settings icon
share icon

คำถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์

พระคัมภีร์คืออะไร?

พระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้าจริงหรือไม่?

พระคัมภีร์มีข้อผิดพลาด, สิ่งที่ขัดแย้งกัน, สิ่งที่ไม่ตรงกันไหม?

พระคัมภีร์เข้ากับปัจจุบันได้ไหม?

คัมภีร์ สารบบถูกรวมรวมขึ้นเมื่อไหร่และอย่างไร?

อะไรคือวิธีที่ถูกต้องในการศึกษาพระคัมภีร์?

พระคัมภีร์ได้รับการดลใจหมายความว่าอะไร?

ทำไมเราจึงต้องอ่าน/ศึกษาพระคัมภีร์?

หนังสือเล่มใดที่ หายไปจากพระคัมภีร์?

พันธสัญญาเดิม กับ พันธสัญญาใหม่ - อะไรคือ ความแตกต่าง ?

วินัยศาสนาของพระคัมภีร์คืออะไร?

จะเริ่มต้นอ่านพระคัมภีร์ที่ตรงไหนดี?

ทำไมจึงสำคัญที่ต้องเชื่อว่าพระคัมภีร์ไม่มีข้อผิดพลาด?

ทำไมเราควรจะ ศึกษาพันธสัญญาเดิม?

ทำไมพระเจ้าทรงประทานพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มแก่เรา?

พระคัมภีร์ได้รับความเสียหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือถูกเปลี่ยนทำลายไหม?

ใครคือผู้เขียนหนังสือทั้งหลายในพระคัมภีร์?

ฉันต้องเชื่อพระคัมภีร์ว่าไม่มีข้อผิดพลาดในการที่จะรอดหรือ?

มันเป็นไปได้ไหมว่า อาจจะมีหนังสือมากกว่านี้เพิ่มเติมในพระคัมภีร์ ?

จดหมายของอัครทูตเปาโลได้รับการดลใจหรือไม่ (ดู 1 โครินธ์ 7:12)?

อะไรคือความสุขอย่างยิ่ง ?

เราสามารถรู้ได้อย่างไรว่าจะนำตอนไหนของพระคัมภีร์มาประยุกต์ใช้กับเราวันนี้?

ทำไมจึงมีความสับสนมากมายเกี่ยวกับคำสอนของพระคัมภีร์?

ความไม่มีข้อผิดพลาดของพระคัมภีร์ใช้ได้กับต้นฉบับที่เขียนด้วยมือฉบับดั้งเดิมได้ไหม?

เราสามารถหรือควรตีความพระคัมภีร์ตามความหมายที่แท้จริงของคำหรือไม่?

อะไรคือหลักคำสอนเรื่องการส่องสว่างตามหลักพระคัมภีร์?

หมายเลขในพระคัมภีร์คืออะไร?

เราจะตัดสินได้อย่างไรว่าพระธรรมเล่มใดบ้างอยู่ในพระคัมภีร์ เพราะว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระธรรมเล่มใดบ้างอยู่ในพระคัมภีร์?

ทำไมจึงสำคัญที่จะศึกษาในบริบทพระคัมภีร์ ผิดยังไงที่รับข้อพระคัมภีร์ออกจากบริบท?

ความกลมกลืนลงรอยกันของพระกิตติคุณคืออะไร?

ทำไมจึงเรียกพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์?

ประชาชนรู้เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าก่อนพระคัมภีร์ได้อย่างไร?

เรื่องอัศจรรย์ต่างๆ ในพระคัมภีร์เป็นที่ยอมรับว่าเกิดขึ้นจริงหรือ?

อะไรคือชื่อและชื่อเรื่องที่แตกต่างกันของพระคัมภีร์?

หมวดเบญจบรรณคืออะไร?

หลักการเก็บรักษาเป็นไปตามพระคัมภีร์หรือไม่?

มีหลักฐานว่าพระคัมภีร์ได้รับแรงดลใจไหม?

คำเตือนในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 22: 18-19 นำไปใช้กับพระคัมภีร์ทั้งเล่มหรือเพียงแค่พระธรรมวิวรณ์?

คำสอนเรื่องความพอเพียงของพระคัมภีร์คืออะไร มันหมายความว่าอะไรที่ว่าพระคัมภีร์นั้นพอเพียงแล้ว?

พระแสงของพระวิญญาณคืออะไร?

ทำไมความเข้าใจในพระคัมภีร์จึงสำคัญ?

ทำไมมันจึงยากมากที่จะเข้าใจพระคัมภีร์?

เรารู้ได้อย่างไรว่าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าและไม่ใช่คัมภีร์นอกสารบบ คัมภีร์กุรอ่าน คัมภีร์มอร์มอน ฯลฯ?

อะไรคือหลักสำคัญในการนำสิ่งที่พระคัมภีร์สอนมาใช้ในชีวิตของฉัน?

พระคัมภีร์ประกอบด้วยคำอุปมาหรือไม่?

พระคัมภีร์ไม่ผิดพลาดหมายความว่าอะไร ความไม่ผิดพลาดของพระคัมภีร์คืออะไร?

พระคัมภีร์ควรมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนต่อสังคม?

เหตุใดการท่องจำพระคัมภีร์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ?

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าพระคัมภีร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เทพนิยายโบราณ?

พระคัมภีร์นั้นน่าเชื่อถือหรือไม่?

ศาสตร์แห่งการตีความพระคัมภีร์คืออะไร?

คุณบอกตารางเวลาพื้นฐานของพระคัมภีร์แก่ฉันได้ไหม?

รูปแบบต่างๆ ของวรรณกรรมในพระคัมภีร์มีอะไรบ้าง?

ลักษณะในพระคัมภีร์คืออะไร?

พระธรรมเล่มต่างๆ ในพระคัมภีร์มีอะไรบ้าง การที่พระคัมภีร์ประกอบไปด้วยพระธรรมหลายเล่มนั้นหมายความว่าอย่างไร?

ม้วนหนังสือทะเลตายคืออะไรและทำไมมันถึงสำคัญ?

พระคัมภีร์คือเทพนิยายใช่หรือไม่?

บันทึกของคัมภีร์นอสติกคืออะไร?

พระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้ามีความหมายว่าอย่างไร?

ของการที่พระคัมภีร์ได้รับการดลใจ?

ต้นฉบับของพระคัมภีร์ยังคงมีอยู่ไหม?

คำถามใดในพระคัมภีร์ที่มีชื่อเสียง/สำคัญมากที่สุด?

อะไรคือเรื่องราวในพระคัมภีร์เดิม?

เรื่องราวของพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่คืออะไร?

การวิพากษ์สำเนาต้นฉบับพระคัมภีร์คืออะไร?

กระบวนการแปลส่งผลกระทบต่อการดลใจ การไร้ข้อผิดพลาดและความถูกต้องของพระคัมภีร์อย่างไร?

ทำไมฉันควรเชื่อพระคัมภีร์?กลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries