settings icon
share icon
คำถาม

หนังสือเล่มใดที่ หายไปจากพระคัมภีร์?

คำตอบ


ไม่มี " หนังสือใดที่หายไป " จากพระคัมภีร์ หรือหนังสือที่ถูกนำออกมาจากพระคัมภีร์ มี ตำนานเล่าขานและข่าวลือมากมายเรื่องหนังสือหลายเล่มที่หายไป แต่เรื่องราวเหล่านี้ไม่เป็นความจริงใด ๆ หนังสือทุกเล่มที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์และทรงดลใจ ก็ได้อยู่ในพระคัมภีร์ แท้จริงมีหนังสือศาสนาหลายร้อยเล่มที่ ถูกเขียนขึ้นใน ช่วงเวลาเดียวกับ หนังสือหลายเล่มในพระคัมภีร์

หนังสือเหล่านี้บางเล่ม บรรจุเรื่องราวที่แท้จริงของสิ่งที่ได้เกิดขึ้นจริง ( ตัวอย่างเช่น 1 แม็คคาบีส์)

บางเล่มมีคำสอนฝ่ายจิตวิญญาณที่ดี (เช่น พระปัญญาของซาโลมอน ) แต่ หนังสือเหล่านี้ไม่ได้รับ การดลใจจาก พระเจ้า ถ้าเราอ่านหนังสือเล่มใดในพวกนี้ ตัวอย่างเช่น คัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐาน เราต้องยอมรับว่าเหล่านี้เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่ผิดพลาดได้ ไม่ได้เป็นพระคำของพระเจ้าที่เกิดจากแรงดลใจและไม่มีวันผิดพลาด (2 ทิโมธี 3:16-17)

ยกตัวอย่างเช่น พระกิตติคุณโทมัส ถูกปลอมแปลง ในคริสตศตวรรษที่ 3 หรือ 4 ที่อ้างว่า ได้รับการเขียน โดย อัครสาวกโทมัส แต่มันก็ไม่ได้เขียนโดยโทมัส บรรพบุรุษในคริสตจักรยุคแรกโดยทั่วไปเกือบจะปฏิเสธ พระกิตติคุณโทมัสว่า เป็นพวกนอกรีต มันมีหลายสิ่งที่ ผิดพลาดและนอกศาสนา ที่พระเยซูดูเหมือนจะตรัสและทรงตรัส ไม่มีเลยสักอย่าง (หรืออย่างน้อยที่สำคัญที่สุด) ที่เป็นความจริง จดหมาย ของ บาร์นาบัสไม่ได้เขียน โดย บาร์นาบัสตามหลักพระคัมภีร์ แต่โดยนักหลอกลวง เราสามารถกล่าวเช่นเดียวกันกับพระกิตติคุณ ฟิลิป บันทึกทางศาสนาคริสต์เปโตร และอื่น ๆ

มีพระเจ้าองค์เดียว พระคัมภีร์มีพระผู้สร้างองค์เดียว มันเป็นหนังสือเล่มหนึ่ง มีแผนการณ์พระคุณที่ได้บันทึกจากจุดเริ่มต้น ตลอดการถูกขับออกนอกประเทศ ไปถึงความสำเร็จอย่างสมบูรณ์

จากโชคชะตาไปถึงพระสง่าราศี พระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวของ พระเจ้าที่ทรงไถ่คนที่ทรงเลือกสรรเพื่อสรรเสริญพระเกียรติของพระองค์ ในฐานะที่เป็นวัตถุประสงค์ของการไถ่บาปของพระเจ้าที่เปิดเผยในในพระคัมภีร์ หัวข้อหลักที่ย้อนกลับมาเรื่อยๆได้เน้น พระลักษณะของพระเจ้า การลงโทษเพราะความบาปและ การไม่เชื่อฟัง พระพรสำหรับ ความเชื่อและ การเชื่อฟัง พระเจ้าผู้ทรงช่วยให้รอด และการพลีพระชนม์เพราะความบาป และราชอาณาจักร ที่กำลังจะมาถึง และพระสง่าราศี มันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า ที่เรารู้และเข้าใจหัวข้อทั้งห้าอย่างเหล่านี้ เพราะชีวิตของเรา และชะตานิรันดร์ของเรา ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ว่าพระเจ้า จะทรงยอมให้ข้อมูลที่สำคัญบางส่วน นี้ " หายไป " ไม่ว่ายังไงก็ตาม พระคัมภีร์ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อที่จะให้ พวกเราอ่านและทำความเข้าใจ เพื่อเราจะ " ดีพร้อมสมบูรณ์ และถูกเตรียมไว้เพื่อการดีทุกอย่าง " 2 Timothy ทิโมธี 3:16-17 “พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

หนังสือเล่มใดที่ หายไปจากพระคัมภีร์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries