settings icon
share icon
Pitanje

Šta je zastupnička molitva?

српски

Odgovor


Jednostavno rečeno, zastupnička molitva je čin molitve za druge. Ulogu zastupnika u molitvi češće nalazimo u Starom zavetu, u slučajevima Avrama, Mojsija, Davida, Samuila, Jezekije, Ilije, Jeremije, Jezekilja i Danila. U Novom Zavetu vrhovni zastupnik je Hrist, zbog čega sve molitve hrišćana postaju zastupničke jer se prinose Bogu Hristovim posredstvom. Isus je zatvorio procep između nas i Boga kada je umro na krstu. Zbog njegovog posredništva sada možemo da zastupamo u molitvi druge hrišćane ili one koji to nisu i tražimo od Boga da po svojoj volji odgovori na njihove zahteve. “Jer Bog je jedan i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovek Isus Hristos” (1. Timotejeva 2:5). “Ko je taj koji će ih osuditi? Da li Hristos Isus koji je umro, i štaviše vaskrsao, koji je s desne strane Bogu i koji se zauzima za nas?” (Rimljanima 8:34).

Odličan primer zastupničke molitve nalazimo u Danilu u 9. glavi. Tu imamo sve elemente prave zastupničke molitve. Ona se poziva na Božiju reč (s. 2), karakteriše je samoodricanje (s. 3) i vatrenost (s. 4), nesebična identifikacija sa Božijim narodom (s. 5), nova snaga zbog priznanja greha (s. 5-15), zavisnost od Božijeg karaktera (s. 4, 7, 9, 15), a njen krajnji cilj je da Bog bude proslavljen (s. 16-19). Poput Danila i hrišćani treba da prilaze Bogu zastupajući druge u pokajanju i slomljenog srca, prepoznavajući u samoodricanju svoju nedostojnost. Danilo nije rekao: “Imam pravo da ovo zahtevam od tebe, Bože, jer ja sam jedan od tvojih posebnih, izabranih zastupnika.” On u suštini govori: “Ja sam grešan i nemam pravo da išta zahtevam.” Prava zastupnička molitva ne traži samo da se spozna Božija volja i da se vidi njeno ispunjenje, već da ona bude ispunjena bez obzira na to da li će molilac imati koristi od toga i kakvu će cenu morati da plati. Prava zastupnička molitva ne traži ljudsku, već Božiju slavu.

Sledi samo delimični spisak onih koje treba da zastupamo u molitvi: sve koji su na vlasti (1. Timotejeva 2-2), sveštenike (Filipljanima 1:19), crkvu (Psalam 122:6), prijatelje (Jov 42:8), sunarodnike (Rimljanima 10:1), bolesne (Jakov 5:14), neprijatelje (Jeremija 29:7), one koji nas progone (Matej 5:44), koji nas napuštaju (2. Timoteju 4:16) i za sve ljude (1. Timoteju 2:1).

U savremenom hrišćanstvu postoji pogrešna predstava da su oni koji zastupaju u molitvi posebna klasa, “superhrišćani” koji su pozvani od Boga u službu zastupanja. Biblija je po tom pitanju jasna: svi hrišćani su pozvani da budu zastupnici. Svi hrišćani imaju Svetog Duha i baš kao što on zastupa nas po Božijoj volji (Rimljanima 8:26-27), tako i mi treba da zastupamo jedni druge. To nije privilegija odabrane hrišćanske elite, već zapovest koja važi za sve. Štaviše, ne zastupati druge je greh. “A meni ne dao Bog da zgrešim Gospodu i prestanem moliti se za vas” (1. Samuilova 12:23).

Kada su Petar i Pavle pozivali vernike da se mole za njih, sigurno nisu mislili samo na one sa posebnom službom zastupanja. “Petra su tako čuvali u tamnici, a Crkva se istrajno molila Bogu za njega” (Dela 12:5). Primećujemo da se cela crkva molila za njega, a ne samo oni sa darom zastupanja. U Efescima 6:16-18 Pavle podseća Efesce, sve njih, na osnove hrišćanskog života, čiji je deo i zastupanje “svakom molitvom i moljenjem... svakom prilikom”. Očigledno, zastupnička molitva je deo života svakog hrišćanina.

Dalje, Pavle je tražio u Rimljanima 15:30 da se svi vernici mole za njega. U Kološanima 4:2-3 je takođe zahtevao od vernika iz Kolose da se mole za njega. Nigde, ni u jednom biblijskom zahtevu za zastupništvo ne postoji nagoveštaj da samo određena grupa ljudi treba da zastupa. Baš naprotiv – oni koji traže da ih drugi zastupaju u molitvi mogu da dobiju svaku pomoć koja im je potrebna. Ideja da je zastupništvo poziv i privilegija samo određenih hrišćana nema biblijskog osnova. Štaviše, ona je destruktivna i često vodi ka ponosu i osećaju superiornosti.

Bog poziva sve hrišćane da budu zastupnici. Njegova želja je da svaki vernik bude aktivno uključen u zastupničku molitvu. Kako je divna i uzvišena privilegija koju imamo, da možemo hrabro da stanemo pred tron svemogućeg Boga sa svojim molitvama i zahtevima!

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je zastupnička molitva?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries