settings icon
share icon
คำถาม

ใครคือผู้เขียนหนังสือทั้งหลายในพระคัมภีร์?

คำตอบ


ในที่สุด นอกเหนือจากมนุษย์ผู้เขียนดังกล่าวข้างต้น พระคัมภีร์เขียนขึ้นโดยพระเจ้า.

2 ทิโมธี 3:16 บอกเราว่าพระคัมภีร์ถูก "ปล่อยลมหายใจออก" โดยพระเจ้า “ พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม “ พระเจ้าทรงดูแลกำกับมนุษย์ผู้เขียนพระคัมภีร์ เพื่อว่าในการใช้รูปแบบการเขียนและบุคลิกภาพ ของเขาเอง พวกเขายังคงบันทึกแน่นอนสิ่งที่พระเจ้าทรงตั้งเป้าหมาย พระคัมภีร์ไม่ได้ถูกบอกให้เขียนตามพระเจ้า แต่มันก็รับแนวทางที่ถูกต้องสมบูรณ์และได้รับการดลใจทั้งหมดโดยพระองค์

พูดตามประสามนุษย์ พระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นโดยคนประมาณ 40 คนที่มีภูมิหลังแตกต่างกันในระยะเวลามากกว่า 1500 ปี

อิสยาห์เป็นผู้พยากรณ์ เอสราเป็นปุโรหิต มัทธิวเป็นคนเก็บภาษี ยอห์นเป็นชาวประมง เปาโลเป็นนักเย็บเต้นท์ขาย โมเสสเป็นคนเลี้ยงแกะ ลูกาเป็นนายแพทย์

แม้ว่ามีกลุ่มนักเขียนต่างๆ กันจับปากกาเขียนเมื่อ 15 ศตวรรษที่แล้ว พระคัมภีร์ไม่ได้ขัดแย้งกันเอง และไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆ ผู้เขียนต่างเสนอมุมมองที่แตกต่างกัน แต่พวกเขาทั้งหมดประกาศยอมรับพระเจ้าองค์เที่ยงแท้องค์เดียว และเช่นเดียวกับหนทางไปสู่ความรอด ----พระเยซูคริสต์ (ยอห์น14.6 กิจการ 4.12)

หนังสือสองสามเล่มในพระคัมภีร์ตั้งชื่อเฉพาะตามผู้เขียนหนังสือนั้น นี่เป็นชื่อหนังสือพระคัมภีร์ เรียกตามชื่อของนักเขียน โดยนักวิชาการหลักพระคัมภีร์ส่วนใหญ่สันนิษฐาน พร้อมกับประมาณวันเวลาที่ทำการเขียน :

ปฐมกาล อพยพ เลวีนิติ กันดารวิถี เฉลยธรรมบัญญัติ โดยโมเสส – ค.ศ. 1400

โยชูวา โดยโยชูวา - 1350 ก่อนคริสต์กาล

ผู้วินิจฉัย รูธ 1ซามูเอล , 2 ซามูเอล โดยซามูเอล บางส่วน โดย นาธาน และ กาด – 1000-900 ปีก.ค.ศ.

1 พงศ์กษัตริย์ 2 พงศ์กษัตริย์ โดย เยเรมีย์ - 600 ปี ก.ค.ศ.

1 พงศาวดาร 2 พงศาวดาร เอสรา เนหะมีย์ โดย เอสรา – 450 ปีก.ค.ศ.

เอสเธอร์ โดย โมระเดคาย - 400 ก.ค.ศ.

โยบ โดย โยบ แต่นี่ไม่แน่นอน มีคำแนะนำว่าอาจเป็นโมเสส หรือ อีลิฮู - 1400 ปี ก.ค.ศ.

บทเพลงสดุดี โดยผู้เขียนหลายคนต่างกัน ส่วนใหญ่คือ ดาวิด – 1000 ปี– 400 ปีก.ค.ศ.

สุภาษิต , ปัญญาจารย์ และ บทเพลงของโซโลมอน โดยโซโลมอน – 900 ปี ก.ค.ศ.

อิสยาห์ โดย อิสยาห์ - 700 ปี ก.ค.ศ.

เยเรมีย์และ บทเพลงคร่ำครวญ โดย เยเรมีย์ - 600 ปี ก.ค.ศ.

เอเสเคียล โดย เอเสเคียล - 550 ปี ก.ค.ศ.

ดาเนียลโดย ดาเนียล- 550 ปี ก.ค.ศ.

โฮเชยา โดย โฮเชยา - 750 ปี ก.ค.ศ.

โยเอล โดยโยเอล - 850 ปี ก.ค.ศ.

อาโมส โดยอาโมส - 750 ปี ก.ค.ศ.

โอบาดีห์ โดย โอบาดีห์ - 600 ปี ก.ค.ศ.

โยนาห์โดย โยนาห์- 700 ปี ก.ค.ศ.

มีคาห์ โดย มีคาห์ - 700 ปี ก.

นาฮูม โดย นาฮูม - 650 ปี ก.ค.ศ.

ฮาบากุกโดย ฮาบากุก - 600 ปี ก.ค.ศ.

เศฟันยาห์ โดย เศฟันยาห์ - 650 ปี ก.ค.ศ.

ฮักกัย โดย ฮักกัย - 520 ปี ก.ค.ศ.

เศคาริยาห์ โดย เศคาริยาห์ - 500 ปี ก.ค.ศ.

มาลาคี โดย มาลาคี - 430 ปี ก.ค.ศ.

มัทธิวโดย มัทธิว - ค.ศ. 55

มาระโกโดยมาระโก - ค.ศ. 50

ลูกา โดย ลูกา- ค.ศ. 60

ยอห์น โดย ยอห์น - ค.ศ. 90

พระธรรมกิจการ โดย ลูกา- ค.ศ. 65

โรม 1โครินธ์ 2โครินธ์ กาลาเทีย เอเฟซัส ฟีลิป โคโลสี 1เธสะโลนิกา 2 เธสะโลนิกา ,

1 ทิโมธี 2 ทิโมธี ติตัส ฟิเลโมนโ ดยเปาโล - ค.ศ 50-70

ฮีบรู โดย ผู้เขียนไม่ทราบชื่อ ส่วนใหญ่โดยเปาโล ลูกา บารนาบัส หรือ อปอลโล - ค.ศ 65

ยากอบโดย ยากอบ - ค.ศ. 45

1 เปโตร และ 2 เปโตร โดยเปโตร - ค.ศ. 60

1 ยอห์น 2 ยอห์น, 3 ยอห์น โดย ยอห์น - ค.ศ. 90

ยูดาโดย ยูดา- ค.ศ. 60

วิวรณ์ โดยยอห์น - ค.ศ. 90

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ใครคือผู้เขียนหนังสือทั้งหลายในพระคัมภีร์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries