settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao tôi nên mong muốn phục vụ Chúa?

Trả lời


Việc chúng ta nên phục vụ Chúa là điều hiển nhiên theo Kinh Thánh (xem Lu-ca 4:8). Tại sao chúng ta nên mong muốn phục vụ Chúa là một câu hỏi khó hơn. Mỗi Cơ Đốc Nhân được hỏi có thể đưa ra những lý do khác nhau cho việc phục vụ Chúa; mọi người khác nhau được thôi thúc bởi các điều khác nhau. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rõ rằng, khi một người ở trong mối liên hệ thật sự với Chúa, người đó sẽ phục vụ Chúa. Chúng ta nên ước mong phục vụ Chúa bởi chúng ta nhận biết Ngài, một yếu tố hiển nhiên của việc nhận biết Ngài là ước mong phục vụ Ngài.

Thiên Chúa luôn có ý định khiến chúng ta trở nên giống Con Ngài, Chúa Giê-xu (Rô-ma 8:29). Khi nhìn vào đời sống của Chúa Giê-xu, chúng ta không thể chối cãi rằng Ngài là một tôi tớ phục vụ. Trọn đời sống của Chúa Giê-xu tập trung vào việc phục vụ Đức Chúa Trời – bằng việc dạy dỗ, chữa lành, và công bố Phúc Âm (Ma-thi-ơ 4:23). Ngài đến không phải "để được phục vụ nhưng để phục vụ" (Ma-thi-ơ 20:28). Sau đó, trong đêm Ngài bị bắt, Chúa Giê-xu đã rửa chân cho các môn đệ, và để lại cho họ lời giáo huấn sau cùng là phục vụ lẫn nhau: "Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi." (xem Giăng 13:12-17). Vì thế, nếu như tất cả những gì Chúa Giê-xu làm là phục vụ, và Đức Chúa Trời muốn chúng ta giống như Ngài, thì hiển nhiên rằng chúng ta cũng nên phục vụ.

Sự phục vụ chân thành không thể tách rời khỏi tình yêu thương. Chúng ta có thể làm các việc để phục vụ Chúa, nhưng nếu tấm lòng của chúng ta không có ở đó, thì chúng ta đã không hiểu đúng về sự phục vụ. 1 Cô-rinh-tô 13 nói rõ rằng, nếu sự phục vụ của chúng ta không xuất phát từ tình yêu thương, thì chẳng có nghĩa lý gì. Phục vụ Chúa chỉ vì trách nhiệm hay vì bị bắt buộc, không gắn liền với tình yêu dành cho Chúa, không phải là làm theo những điều Ngài muốn. Hơn nữa, phục vụ Chúa nên là phản ứng tự nhiên, đầy tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa, Người đã yêu chúng ta trước (xem 1 Giăng 4:9-11).

Sứ đồ Phao-lô là một tấm gương tuyệt vời về việc có mối liên hệ với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu, dẫn tới một đời sống phục vụ. Trước khi cải đạo, Phao-lô đã bắt bớ và giết hại những tín hữu, với suy nghĩ rằng mình đang phục vụ Đức Chúa Trời. Nhưng sau đó, ông đã gặp Chúa Giê-xu trên đường đến Đa-mách, ngay lập tức ông tận hiến cuộc đời còn lại của mình để phục vụ Chúa thật sự bằng việc rao truyền Phúc Âm về Chúa Giê-xu (xem Công vụ 9:20). Phao-lô mô tả sự biến đổi này trong 1 Ti-mô-thê 1:12-14: "Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc; ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta, với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ." Ngay khi Phao-lô nhận thức về tình yêu và ân điển của Chúa dành cho ông, đáp ứng của ông là phục vụ Chúa.

Kinh Thánh cũng đưa ra một số động cơ trong sự phục vụ của chúng ta. Chúng ta muốn phục vụ Chúa bởi vì "chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động" (Hê-bơ-rơ 12:28), bởi sự phục vụ của chúng ta để cung ứng cho "nhu cầu của các thánh đồ" (2 Cô-rinh-tô 9:12), bởi sự phục vụ bày tỏ đức tin của chúng ta và khiến những người khác ngợi khen Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 9:13), và bởi vì Đức Chúa Trời nhìn xem và ban thưởng cho công việc trong tình yêu thương của chúng ta (Hê-bơ-rơ 6:10). Mỗi một động cơ này là những lý do đúng đắn để phục vụ Chúa.

Chúng ta chỉ có thể cho đi những gì chúng ta nhận được trước tiên. Lý do chúng ta có thể yêu thương và phục vụ Chúa là bởi vì Ngài yêu chúng ta trước và phục vụ chúng ta qua Chúa Giê-xu. Chúng ta càng nhận biết và kinh nghiệm tình yêu của Chúa trong đời sống của chúng ta bao nhiêu, chúng ta càng dễ dàng đáp ứng trong tình yêu thương bằng việc phục vụ Ngài. Nếu bạn muốn phục vụ Chúa, chìa khóa là tìm hiểu về Ngài! Hãy xin Đức Thánh Linh bày tỏ về Đức Chúa Trời cho bạn nhiều hơn (Giăng 16:13). Khi chúng ta nhận biết Chúa thật sự, Đấng Yêu Thương (1 Giăng 4:8), phản ứng tự nhiên của chúng ta là mong muốn yêu thương và phục vụ Ngài.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao tôi nên mong muốn phục vụ Chúa?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries