settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์ได้รับความเสียหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือถูกเปลี่ยนทำลายไหม?

คำตอบ


หนังสือพันธสัญญาเดิมถูกเขียนขึ้นจากประมาณ 1400 ปี ก.ค.ศ ถึง 400 ปี ก.ค.ศ

หนังสือพันธสัญญาใหม่ถูกเขียนขึ้นจากประมาณ ค.ศ. 40 ถึง ค.ศ. 90

ดังนั้นช่วงหนึ่งระหว่าง 3400-1900 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่หนังสือพระคัมภีร์ได้เขียนขึ้น

ในเวลานี้ ต้นฉบับเอกสารเดิมที่เขียนด้วยมือได้สูญหายไป เอกสารเหล่านี้ไม่ดำรงอยู่อีกต่อไป นอกจากนี้ในช่วงเวลานี้ หนังสือหลายเล่มในพระคัมภีร์ที่ได้รับการคัดสำเนาครั้งแล้วครั้งเล่า

มีการจัดทำสำเนาของสำเนาของสำเนามากมาย ในมุมมองนี้เรายังสามารถวางใจพระคัมภีร์ได้ไหม

เริ่มต้นพระเจ้าทรงเป็นแรงบันดาลใจคนที่จะเขียนพระวจนะของพระองค์

ก็คือเป็นลมหายใจของพระเจ้าและไม่มีข้อผิดพลาด 2 ทิโมธี 3:16-17 “พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม” ยอห์น17:17 “ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง” พระคัมภีร์ไม่มีที่ไหนเลย ที่จะใช้สิ่งนี้กับสำเนาของต้นฉบับเดิม ในขณะที่พวกอาลักษณ์พิถีพิถันอยู่กับการทำสำเนาพระคัมภีร์อีก ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ ผลก็คือมีความแตกต่าง เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้น ในสำเนาฉบับต่างๆของพระคัมภีร์ ในบรรดา ต้นฉบับเอกสารที่เขียนด้วยมือภาษากรีกและภาษาฮิบรูนับพันฉบับที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่มีสองฉบับที่เหมือนกัน จนกระทั่งสำนักพิมพ์ถูกประดิษฐ์คิดค้นในปี ค.ศ. 1500

อย่างไรก็ตาม นักวิชาการเอกสารที่เป็นกลางใด ๆ จะเห็น ว่าพระคัมภีร์ ได้รับการักษาดีอย่างน่าทึ่งหลาย ศตวรรษที่ผ่านมา สำเนาพระคัมภีร์หลายฉบับนับถึง ค.ศ. ตวรรษ ที่ 14 เกือบเหมือนกันในเนื้อหาสำเนา จาก ค.ศ.ศตวรรษ ที่ 3 เมื่อม้วนหนังสือทะเลตายถูกค้นพบ นักวิชาการตกใจที่เห็นว่ามันช่างคล้ายกับสำเนาโบราณอื่น ๆ ในพันธสัญญาเดิม แม้ว่าม้วนหนังสือทะเลตายหลายร้อยปีเก่าแก่กว่าสิ่งใดๆ ที่ค้นพบ ก่อนหน้านี้ แม้กระทั่งนักสงสัยและนักวิจารณ์พระคัมภีร์มากมายยอมรับว่าพระคัมภีร์ได้รับการส่งผ่านหลายศตวรรษอย่างแม่นยำถูกต้องมากกว่าเอกสารโบราณอื่น ๆ ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าพระคัมภีร์ได้รับการปรับปรุง แก้ไข หรือ เปลี่ยนเพื่อทำลายโดยระบบใด ฉบับที่เลี่ยงต้นฉบับพระคัมภีร์ทำให้ง่าย ที่จะยอมรับความพยายามใด ๆ ที่จะบิดเบือนพระวจนะของพระเจ้า ไม่มีคำสอนพระคัมภีร์ที่สำคัญใดๆ ที่เพิ่มเติมข้อสงสัย เป็นผลมาจากความแตกต่างกันเล็กน้อย ที่มีอยู่ระหว่างเอกสารต้นฉบับที่เขียนด้วยมือ

อีกครั้ง คำถามคือ เราสามารถวางใจในพระคัมภีร์ได้ไหม แน่นอนทีเดียว! พระเจ้าได้ทรง รักษา พระวจนะของพระองค์ แม้จะมีความผิดพลาดแบบไม่ตั้งใจ และการโจมตีโดยตั้งใจของมนุษย์

เราสามารถมี ความมั่นใจสูงสุดว่าพระคัมภีร์ที่เรามีทุกวันนี้เป็นพระคัมภีร์เดียวกันที่ถูกเขียนขึ้นแต่ดั้งเดิม พระคัมภีร์เป็น พระวจนะของพระเจ้า และเรา สามารถไว้วางใจได้ 2 ทิโมธี 3:16

“พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม”

มัทธิว 5:18 “ข้าพเจ้าบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ตราบใดที่ฟ้าและดินดำรงอยู่ แม้อักษรหนึ่งหรือขีดๆหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติ จนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิด ได้เกิดขึ้นแล้ว”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์ได้รับความเสียหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือถูกเปลี่ยนทำลายไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries