gọi của Đức Thánh Linh, Ngài "báp-têm" cho chúng ta vào gia đình của Đức Chúa Trời. I Cô-rinh-tô 12:13 nói: "Vì chúng ta, dù là người Do Thái hay Hi Lạp, nô lệ hay tự do, tất cả đều đã chịu báp-têm trong một Thánh Linh để trở thành một thân thể; tất cả đều được uống chung một Thánh Linh".

Một số nơi trong Kinh Thánh đề cập đến người tin Chúa là "ở trong Đấng Christ" (1 Phi-e-rơ 5:14; Phi-líp 1:1; Rô-ma 8:1). Cô-lô-se 3:3 nói: "Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời". Đức Chúa Trời là công lý hoàn hảo. Ngài không thể đơn giản bỏ qua hoặc bào chữa cho tội lỗi của chúng ta; điều đó là không công bằng. Tội lỗi phải được trả giá (Ê-xê-chi-ên 18:4). Tất cả cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với cái ác đã tuôn đổ trên chính Con của Ngài (Ê-sai 53:4-5; 1 Phi-ê-rơ 2:24). Khi Chúa Giê-xu thay thế vị trí của chúng ta trên thập tự giá, Ngài đã chịu hình phạt mà tội lỗi của chúng ta đáng phải chịu. Những lời cuối cùng của Ngài trước khi chết là "Mọi việc đã được trọn" (Giăng 19:30). Những gì đã được làm trọn? Không chỉ đơn thuần là cuộc sống của Ngài nơi trần thế. Như Ngài đã chứng tỏ ba ngày sau, sự sống vẫn chưa kết thúc (Ma-thi-ơ 28:7; Mác 16:6; 1 Cô-rinh-tô 15:6). Những gì Ngài đã hoàn thành trên thập tự giá là kế hoạch của Chúa để cứu chuộc thế giới sa ngã của Ngài. Khi Chúa Giê-xu nói: "Mọi việc đã được trọn", Ngài nói rằng Ngài đã trả thành công đầy đủ cho mọi hành động nổi loạn, quá khứ, hiện tại và tương lai.

Trở nên "trong Đấng Christ" có nghĩa là chúng ta đã chấp nhận sự hy sinh của Ngài như là sự trả giá cho tội lỗi của chính chúng ta. Tờ giấy nợ của chúng ta chứa mọi suy nghĩ, thái độ hay hành động tội lỗi mà chúng ta từng phạm phải. Không có sự tự làm sạch nào có thể làm cho chúng ta đủ tinh khiết để đảm bảo sự tha thứ và mối quan hệ với một Đức Chúa Trời thánh khiết (Ê-sai 64:6; Rô-ma 3:10-12). Kinh Thánh nói rằng trong tình trạng tội lỗi tự nhiên của chúng ta, chúng ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời (Rô ma 5:10). Khi chúng ta chấp nhận sự hy sinh của Ngài thay cho chúng ta, Ngài hoán đổi vị trí với chúng ta. Ngài trao đổi danh sách tội lỗi của chúng ta bằng những giá trị hoàn hảo của Ngài, những gì hoàn toàn đẹp lòng Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 5:21). Một cuộc trao đổi thiêng liêng diễn ra dưới chân thập giá: bản chất tội lỗi cũ của chúng ta đối với sự toàn hảo của Ngài (2 Cô-rinh-tô 5:17).

Để bước vào sự hiện diện của một Đức Chúa Trời thánh khiết, chúng ta phải được ẩn giấu trong sự công bình của Đấng Christ. Trở nên "trong Đấng Christ" có nghĩa là Đức Chúa Trời không còn thấy sự bất toàn của chúng ta; mà Ngài nhìn thấy sự công bình của chính Con của Ngài (Rô-ma 8:4; Ê-phê-sô 2:13; Hê-bơ-rơ 8:12). Chỉ "trong Đấng Christ" thì những khoản nợ vì tội lỗi của chúng ta mới bị hủy bỏ, mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời mới được khôi phục và sự sống đời đời của chúng ta được bảo đảm (Giăng 3:16-18, 20:31).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Trong Đấng Christ" có nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries