settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải Cơ Đốc nhân có hai bản chất?

Trả lời


Vấn đề đầu tiên xuất hiện với câu hỏi này là về nghĩa của từ. Chẳng hạn, nhiều người thích nói "bản chất tội lỗi", những người khác lại thích nói "bản chất xác thịt". Bất kể tên cụ thể nào được sử dụng cho các bên tham chiến, thì điều có liên quan là một trận chiến đang diễn ra trong Cơ Đốc nhân.

Vấn đề thứ hai là định nghĩa thực sự của từ "bản chất". Cách định nghĩa từ quan trọng này xác định cách người ta nhìn thấy sự khác biệt giữa "con người cũ" và "con người mới", và sự liên quan của nó đang thực hiện trong đời sống của Cơ Đốc nhân. Một cách để quan sát "bản chất" là hiểu nó như là một "năng lực" trong tín đồ. Do đó, con người cũ được hiểu là lối sống trước đây của một người không tin. Theo nghĩa này, Cơ Đốc nhân có hai năng lực cạnh tranh bên trong mình, con người cũ có khả năng phạm tội và con người mới có khả năng chống lại tội lỗi. Người không tin không có sự cạnh tranh như vậy bên trong. Anh ta không có khả năng tin kính vì anh ta chỉ có bản chất tội lỗi. Điều đó không thể nói rằng anh ấy không thể làm "những công việc tốt", nhưng động lực của anh ấy cho những công việc đó luôn bị vấy bẩn bởi sự tội lỗi của anh ấy. Ngoài ra, anh ta không thể chống lại tội lỗi vì anh ta không có khả năng không phạm tội (Ê-phê-sô 2:1-2).

Mặt khác, tín đồ có khả năng tin kính vì Thánh Linh của Chúa sống trong anh ta hoặc cô ta (Giăng 14:16-17). Anh ta vẫn có khả năng phạm tội, nhưng giờ anh ta có khả năng chống lại tội lỗi và quan trọng hơn là khao khát chống lại và sống tin kính (2 Cô-rinh-tô 5:17-18). Khi Đấng Christ bị đóng đinh, con người cũ bị đóng đinh cùng với Ngài (Ga-la-ti 2:20; 6:14), dẫn đến việc Cơ Đốc nhân không còn là nô lệ của tội lỗi (Rô-ma 6:6). Chúng ta "đã được giải phóng khỏi tội lỗi và trở thành nô lệ cho sự công chính" (Rô-ma 6:18).

Tại thời điểm cải đạo, Cơ Đốc nhân nhận được một bản chất mới (Giăng 3:3-8; 2 Cô-rinh-tô 5:17). Nó xảy ra ngay lập tức. Mặt khác, sự thánh hóa là quá trình mà Chúa phát triển bản chất mới của chúng ta, cho phép chúng ta phát triển thành thánh thiện hơn qua thời gian. Đây là một quá trình liên tục với nhiều chiến thắng và thất bại khi các trận chiến của bản chất mới với "cái lều" mà trong đó con người cũ, bản chất cũ, bản chất xác thịt đang ngự trị (Rô-ma 7:14-25).

Trong Rô-ma 7, Phao-lô giải thích về trận chiến diễn ra liên tục ở cả những người trưởng thành nhất về mặt tâm linh. Ông than thở rằng ông làm điều ông không muốn làm và thực tế, ông làm điều ác mà ông ghét. Ông nói rằng đây là kết quả của "tội lỗi đang sống trong tôi" (Rô-ma 7:20). Ông vui thích với luật pháp của Chúa theo "con người bên trong" của ông, nhưng ông thấy một luật khác đang hoạt động "trong chi thể tôi có một luật khác giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, là luật ở trong chi thể tôi" (câu 23). Đây là ví dụ kinh điển của hai thực thể, bất kỳ giới hạn nào chúng có thể mang theo. Vấn đề là trận chiến là có thật, và đó là điều mà Cơ Đốc nhân sẽ chiến đấu trong suốt cuộc đời của họ.

Đây là lý do tại sao các tín đồ được khuyến khích làm chết những việc làm của xác thịt (Rô-ma 8:13), làm chết điều làm cho Cơ Đốc nhân phạm tội (Cô-lô-se 3:5), và gạt bỏ những tội lỗi khác như giận dữ, phẫn nộ, ác ý, v.v... (Cô-lô-se 3:8). Tất cả những điều này để nói rằng Cơ Đốc nhân có hai bản chất là người cũ và người mới nhưng bản chất mới cần được đổi mới liên tục (Cô-lô-se 3:10). Sự đổi mới này, tất nhiên, là một quá trình trọn đời cho Cơ Đốc nhân. Mặc dù cuộc chiến chống lại tội lỗi là luôn luôn, nhưng chúng ta không còn làm nộ lệ cho tội lỗi nữa (Rô-ma 6:6). Tín đồ thực sự là "một người được dựng nên mới" trong Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 5:17), và chính Đấng Christ là người cuối cùng sẽ "giải cứu [chúng ta] khỏi thân xác của sự chết [.] Cảm ơn Chúa thông qua Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta!" (Rô-ma 7:24-25).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải Cơ Đốc nhân có hai bản chất?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries