settings icon
share icon
คำถาม

ความไม่มีข้อผิดพลาดของพระคัมภีร์ใช้ได้กับต้นฉบับที่เขียนด้วยมือฉบับดั้งเดิมได้ไหม?

คำตอบ


เฉพาะหนังสือที่เขียนด้วยตนเองฉบับดั้งเดิม (ต้นฉบับที่เขียนด้วยมือฉบับดั้งเดิมโดยอัครสาวก ศาสดาพยากรณ์ ฯลฯ ) อยู่ภายใต้พระสัญญาของพระเจ้าผู้ทรงดลใจให้เขียนและความไม่มีข้อผิดพลาด พระธรรมหลายเล่มในพระคัมภีร์ เพราะได้ถูกเขียนขึ้นภายใต้การดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงไม่มีข้อผิดพลาด100 % ถูกต้องแน่นอน เชื่อถือได้และเป็นความจริง

2 ทิโมธี 3:16-17 “พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และ เป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง”

2 เปโตร 1:20-21 “ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อน คือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายคำของผู้เผย พระวจนะในพระคัมภีร์เอาเองไม่ได้ เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้น ไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจของมนุษย์ แต่มนุษย์ได้กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้า ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขา”

ไม่มีพระสัญญาในพระคัมภีร์ว่าสำเนาต้นฉบับที่เขียนด้วยมือฉบับดั้งเดิมทั้งหลายจะไม่มีข้อผิดพลาด หรือเท่ากับเป็นอิสระจากข้อผิดพลาดของผู้คัดลอกสำเนา ในเมื่อพระคัมภีร์ได้รับการคัดลอกหลายพันครั้ง หลายพันปี บางทีผู้คัดลอกสำเนาอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ เราจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร

ประการแรก มันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่า ต้นฉบับพระคัมภีร์ที่เขียนด้วยมือฉบับดั้งเดิมหลายฉบับที่เรามีทุกวันนี้สอดคล้องกันและกัน99 % ใช่ มีบางส่วนที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่เนื้อหาส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์นั้นเหมือนกันจากต้นฉบับคัดลอกด้วยมือฉบับหนึ่งงอีกฉบับหนึ่ง ความแตกต่างส่วนใหญ่อยู่ที่เครื่องหมายวรรคตอน คำลงท้าย ปัญหาไวยากรณ์ เล็กน้อยระเบียบคำ ฯลฯ - ปัญหาทั้งหลายถูกอธิบายว่าเป็นความผิดพลาดด้านการจารึกเขียน ไม่มีปัญหาด้านพระคัมภีร์หรือศาสนศาสตร์ที่สำคัญใด ที่เรามีข้อสงสัยจากความผิด พลาดใด ๆ ที่สมมุติว่ามีหรือความขัดแย้ง ต้นฉบับพระคัมภีร์ที่คัดลอกด้วยมือ จากศตวรรษที่ 15 สอดคล้องทั้งสิ้นกับต้นฉบับจากศตวรรษที่ 3 เราสามารถมีความมั่นใจแน่นอนว่าพระคัมภีร์ที่เรามีทุกวันนี้เกือบจะเหมือนกันกับสิ่งที่อัครสาวกและศาสดาได้เขียน 2000 กว่าปีที่ผ่านมา

ประการที่สอง เราไม่ควรจะด่วนใจเร็วในการพูดว่า "โอ นั่นเป็นเพียงความผิดพลาดทางการจารึกเขียน" ถ้าไม่ใช่ทั้งหมด แต่ส่วนใหญ่ "ข้อผิดพลาด" ของพระคัมภีร์สามารถอธิบายได้ในเชิงตรรกะและเชื่อถือได้ บรรดาสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ หรือเป็นเรื่องยากมากที่จะอธิบาย – ก็อาจจะมีคำตอบที่ดีมากว่าเราก็ไม่ทราบประเด็นนี้ เพียงเพราะเราไม่สามารถหาคำตอบ ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีคำตอบให้ การที่เชื่อว่าจะมีข้อผิดพลาดด้านการเขียนจารึก ต้องเป็นที่พึ่งสุดท้ายแน่นอนใน "ข้อผิดพลาด"

ใดๆถ้าหากมีในพระคัมภีร์ ในที่สุด แม้ว่ามันเป็นไปได้ว่าข้อผิดพลาดได้คืบคลานเข้ามาสู่เอกสารที่เขียนด้วยมือฉบับปัจจุบัน และคำแปลของพระคัมภีร์ นักคัดลอกพระคัมภีร์และนักแปลเป็นมนุษย์ธรรมดาและพวกเขาก็ทำผิดพลาดได ความจริงที่ว่าพระคัมภีร์นั้นถูกต้องแม่นยำอย่างเหลือเชื่อ เป็นพยานหลักฐานว่าเป็นแรงดลใจและการสงวนรักษาโดยพระเจ้า

เราจะยังคงไว้วางใจพระคัมภีร์หรือไม่ แน่นอนเลย! ฉบับแปลพระคัมภีร์ที่เรามีทุกวันนี้เป็นพระวจนะของพระเจ้า พระคัมภีร์ทุกวันนี้มีหลักฐานพิสูจน์ได้อย่างที่มันเป็นใน ค.ศ. ศตวรรษที่ 1 เราสามารถไว้วางใจในพระคัมภีร์ได้ทั้งสิ้นว่าเป็นข่าวสารของพระเจ้าที่มีต่อเราทุกวันนี้ ใช่ พระสัญญาในพระคัมภีร์ว่าเป็นแรงดลใจและความไม่มีข้อผิดพลาด นำไปใช้โดยตรงกับต้นฉบับที่คัดลอกด้วยมือฉบับดั้งเดิม แม้ว่า นั่นไม่ได้ส่งผลกระทบ ไม่ว่าพระคัมภีร์ปัจจุบันของเราจะมีความถูกต้องแม่นยำและมีหลักฐานพิสูจน์ได้หรือไม่ พระวจนะของพระเจ้าดำรงอยู่เป็นนิตย์ แม้จะมีความล้มเหลวและความผิดพลาดของผู้คัดลอกสำเนาและผู้แปลบ้างเป็นครั้งคราว
Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ความไม่มีข้อผิดพลาดของพระคัมภีร์ใช้ได้กับต้นฉบับที่เขียนด้วยมือฉบับดั้งเดิมได้ไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries