settings icon
share icon
คำถาม

จะเริ่มต้นอ่านพระคัมภีร์ที่ตรงไหนดี?

คำตอบ


สำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ มันสำคัญที่ตระหนักว่าพระคัมภีร์ไม่ได้เป็นหนังสืออ่านธรรมดา ที่ อ่านได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ตอนต้นถึงตอนจบ พระคัมภีร์จริงๆ เป็นห้องสมุด หรือที่สะสมหนังสือหลายเล่มที่เขียนโดยนักเขียนต่างกัน ในหลายภาษา 1500 กว่าปีแล้ว มาร์ติน ลูเธอร์ กล่าว ว่าพระคัมภีร์เป็น "แหล่งกำเนิดของพระคริสต์ " เพราะ ประวัติศาสตร์ และคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ในที่สุดชี้เป้าไปที่ พระเยซู ดังนั้น เมื่อใดที่อ่านพระคัมภีร์ครั้งแรก ควรเริ่มต้นอ่านพระกิตติคุณ พระกิตติคุณ มาระโก ก้าวไปเร็วและรวดเร็ว และเป็นเล่มแรกที่น่าเริ่มต้น จากนั้นคุณ อาจต้องการอ่านพระกิตติคุณยอห์นต่อไป ซึ่งมุ่งเน้นไปที่หลายสิ่งที่พระเยซู ทรงยืนยัน เกี่ยวกับพระองค์เอง มาระโก บอกเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำ ขณะที่ยอห์นบอกเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูตรัส และว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใด ในยอห์น เนื้อหาพระคัมภีร์บางตอนง่ายและชัดเจน แต่ ยังมีบางตอนที่ลับลึกที่สุดและลึกซึ้ง ที่สุด อ่านพระกิตติคุณ( มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น ) จะรู้จักคุ้นเคยกับชีวิตของพระคริสต์ และพันธกิจ

หลังจากนั้น จงอ่านเอเฟซัสบางตอน (โรม เอเฟซัส ฟีลิปปี ) พระธรรมเหล่านี้สอนวิธีการ ดำเนินชีวิตของเรา ในทาง ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า เมื่อคุณเริ่มต้นอ่านพระคัมภีร์เดิม จงอ่านหนังสือปฐมกาล เราได้ทราบว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกอย่างไร และมนุษย์ ล้มลงใน ความบาปได้อย่างไร รวมทั้ง ผลกระทบที่ตกกับโลก พระธรรมอพยพ เลวีนิติ กันดารวิถี และ เฉลยธรรมบัญญัติ อ่านยาก เพราะเป็นบทบัญญํติของพระเจ้าสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวยิว ในขณะที่คุณ ไม่ควรหลีกเลี่ยงการอ่านหนังสือเหล่านี้ บางทีอาจจะดีกว่าที่ละวางไว้ก่อนเพื่อศึกษาต่อวันหน้า ในกรณีใด ๆก็ตาม พยายามอย่าไปยุ่งยากกับหนังสือเหล่านี้ อ่านโยชูวาตลอดถึงพงศาวดาร เพื่อทราบประวัติศาสตร์ที่ดีของ อิสราเอล อ่านบทเพลงสดุดีตลอดจนถึงบทเพลงของโซโลมอน จะทำให้คุณมี ความรู้สึก ที่ดีสำหรับ บทกวี ภาษาฮิบรู และเรื่องปัญญา หนังสือพยากรณ์ อิสยาห์ ตลอดถึงมาลาคี ยากที่จะ เข้าใจเช่นกัน โปรดจำไว้ว่า กุญแจสำคัญในการ ทำความเข้าใจ พระคัมภีร์ คือทูลขอสคิปัญญาจากพระเจ้า (ยากอบ 1:5) พระเจ้าทรงเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์และทรงต้องการให้คุณเข้าใจพระวจนะของพระองค์

เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนสามารถ จะเป็น นักศึกษา พระคัมภีร์ ที่ประสบความสำเร็จ เฉพาะเหล่าคนที่มี " คุณสมบัติ " ที่จำเป็น สำหรับการศึกษา พระวจนะ สามารถทำได้โดยพระเจ้าทรงประทานพร

คุณรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์หรือ 1โครินธ์ 2:14-16 “แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้ เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลา และเขาไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยวิญญาณ แต่มนุษย์ฝ่ายวิญญาณวิจัยสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่มีผู้ใดจะวิจัยใจคนนั้นได้ เพราะว่า ใครเล่ารู้จักพระทัยของพระเจ้าเพื่อจะแนะนำสั่งสอนพระองค์ได้ แต่เราก็มีพระทัยของพระคริสต์” คุณกำลังหิวกระหายพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่ 1 เปโตร 2:2 “เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์ เพื่อโดยน้ำนมนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเจริญขึ้นสู่ความรอด” คุณกำลังค้นหาพระวจนะของพระเจ้าอย่างขยันขันแข็งไหม กิจการ17:11 “ยิวชาวเมืองนั้นมีจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเธสะโลนิกา ด้วยเขามีใจเลื่อมใสรับพระวจนะของพระเจ้า และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน หวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่”

ถ้าคุณตอบคำถามทั้งสามข้อว่า "ใช่" คุณก็สามารถมั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะอวยพรความพยายามที่จะรู้จักพระองค์และพระวจนะของพระองค์ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นที่ไหน และโดยวิธีการศึกษาอย่างไรหากคุณไม่แน่ใจว่าคุณเป็นคริสเตียน----ว่าคุณได้รอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์และมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายใน--- สัจจะในพระคัมภีร์ถูกซ่อนเร้นไว้จากผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระคริสต์ แต่เป็นมีสัจจะแห่งชีวิตสำหรับคนที่เชื่อ 1โครินธ์ 2:13-14 “เรากล่าวถึงเรื่องสิ่งเหล่านี้ ด้วยถ้อยคำซึ่งมิใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้ แต่ด้วยถ้อยคำซึ่งพระวิญญาณได้ทรงสั่งสอน คือเราได้อธิบายความหมายของเรื่องฝ่ายวิญญาณ ให้คนที่มีพระวิญญาณฟัง แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้ เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลา และเขาไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยวิญญาณ” ยอห์น 6:63 “จิตวิญญาณเป็นที่ให้มีชีวิต ส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใด ถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวกับท่านทั้งหลายนั้น เป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิต”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

จะเริ่มต้นอ่านพระคัมภีร์ที่ตรงไหนดี?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries