settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์ไม่ผิดพลาดหมายความว่าอะไร ความไม่ผิดพลาดของพระคัมภีร์คืออะไร?

คำตอบ


คำว่าไม่ผิดพลาดหมายถึง "ไม่สามารถทำผิดพลาดได้" ถ้าบางสิ่งบางอย่างไม่ผิดพลาดมันก็ไม่เคยผิดเลยและดังนั้นก็สามารถเชื่อถือได้อย่างแน่นอน คล้ายๆ กันคำว่าไร้ความผิดยังนำไปใช้กับพระคัมภีร์หมายถึง "ปราศจากข้อผิดพลาด" กล่าวง่ายๆ คือพระคัมภีร์ไม่เคยผิดพลาดเลย

พระคัมภีร์อ้างว่าไม่มีความผิดพลาดใน 2 เปโตร 1:19 "และเรามีคำพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกจะเป็นการดีถ้าท่านทั้งหลายจะถือตามคำนั้น เพราะคำนั้นเป็นเหมือนแสงประทีบที่ส่องสว่างในที่มืด จนกว่าแสงอรุณจะขึ้นและดาวประจำรุ่งจะผุดขึ้นในใจของท่านทั้งหลาย" เปโตรอธิบายอย่างต่อเนื่องว่าพระคัมภีร์มีความเป็นมาอย่างไร "ผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายคำของผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เอาเองไม่ได้ เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้น ไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจของมนุษย์ แต่มนุษย์ได้กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้า ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขา" (2 เปโตร 1:20 – 21)

เช่นกันเราเห็นความไม่ผิดพลาดโดยนัยใน 2 ทิโมธี 3:16-17 "พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า" และมีผลต่อการสร้างผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ที่ "พรักพร้อมสำหรับการกระทำการดีทุกอย่าง" ข้อเท็จจริงที่ว่า "ลมหายใจ" พระเจ้าคือพระคัมภีร์ยืนยันว่าพระคัมภีร์ไม่ผิดพลาดเพราะพระเจ้าไม่สามารถหายใจเอาสิ่งที่ผิดพลาดได้ออกมาได้ ข้อเท็จจริงที่ว่าพระคัมภีร์เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้รับใช้ของพระเจ้า "อย่างถี่ถ้วน" เพื่อการรับใช้แสดงว่าพระคัมภีร์นำเราไปสู่ความจริงไม่ใช่ความผิดพลาด

ถ้าพระเจ้านั้นผิดพลาด พระคำของพระองค์ก็จะผิดพลาดเช่นเดียวกัน หลักคำสอนของพระคัมภีร์ไม่มีความผิดพลาด มันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในพระลักษณะที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า พระคำของพระเจ้านั้น "สมบูรณ์ไร้ที่ติ ฟื้นฟูจิตวิญญาณ" (สดุดี 19:7) เพราะพระเจ้าเองสมบูรณ์แบบ ตามหลักศาสนศาสตร์พระเจ้าเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับพระวจนะของพระองค์เพราะมีการเรียกองค์พระเยซูคริสต์ว่า "พระวาทะ" (ยอห์น 1:14)

ควรสังเกตว่าหลักการเรื่องความไม่ผิดพลาดเกี่ยวข้องกับเอกสารต้นฉบับเท่านั้น การตีความผิด ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ส่วนมากเกิดจากการที่มนุษย์ผิดพลาดและส่วนใหญ่เห็นได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้เขียนพระคัมภีร์เขียนตั้งแต่แรกนั้นสมบูรณ์แบบปราศจากความผิดพลาดและการละเลย ดังที่พระวิญญาณเป็นผู้ควบคุมงานของพวกเขา พระเจ้าสัตย์ซื่อและเป็นความสมบูรณ์แบบที่เชื่อถือได้ (ยอห์น 14:6, 17:3) และพระคำของพระองค์ก็เช่นเดียวกัน (ยอห์น 17:17)

พระคัมภีร์อ้างถึงความสมบูรณ์ (มีการคัดค้านในบางส่วน) แท้แน่นอนใน สดุดี 12:6, สดุดี 19:7, สุภาษิต 30:5 และในอีกหลายๆ ที่ มันเป็นเรื่องจริงตลอดและในความเป็นจริงพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่ตัดสินเรา (มากกว่าที่จะเป็นในทางตรงกันข้าม) "เพราะว่า พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย" (ฮีบรู 4:12)

พระคัมภีร์เป็นเพียงแหล่งแห่งพระประสงค์เพียงอย่างเดียวสำหรับสิ่งทั้งหมดที่พระเจ้าประทานให้กับพวกเราเกี่ยวกับพระองค์เองและแผนการของพระองค์สำหรับมนุษยชาติ ในฐานะที่เป็นคำที่ไม่ผิดพลาดของพระเจ้า พระคัมภีร์ไร้ความผิด น่าเชื่อถือและเพียงพอที่จะตอบต่อสนองความต้องการของพวกเรา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์ไม่ผิดพลาดหมายความว่าอะไร ความไม่ผิดพลาดของพระคัมภีร์คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries