settings icon
share icon
คำถาม

รูปแบบต่างๆ ของวรรณกรรมในพระคัมภีร์มีอะไรบ้าง?

คำตอบ


หนึ่งในข้อเท็จจริงที่น่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับพระคัมภีร์คือว่า ในขณะที่การสื่อสารของพระเจ้า (มัทธิว 5:17, มาระโก 13:31, ลูกา 1:37, วิวรณ์ 22:18-19) มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งกระบวนการเขียน ดั่งที่ฮีบรู 1:1 กล่าวว่า "พระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธีต่างๆ มากมายแก่บรรพบุรุษของเราทางพวกผู้เผยพระวจนะ" "วิธีต่างๆ มากมาย" รวมทั้งประเภทของวรรณกรรมที่แตกต่างกัน มนุษย์ผู้เขียนพระคัมภีร์ใช้รูปแบบที่ต่างกันของวรรณกรรมเพื่อสื่อสารข้อความที่แตกต่างแตกกันในเวลาที่ต่างกัน

พระคัมภีร์ประกอบไปด้วยวรรณกรรมทางด้านประวัติศาสตร์ (พระธรรม 1 และ 2 พงศ์กษัตริย์) วรรณกรรมทางด้านบทละคร (พระธรรมโยบ) ข้อกฎหมาย (พระธรรมอพยพและพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติส่วนใหญ่) เนื้อเพลง (พระธรรมเพลงซาโลมอนและสดุดี) บทกวี (พระธรรมอิสยาห์ส่วนใหญ่) วรรณกรรมทางด้านสติปัญญา (พระธรรมสุภาษิตและพระธรรมปัญหาจารย์) วรรณกรรมทางด้านการพยากรณ์ล่วงหน้า (พระธรรมวิวรณ์และบางส่วนของพระธรรมดาเนียล) เรื่องสั้น (พระธรรมนางรูธ) คำเทศนา (ตามที่บันทึกไว้ในพระธรรมกิจการ) สุนทรพจน์และการประกาศ (เหมือนกับกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ในพระธรรมดาเนียล) การอธิษฐาน (บทส่วนมากในพระธรรมสดุดี) คำอุปมา (เช่นที่พระเยซูได้เล่า) นิทานสอนใจ (เช่นที่โยธามเล่า) และจดหมาย (พระธรรมเอเฟซัสและพระธรรมโรม)

รูปแบบที่แตกต่างกันสามารถที่จะทับซ้อนกันได้ ตอนของพระธรรมสดุดีมากมายดังตัวอย่างเช่นเป็นการอธิษฐานเช่นเดียวกัน บางส่วนของจดหมายประกอบด้วยบทกวี ซึ่งแต่ละรูปแบบของวรรณกรรมมีลักษณะเฉพาะและควรปฏิบัติด้วยการพิจารณาอย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น นิทานของโยธาม (ผู้วินิจฉัย 9:7-15) ไม่สามารถแปลความด้วยวิธีการเดียวกับบัญญัติสิบประการได้ (อพยพ 20:1-17) การแปลความบทกวีด้วยความมั่นใจในคำอุปมาและวิธีการประพันธ์บทกวีอื่นๆ นั้นแตกต่างจากการแปลความเรื่องเล่าทางด้านประวัติศาสตร์

2 เปโตร 1:21 กล่าวว่า "มนุษย์ได้กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขา" การใช้คำศัพท์เฉพาะทางด้านของปัจจุบัน ผู้จัดการเรียบเรียงพระคัมภีร์ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า พระเจ้าทรงทำเครื่องหมายของการที่พระองค์ทรงเป็นผู้เขียนไว้ที่แต่ละเล่มของพระธรรมทั้ง 66 เล่มของพระคัมภีร์ ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมรูปแบบใด พระเจ้าทรง "ดลใจ" คำที่ได้เขียนลงไป (2 ทิโมธี 3:16-17) เพราะว่ามนุษย์มีความสามารถที่จะเข้าใจและชื่นชมรูปแบบที่หลากหลายของวรรณกรรม พระเจ้าจึงทรงใช้วรรณกรรมหลายรูปแบบที่จะสื่อสารพระวจนะของพระองค์ ผู้อ่านพระคัมภีร์จะค้นพบพระประสงค์ทั่วไปซึ่งทำให้การรวบรวมนี้เป็นหนึ่งเดียวกัน เขาจะพบใจความสำคัญ การเกริ่นนำ ประเด็นหลักที่เน้นซ้ำๆ และตัวละครเฉพาะที่วนกลับมาอีก ผ่านทางสิ่งนี้ทั้งหมดเขาจะพบว่าพระคัมภีร์เป็นผลงานวรรณกรรมชั้นเอกที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกและเป็นพระคำที่แท้จริงของพระเจ้าที่แท้จริง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

รูปแบบต่างๆ ของวรรณกรรมในพระคัมภีร์มีอะไรบ้าง?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries