settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์เข้ากับปัจจุบันได้ไหม?

คำตอบ


หนังสือฮีบรู 4:12 กล่าวว่า “เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตาย และทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย” ถึงแม้ว่าพระคัมภีร์ได้ถูกเขียนขึ้นมาโดยผู้เขียนกว่า 40 คน โดยกินเวลากว่า 1500 ปี แต่พระคัมภีร์ยังคงไว้ซึ่งความถูกต้องแม่นยำและใช้การได้จนถึงปัจจุบัน พระคัมภีร์คือแหล่งเดียวของการเปิดเผยสำแดงเกี่ยวกับพระเจ้าและแผนการของพระองค์สำหรับมนุษยชาติที่พระองค์ทรงให้กับเรา

พระคัมภีร์ประกอบด้วยข้อมูลมากมายเกี่ยวกับธรรมชาติของโลกซึ่งได้รับการยืนยันโดยการสังเกตการณ์และค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลบางข้อมูลสามารถหาดูได้จากหนังสือเลวีนิติ 17:11, ปัญญาจารย์ 1:6-7, โยบ 36:27-29, สดุดี 102:25-27 และโคโลสี 1:16-17 ในขณะที่เรื่องราวในพระคัมภีร์เกี่ยวกับแผนการไถ่มนุษย์ของพระเจ้าได้รับการเปิดเผย บุคลิกลักษณะหลายประเภทก็ได้รับการเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนเช่นกัน ในการเปิดเผยนั้น พระคัมภีร์ให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับความประพฤติของมนุษย์และแนวโน้มว่าเขาจะโอนเอียงไปทางไหน จากประสบการณ์ในแต่ละวันของเรา ทำให้เรารู้ว่าข้อมูลนี้ถูกต้องและบอกถึงสภาพของมนุษย์ได้ถูกต้องมากกว่าตำราจิตวิทยาเล่มไหนทั้งสิ้น ส่วนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ก็ได้รับการยืนยันโดยแหล่งอื่นนอกพระคัมภีร์เช่นกัน เมื่อพูดถึงเหตุการณ์เดียวกัน การค้นคว้าทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่พระคัมภีร์บันทึกไว้สอดคล้องกับข้อมูลนอกพระคัมภีร์เป็นประจำ ในหลาย ๆ กรณี พระคัมภีร์ถูกลงความเห็นว่ามีความถูกต้องทางประวัติศาสตร์มากกว่า

แต่อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ไม่ใช่หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์, ตำราทางด้านจิตวิทยา หรือวารสารทางวิทยาศาสตร์ พระคัมภีร์คือคำพรรณนาของพระเจ้าที่ทรงบอกให้เรารู้ว่าพระองค์คือใคร และพระประสงค์และแผนการของพระองค์สำหรับมนุษยชาติคืออะไร จุดสำคัญที่สุดของการเปิดเผยสำแดงคือเรื่องที่เกี่ยวกับการที่เราถูกตัดขาดจากพระเจ้าเพราะความบาป และการจัดเตรียมหนทางสำหรับการคืนดีกับพระองค์ ผ่านทางการไถ่บาปบนกางเขนโดยพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ความจำเป็นของเราที่จะต้องได้รับการไถ่บาปยังคงเป็นอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับพระประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการให้เราคืนดีกับพระองค์

พระคัมภีร์มีข้อมูลที่ถูกต้องและเข้ากับเหตุการณ์อยู่มากมาย และข้อมูลที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์ – การไถ่บาป – เป็นสากล, ดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ และมีไว้สำหรับมนุษย์ทุกคน พระวจนะของพระเจ้าไม่มีวันล้าสมัย, ไม่มีอะไรสามารถเข้ามาแทนที่ได้, ไม่มีใครสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ ถึงแม้ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีจะเปลี่ยนไป, กฎบัญญัติจะเปลี่ยนไป, คนจากชั่วอายุหนึ่งผ่านไป คนอีกชั่วอายุหนึ่งผ่านเข้ามา - แต่พระวจนะของพระเจ้ายังคงใช้การได้ในปัจจุบันเหมือนกับที่เคยใช้ได้มาแล้วในอดีตตั้งแต่สมัยที่พระคัมภีร์เริ่มถูกเขียนขึ้นมา ไม่จำเป็นว่าข้อพระคัมภีร์ทุกข้อจะตรงเผงกับปัจจุบันสำหรับเราในวันนี้ แต่ข้อพระคัมภีร์ทุกข้อมีความจริงบรรจุอยู่ ซึ่งเราสามารถ, และควรนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราในปัจจุบัน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์เข้ากับปัจจุบันได้ไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries