settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm thế nào để tôi có thể nhận được sự bảo vệ của Chúa?

Trả lời


Vì tội lỗi con người và lời rủa sả theo sau đã đầu độc sự toàn hảo về việc sáng tạo của Đức Chúa Trời nên thế giới trở thành một nơi nguy hiểm. Mọi người phải chịu đựng mỗi ngày từ thiên tai, tội phạm, đau ốm, và nhiều hơn nữa. Việc tìm kiếm sự bảo vệ khỏi nỗi đau và nỗi buồn của cuộc sống là điều tự nhiên. Kinh Thánh có hứa với chúng ta sự bảo vệ của Đức Chúa Trời khi chúng ta trở thành một phần của gia đình vĩnh cửu của Ngài không?

Có nhiều câu Kinh Thánh có vẻ như là lời hứa của Chúa về sự bảo vệ thuộc thể. Ví dụ, Thi Thiên 121:3 "Ngài không để chân ngươi trượt ngã – Đấng giữ gìn ngươi không hề buồn ngủ." Trong câu thứ 7 người viết Thi Thiên công bố "Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa – Ngài sẽ gìn giữ mạng sống ngươi". Khi dân Y-sơ-ra-ên tiến vào vùng đất hứa, Đức Chúa Trời đã hứa với họ rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ họ. (Phục truyền 31:6)

Thoạt nhìn, nó trông có vẻ như Chúa hứa bảo vệ con dân Ngài khỏi tai họa. Nhưng nếu như thế thì tại sao có rất nhiều Cơ đốc nhân trên khắp thế giới vật lộn với sự bắt bớ, bệnh tật, mất mát, tai nạn và những tổn thương? Tất cả chúng ta đều biết Cơ đốc nhân là những người có "chân" "trượt ngã". Đức Chúa Trời có đang phá vỡ lời hứa của Ngài không hay chúng ta đang thiếu điều gì?

Trước hết, chúng ta nên hiểu những lời hứa trong Cựu Ước về sự bảo vệ thuộc thể trong bối cảnh của Giao Ước của Môi-se. Khi con cháu Y-sơ-ra-ên vâng giữ mọi điều răn thì Đức Chúa Trời hứa với họ những phước lành về vật chất và thể chất – trên đồng ruộng, đàn gia súc, con cháu, vân vân (Phục Truyền 28). Giao ước cũ liên quan nhiều tới những ơn phước trên đất và sự bảo vệ thuộc thể giữa họ. Đây là cơ sở cho lời cầu nguyện của Ê-xê-chia khi ông lâm bệnh nặng (2 Các Vua 20:1-6). Xuyên suốt Cựu Ước, chúng ta thấy Đức Chúa Trời bảo vệ dân sự Ngài để kế hoạch Ngài được thực hiện (Xuất hành 1:22-2:10; 1 Các Vua 17:1-6; Giô-na 1)

Rất quan trọng để hiểu rằng chúng ta đang ở dưới Giao uớc mới, không phải Giao ước cũ. Đức Chúa Trời không hứa bảo vệ các tín hữu trong Đấng Christ khỏi những tổn hại về thân thể. Chắc chắn có những lúc Ngài thương xót che chở chúng ta khỏi những tình huống mà chúng ta sẽ chịu tổn thương hoặc mất mát. Sự sống sót của Phao-lô và Lu-ca trong vụ đắm tàu trong Công vụ 27 và Phao-lô không bị rắn cắn trong Công vụ 28 là những trường hợp điển hình. Tuy nhiên, ngày nay, lời hứa của Chúa với các tín hữu thường đề cập đến sự bảo vệ thuộc linh.

Khi chúng ta tin trong Chúa Giê-su Christ có sự cứu rỗi thì Đức Thánh Linh lặp tức ngự vào đời sống của chúng ta. Chúng ta chính thức được chọn cho sự sống đời đời và được ở dưới sự bảo vệ thuộc linh của Chúa từ giây phút ấy. Điều này có nghĩa là bất kể tội lỗi ở tương lai hay các mưu kế của Satan cũng không làm chúng ta đánh mất sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho (Giăng 10:27-29; 2 Ti-mô-thê 1:12). Không có điều gì có thể phân cách chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa (Rô-ma 8:38-39). Thêm vào đó, chúng ta được tự do khỏi quyền lực của tội lỗi – chúng ta không còn là nô lệ cho những suy nghĩ, ham muốn, và những hành động tội lỗi nhưng được sống một đời sống mới của sự thánh hóa (Rô-ma 6:22).

Trong suốt cuộc đời chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục "gìn giữ lòng và trí của anh em trong Đấng Christ Giê-su" (Phi-líp 4:7), ban sức lực, bình an và sự nhẫn nại mà chúng ta cần để vượt qua bất kì thử thách hay sự thử nghiệm nào. Thánh Linh của Ngài gia tăng bông trái trong chúng ta để làm vững bước đi theo Chúa (Ga-la-ti 5:22-23) và Ngài ban cho chúng ta vũ khí quyền năng để chống phá được những cuộc tấn công thuộc linh của kẻ thù (Ê-phê-sô 6:10-18).

Không có gì là sai khi yêu cầu sự bảo vệ thân thể từ Chúa, miễn là chúng ta nhận ra không phải lúc nào Ngài cũng thấy phù hợp để ban cho. Ngài biết chúng ta được ban sức bởi những thử thách xảy đến trên đường đời của chúng ta, và trong mỗi thử thách về thuộc thể, chúng ta được đảm bảo về sự bảo vệ thuộc linh của Ngài. Vì vậy, thay vì tìm kiếm sự bảo vệ thân thể toàn vẹn từ Chúa, chúng ta có thể đồng ý với Gia-cơ khi ông nói "thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn" (Gia-cơ 1:2-3)

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Làm thế nào để tôi có thể nhận được sự bảo vệ của Chúa?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries