Pitanja o molitvi


српски
Šta je to molitva pokajanja?

Zašto se moliti?

Da li je zajednička molitva bitna?

Šta je to Molitva Gospodnja i da li treba da je molimo?

Šta to znači da se molimo u Isusovo ime?

Kako mogu da dobijem odgovor na moje molitve od Boga?

Da li je u redu da ponavljamo molitvu za istu stvar, ili to treba da tražimo samo jednom?

Kome da se molimo, Ocu, Sinu ili Svetom Duhu?

Na koji način je molitva komuniciranje sa Bogom?

Šta je zastupnička molitva?

Šta je sila molitve?

Šta znači moliti se bez prestanka?

Na koji način su povezani molitva i post?

Šta može da sprečava molitvu?

Šta je molitvena šetnja? Da li je biblijski ići u molitvenu šetnju?

Šta je molitva u Duhu?

Kako da se ispravno molim?

Da li je biblijski moliti se u sebi?

Kako da budem siguran da se molim po Božijoj volji?


Vrati se na Srpsku stranu
Pitanja o molitvi