settings icon
share icon
คำถาม

เหตุใดการท่องจำพระคัมภีร์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ?

คำตอบ


การท่องจำพระคัมภีร์คือสิ่งที่สำคัญอย่างมากในชีวิตคริสเตียน ในข้อเท็จจริงการท่องจำพระคัมภีร์อาจเป็นปัจจัยสำคัญเพียงอย่างเดียวที่ดีเยี่ยมที่สุดสำหรับการเติบโตฝ่ายวิญญาณและมีชัยชนะเหนือความบาป พระวจนะของพระเจ้านั้นทรงฤทธานุภาพเพราะว่าเป็น "การดลใจจากพระเจ้า" อย่างแท้จริง จากใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (2 ทิโมธี 3:16-17) และเมื่อเราเติมใจของพวกเราด้วยพระวจนะของพระองค์ด้วยการท่องจำพระคัมภีร์ เราเองก็ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือฝ่ายวิญญาณที่ทรงพลังมากที่สุด

เมื่อเราจดจำพระวจนะของพระเจ้าหลายสิ่งก็เกิดขึ้น สดุดี 119:11 กล่าวกับพวกเราว่าผู้เขียนพระธรรมสดุดีซ่อนพระวจนะในหัวใจของเขาเพื่อเขาจะได้ไม่ทำบาปที่ต่อพระองค์ ไม่เพียงแค่เขาได้ยินและได้อ่านพระวจนะ แต่เขายังซึมซับมันและใส่มันไว้ในใจรวมถึงความทรงจำของเขาสำหรับการใช้ในอนาคต พระวจนะของพระเจ้าเป็นเพียงอาวุธที่ทรงอำนาจอย่างแท้จริงของผู้เชื่อที่ใช้ต่อสู้กับความบาปและเมื่อมีการใส่ไว้ในใจของพวกเราผ่านการท่องจำพระคัมภีร์ นับเป็นการอิทธิพลที่แรงกล้าสำหรับการดำเนินชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าและด้วยความชอบธรรม ฮีบรู 4:12 กล่าวแก่พวกเราว่าพระวจนะของพระเจ้า "มีชีวิต และทรงพลานุภาพอยู่เสมอ" ซึ่งมีความหมายว่ามันมีฤทธิ์อำนาจเหนือธรรมชาติที่จะหล่อเราให้มีความเหมือนกับพระคริสต์ เมื่อพวกเราใคร่ครวญมันและไม่มีวิธีใดในการใคร่ครวญถึงพระวจนะมากไปกว่าการที่มีพระวจนะอยู่ในใจและในความทรงจำของเรา

เอเฟซัส 6:13-17 อธิบายถึงยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของผู้เชื่อในการต่อสู้เพื่อวิญญาณและการอยู่รอดทางฝ่ายวิญญาณของเรา องค์ประกอบทั้งหมดของยุทธภัณฑ์ทั้งชุดคือสิ่งที่ต้านทานได้เว้นอยู่อย่างเดียว ซึ่งอาวุธที่ใช้โจมตีเพียงอย่างเดียวก็คือ "พระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้า" (ข้อ 17) ดั่งที่พระเยซูใช้พระวจนะของพระเจ้าเพื่อขจัดการโจมตีของซาตาน (มัทธิว 4:1-11) ฉะนั้นเราควรจะมีความสามารถในการใช้อาวุธเดียวกันนี้ได้ แต่มีเพียงไม่กี่ครั้งที่ซาตานให้เวลาเราในการหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาและหาข้อพระคำที่ถูกต้องเมื่อพวกเราเผชิญหน้ากับคำโกหกและการหลอกลวงของมัน การท่องจำพระคัมภีร์ทำให้แน่ใจว่าเราจะมีความจริงที่ถูกต้องและหลักการในใจและสามารถระลึกถึงมันได้ทันทีเพื่อที่จะตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้ที่ชั่วร้ายซึ่งจ้องทำลายพวกเรา (1 เปโตร 5:8) โรม 12:1-2 กระตุ้นพวกเราเพื่อ "เปลี่ยนความคิดของเราใหม่" เพื่อว่าพวกเราจะไม่ถูกโน้มน้าวด้วยความคิดที่สอดคล้องกับโลกนี้ หนทางเดียวต่อการเปลี่ยนความคิดของเราใหม่คือเติมมันด้วยพระคัมภีร์

การท่องจำพระคัมภีร์เป็นสิทธิและความรับผิดชอบของคริสเตียนทุกคน มีระบบการท่องจำพระคัมภีร์อยู่หลายระบบ แม้ว่าจะไม่มีวิธีการแบบเจาะจงที่ได้มีการตีพิมพ์ออกมา ไม่ว่าใครก็สามารถเริ่มต้นด้วยข้อหลักๆ เกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน เช่นยอห์น 3:16 และเอเฟซัส 2:8-9 และสะสมไปแบบข้อต่อข้ออย่างต่อเนื่อง หลักๆ คือทบทวนข้อที่ท่องจำได้แล้วอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะเพิ่มข้อใหม่เข้าไป ไม่ว่าวิธีการใดก็ตามที่ได้เลือกมาใช้แล้ว ประโยชน์ของการท่องจำพระคัมภีร์ก็คือชัยชนะเหนือความบาป ความเชื่อที่เข้มแข็งมากขึ้นและความชื่นชมยินดีในชีวิตคริสเตียน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เหตุใดการท่องจำพระคัมภีร์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries