settings icon
share icon
Pitanje

Na koji način je molitva komuniciranje sa Bogom?

српски

Odgovor


Da bismo razumeli prirodu Božije komunikacije usmerene ka nama, pa i naše ka njemu, treba da se upoznamo sa nekoliko ključnih pravila. Prvo glasi da Bog govori samo istinu. On nikad ne laže i ne obmanjuje. U Jovu 34:12 je zapisano: “Doista Bog ne radi zlo i svemogući ne izvrće pravde.” Drugo pravilo je da je Biblija reč od samog Boga. Grafe, grčka reč za Pismo, pojavljuje se u Novom zavetu pedeset i jedan put i odnosi se na knjige Starog zaveta. Reč grafe takođe označava i Novi zavet, a nalazimo je u primerima kada Petar naziva Pavlove poslanice pismom u 2. Petrovoj 3:16, ili kada Pavle (u 1. Timotejevoj 5:18) citira Isusove reči iz Luke 10:7 za koje takođe kaže da pripadaju pismu. Sada, pošto smo utvrdili da spisi Novog zaveta pripadaju posebnoj kategoriji pisma, ispravno je da primenjujemo 2.Timoteju 3:16 na te spise, pa i da kažemo da oni imaju osobine onog što Pavle naziva svo pismo. Ono je bogonadahnuto, svaka njegova reč dolazi od samog Boga.

Zašto je ova informacija korisna kada govorimo o molitvi? Pošto smo zaključili da Bog govori samo istinu i da je Biblija reč koja dolazi od samog Boga, logički dolazimo do dva zaključka koja se odnose na komunikaciju sa Bogom. Prvi kaže da, s obzirom na to da u Bibliji piše da Bog čuje čoveka (Psalam 17:6, 77:1; Isaija 38:5), čovek koji ima dobar odnos sa Bogom i obraća mu se može biti siguran da ga Bog sluša. Drugi je zaključak da, s obzirom na to da je Biblija Božija reč, čovek koji ima dobar odnos sa Bogom i pritom čita Bibliju može biti siguran da tako doslovno sluša reč od Boga. Dobar odnos sa Bogom koji je neophodan za zdravu komunikaciju između Boga i čoveka očituje se na tri načina. Prvi je okretanje od greha tj. pokajanje. U Psalmu 27:9 nalazimo Davidov vapaj da ga Bog sasluša i da se ne okrene od njega u gnevu. Iz toga zaključujemo da Bog okreće lice od čovekovog greha, kao i da greh sprečava komunikaciju između Boga i čoveka. Drugi primer nalazimo u Isaiji 59:2 gde se Isaija obraća narodu: “Nego bezakonja vaša rastaviše vas sa Bogom vašim, i gresi vaši zakloniše lice njegovo od vas, da vas ne čuje.” Dakle, kada u nečijem životu postoji nepriznati greh, komunikacija sa Bogom se prekida.

Za komunikaciju je neophodno i ponizno srce. Bog izgovara ove reči u Isaiji 66:2: “Ali na koga ću pogledati? Na nevoljnoga i na onoga ko je skrušena duha i ko drhti od moje reči.” Treći način je pravedan život. To je pozitivan rezultat okretanja od greha, prepoznatljiv po efikasnoj molitvi. U Jakovu 5:16 je napisano: “Mnogo može delotvorna molitva pravednika.”

Bogu možemo da se obraćamo naglas, u sebi ili u pismenoj formi, s pouzdanjem da nas on čuje i da će nas Sveti Duh voditi u molitvi. Rimljanima 8:26 kaže: “Isto tako i Duh pomaže našoj slabosti; jer mi ne znamo za šta treba da se molimo – kako priliči, ali sam Duh posreduje za nas uzdisajima koji se ne mogu iskazati.”

Kada se radi o Božijoj komunikaciji upućenoj nama, treba da tražimo da nam on prvenstveno govori kroz Bibliju, umesto da očekujemo da nam uvek direktno daje misli kako bi nas vodio kroz određene situacije i odluke. Zbog samoobmane kojoj smo svi skloni nije pametno voditi se idejom da svaka misao koja nam uđe u glavu dolazi baš od Boga. Ponekad, zbog specifičnih problema u kojima se nalazimo, Bog nam ne govori direktno iz Pisma. U takvim slučajevima, što je i razumljivo, padamo u iskušenje da potražimo otkrivenje van Biblije. Ali tada je najbolje – da ne bismo stavljali Bogu reči u usta i time se otvorili za obmanu – da pronađemo odgovore u biblijskim principima koji su nam već dati.

Preporučljivo je takođe da se iskreno molimo za mudost koja će nas dovesti do pravih izbora, jer Bog je obećao da će dati mudrost onima koji je budu tražili. “Ako nekome od vas nedostaje mudrosti, neka ište od Boga koji svima prosto daje i ne kori, i daće mu se” (Jakov 1:5). Na koji način je molitva komuniciranje sa Bogom? Molitva je kada se iz srca obraćamo našem nebeskom Ocu, a on nam odgovara kroz svoju reč i vodi nas svojim Duhom.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Na koji način je molitva komuniciranje sa Bogom?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries