settings icon
share icon
คำถาม

บันทึกของคัมภีร์นอสติกคืออะไร?

คำตอบ


บันทึกของคัมภีร์นอสติกได้เขียนขึ้นโดย "คริสเตียน" นอสติกในยุคแรก หลังจากศตวรรษแรกของคริสต์ศาสนามีสองกลุ่มแรกที่ได้พัฒนาขึ้นคือคริสเตียนออร์ธอด็อกซ์และคริสเตียนนอสติก คริสเตียนออร์ธอด็อกซ์ยึดถือพระธรรมที่ปัจจุบันเรามีอยู่ในพระคัมภีร์และได้พิจารณาให้เป็นทฤษฎีของออร์ทอดอกซ์ในปัจจุบัน คริสเตียนนอสติกคือถ้าสามารถอธิบายถึงได้อย่างแท้จริงว่าพวกเขาเป็นคริสเตียนคือว่าพวกเขามีมุมมองที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากพระคัมภีร์ จากพระเยซูคริสต์ จากความรอดและจากหลักคำสอนที่สำคัญของคริสเตียน อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่มีงานเขียนโดยอัครทูตเพื่อที่จะกล่าวว่าความเชื่อของพวกเขาถูกต้องตามสมควรหรือไม่

นั่นจึงเป็นเหตุผลและวิธีการที่ทำให้มีบันทึกของคัมภีร์นอสติกซึ่งถูกสร้างขึ้นมา พวกนอสติกมีเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อโดยแนบชื่อของคริสเตียนที่มีชื่อเสียงลงในงานเขียนของพวกเขา เช่นพระกิตติคุณของโธมัส พระกิตติคุณของฟิลิป พระกิตติคุณของมารีย์และอื่นๆ ในการค้นพบของหอสมุด Nag Hammadi ทางใต้ของประเทศอียิปต์ในปีค.ศ. 1945 แสดงให้เห็นถึงการค้นพบครั้งใหญ่ของบันทึกของคัมภีร์นอสติก บันทึกของคัมภีร์นอสติกมักจะบ่งชี้ว่าควรเป็น "พระธรรมของพระคัมภีร์ที่หายไป" ที่สมมุติว่าเป็นความจริง

เราควรจะตอบสนองต่อการบันทึกของคัมภีร์นอสติกอย่างไร บันทึกของคัมภีร์นอสติกบางส่วนหรือทั้งหมดควรจะอยู่ในพระคัมภีร์ไหม ไม่ ไม่ควรจะอยู่ ประการแรกตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้คือบันทึกของคัมภีร์นอสติกได้มีการปลอมแปลง คือเขียนชื่อของอัครทูตอย่างหลอกหลวงเพื่อที่จะให้พวกเขามีความถูกต้องตามกฎหมายในคริสตจักรยุคแรก ดีที่ผู้นำคริสเตียนซึ่งเป็นนักเขียนยุคแรกเกือบเห็นเป็นเอกฉันท์ในการยอมรับบันทึกของคัมภีร์นอสติกซึ่งได้ส่งเสริมการสอนผิด มีความขัดแย้งมากเกินกว่าจะนับได้ระหว่างบันทึกของคัมภีร์นอสติกและพระกิตติคุณที่ถูกต้องของมัทธิว มาระโก ลูกาและยอห์น บันทึกของคัมภีร์นอสติกสามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับการอยู่นอกศาสนาของคริสเตียนยุคแรก แต่มันควรถูกปฏิเสธทั้งหมดเนื่องจากไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่แท้จริงของคริสเตียน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

บันทึกของคัมภีร์นอสติกคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries