settings icon
share icon
Pitanje

Kako da budem siguran da se molim po Božijoj volji?

српски

Odgovor


Čovekov najviši cilj treba da bude da proslavlja Boga (1. Korinćanima 10:31), a to znači i da se moli po njegovoj volji. Pre svega, moramo da tražimo mudrost. “Ako nekom od vas nedostaje mudrosti, neka ište od Boga koji svima prosto daje i ne kori, i daće mu se” (Jakov 1:5). Kad tražimo mudrost treba da verujemo da je Bog milostiv i da želi da nam usliši molitve. “Samo neka ište s verom ne sumnjajući ništa” (Jakov 1:6; vidi i Marko 11:24). Dakle, molitva po Božijoj volji uključuje traženje mudrosti (da bi se spoznala Božija volja) i traženje u veri (poverenje u Božiju volju).

Sledi sedam biblijskih saveta koji će voditi vernika u molitvi po Božijoj volji:

1) Molite se za stvari za koje po Bibliji treba da se molimo. Rečeno nam je da se molimo za neprijatelje (Matej 5:44), da Bog pošalje poslanike (Luka 10:2), da ne upadnemo u iskušenja (Matej 26:41), za propovednike (Kološanima 4:3; 2. Solunjanima 3:1), za vlasti (1. Timoteju 2:1-3), za one koji su u žalosti (Jakov 5:13) i za isceljenje drugih vernika (Jakov 5:16). Kada Bog zapoveda da se molimo za nešto, možemo da biti sigurni da je to po njegovoj volji.

2) Sledite primer Božijih ljudi u Bibliji. Pavle se molio za spasenje Izraela (Rimljani 10:1). David se molio za oproštenje kada je zgrešio (Psalam 51:1-2). Rana crkva se molila za hrabrost da svedoči (Dela 4:29). Te molitve su bile po Božijoj volji, a to mogu da budu i današnje molitve. Gledajući primer Pavla i rane crkve, trebalo bi stalno da se molimo za spasenje drugih. A za sebe treba da se molimo kao David, uvek svesni svog greha koji donosimo pred Boga pre nego što nam pokvari zajedništvo sa njim i zaustavi molitve.

3) Molite se ispravnih motiva. Sebične motive Bog neće blagosloviti. “Vi ištete i ne primate, zato što zlo ištete – da u svojim slastima potrošite” (Jakov 4:3). Treba i da se molimo ne zbog toga da bi se čule naše uzvišene, “duhovne” reči u javnosti, već najčešće privatno, u tajnosti, zbog čega će naš Otac da nas nagradi javno (Matej 6:5-6).

4) Molite se u duhu opraštanja (Marko 11:25). Duh ogorčenosti, gneva, osvete i mržnje prema drugima sprečava nas da se molimo u potpunoj potčinjenosti Bogu. I kao što je rečeno da ne prinosimo darove Bogu sve dok postoji konflikt sa drugim hrišćaninom (Matej 5:23-24), isto tako Bog ne želi prinos u našim molitvama sve dok se ne izmirimo sa braćom i sestrama u Hristu.

5) Molite se za zahvalnošću (Kološanima 4:2; Filipljanima 4:6-7). Koliko god da je opterećujuća situacija u kojoj se nalazimo, uvek možemo da nađemo nešto zbog čega ćemo biti zahvalni. I najveći stradalnik na ovom svetu gde ima iskupljujuće ljubavi, a pred kojim stoji nebeski dar, ima razloga da bude zahvalan Bogu.

6) Molite se istrajno (Luka 18.1; 1. Solunjanima 5:17). Treba da istrajemo u molitvi i da ne odustajemo ako odmah ne dobijemo odgovor. To je deo molitve po Božijoj volji: verujemo i, bez obzira da li je odgovor “da”, “ne” ili “čekaj”, prihvatamo njegovu procenu, podređujemo se njegovoj volji i nastavljamo da se molimo.

7) Oslonite se na Božiji Duh u molitvi. To je predivna istina: “Jer mi ne znamo za šta treba da se molimo – kako priliči, ali sam Duh posreduje za nas uzdisajima koji se ne mogu iskazati. A onaj što ispituje srca zna šta je smeranje Duha, pošto se po Božijoj volji moli za svete” (Rimljanima 8:26-27). Duh nam pomaže u molitvi. U periodu najveće potištenosti i tuge, onda kada osećamo da jednostavno ne možemo da se molimo, imamo utehu u saznanju da se Sveti Duh moli za nas. Kako je predivan naš Bog!

Kakvu sigurnost imamo kada želimo da hodamo u Duhu a ne u telu! Tek tada možemo pouzdano da znamo da će Sveti Duh završiti ono što je započeo i da će izneti naše molitve pred Oca u skladu sa njegovom savršenom voljom i u pravo vreme. I možemo da se smirimo u saznanju da Bog sve izvodi na naše dobro (Rimljanima 8:28).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako da budem siguran da se molim po Božijoj volji?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries