settings icon
share icon
คำถาม

มันเป็นไปได้ไหมว่า อาจจะมีหนังสือมากกว่านี้เพิ่มเติมในพระคัมภีร์ ?

คำตอบ


ไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยเพิ่มเติมต่ออีกในพระวจนะของพระองค์

พระคัมภีร์เริ่มต้นด้วยการเริ่มต้นของมนุษยชาติ—ปฐมกาล –และจบลงด้วยการสิ้นสุดความเป็นมนุษยชาติที่เรารู้คือ—พระธรรมวิวรณ์ ทุกสิ่งในระหว่างนั้น เพื่อประโยชน์ของเราในฐานะเป็นผู้เชื่อ ที่รับกำลังโดยสัจจะของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเรา เรารู้เรื่องนี้จาก 2 ทิโมธี 3:16-17

“พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม”

ถ้าหากมีหนังสือเพิ่มเติมเข้ามาอีกในพระคัมภีร์ นั่นจะเท่ากับกล่าวว่าพระคัมภีร์ที่เรามีวันนี้ไม่สมบูรณ์----นั่นมันไม่ได้บอกเราทุกอย่างที่เราจำเป็นต้องรู้ แม้ว่ามันจะประยุกต์ใช้โดยตรงกับหนังสือวิวรณ์ วิวรณ์ 22:18-20 “สอนเราเรื่องสัจจะที่สำคัญเกี่ยวกับการเพิ่มเติมในพระวจนะของพระเจ้า: “ข้าพเจ้าเตือนทุกคนที่ได้ยินคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ว่า ถ้าผู้ใดจะเพิ่มเติมคำเข้าไปในหนังสือนี้ พระเจ้าก็จะทรงเพิ่มภัยพิบัติที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้แก่ผู้นั้น และถ้าผู้ใดตัดข้อความออกจากหนังสือพยากรณ์นี้ พระเจ้าก็จะทรงเอาส่วนแบ่งของผู้นั้น ที่มีอยู่ในต้นไม้แห่งชีวิตและที่มีอยู่ในวิสุทธินครนั้น ซึ่งบรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้ไปเสีย พระองค์ผู้ทรงเป็นพยาน ในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ ตรัสว่า “ข้าพเจ้าจะมาในเร็วๆนี้แน่นอน” อาเมน พระเยซูเจ้า เชิญเสด็จมาเถิด”

เราได้ทุกสิ่งที่เราต้องการในหนังสือพระคัมภีร์ 66 เล่มในปัจจุบัน ไม่มีสถานการณ์เดียวในชีวิตที่พระคัมภีร์ไม่ได้บรรจุไว้ สิ่งที่ได้เริ่มต้นในปฐมกาลพบข้อสรุปในพระธรรมวิวรณ์ พระคัมภีร์ครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอ พระเจ้าทรงสามารถเพิ่มเติมอีกในพระคัมภีร์ได้ไหม แน่นอน พระองค์ทรงสามารถทำได้ ไม่มีเหตุผล ตามหลักพระคัมภีร์หรือหลักศาสนศาสตร์ ที่จะเชื่อว่าพระองค์กำลังจะทรงทำเช่นนั้น หรือว่ามีความจำเป็นสำหรับพระองค์ที่จะทำเช่นนั้น

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มันเป็นไปได้ไหมว่า อาจจะมีหนังสือมากกว่านี้เพิ่มเติมในพระคัมภีร์ ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries