settings icon
share icon
Pitanje

Zašto je svakodnevna molitva važna?

српски

Odgovor


Jednostavno, za sledbenike Isusa Hrista molitva je najbolji način da komuniciraju sa Bogom. Molitva je sredstvo za svakodnevni dijalog sa Onim koji nas je stvorio. Važnost svakodnevnog opštenja kroz molitvu se ne može preceniti. Toliko je važno, da se u Svetom pismu pominje preko 250 puta. Pa zašto je svakodnevna molitva toliko važna? Prvo, svakodnevna molitva nam daje priliku da sve aspekte svog života podelimo sa Bogom. Drugo, svakodnevna molitva nam daje mogućnost da izrazimo svoju zahvalnost za stvari koje On pruža. Treće, svakodnevna molitva pruža platformu za ispovedanje greha i traženje pomoći u prevazilaženju tog greha. Četvrto, svakodnevna molitva je čin obožavanja i poslušnosti. I konačno, svakodnevna molitva je način da priznamo ko zaista kontroliše naše živote. Hajde da malo detaljnije pogledamo svaki od ovih važnih razloga.

Svakodnevna molitva nam daje priliku da sve aspekte svog života podelimo sa Bogom. Životne okolnosti se svakodnevno menjaju. U stvari, mogu ići od dobrog ka lošem za vrlo kratko vreme. Bog nas poziva da svoje brige donesemo Njemu da bi nam olakšao i dao potencijalni blagoslov. On nas takođe poziva da podelimo svoju radost i uspeh sa Njim. U stvari, Jeremija 33:3 kaže: „Zovi me i odazvaću ti se i kazaću ti velike i nedokučive tajne, koje ne znaš”. Bog želi da ga prizovemo kako bi mogao da odgovori na naše molitve. On takođe želi da podeli sa nama neverovatne blagoslove koje bismo inače mogli propustiti da nismo došli do Njega u molitvi. I konačno, Jakovljeva 4:8 nam kaže: „Približite se Bogu i on će se približiti vama“. Bog želi da budemo blizu Njega u svakom trenutku.

Svakodnevna molitva nam daje priliku da izrazimo zahvalnost za stvari koje nam On u životu pruža. Nije tajna da moramo zahvaliti Gospodu za sve što nam On pruža i sve što čini za nas. Njegovu dobrotu i brigu prema nama treba svakodnevno prepoznavati. U 1. Dnevnika 16:34 nam je zapoveđeno: „Hvalite Gospoda jer je dobar, večna je ljubav Njegova.” Psalmista nam kaže u Psalmu 9:1: „Hvalim Gospoda svim srcem svojim, objavljujem sva čudesa Tvoja.” Svakodnevno se molimo da bismo priznali Njegovu vernost i Njegovu bogatu brigu u našem svakodnevnom životu.

Svakodnevna molitva pruža platformu za ispovedanje našeg greha i traženje pomoći u pokajanju za taj greh. Suočimo se s tim, svi grešimo svakodnevno, bilo da smo svesni toga ili ne. Dakle, kao sledbenici Isusa Hrista, šta treba da radimo? Sveto pismo vrlo jasno kaže: „Krivicu sam priznao Tebi i greh svoj nisam skrio. Rekao sam: ’Ispovedio sam grehove svoje Gospodu‘, i ti si skinuo težinu greha moga“ (Psalam 32:5). Reci Bogu ono što On već zna i radi to svakodnevno. Vreme za svakodnevnu molitvu je odlično mesto da se rasteretite od štetnih posledica greha. Tako često mi hrišćani hodamo okolo sa neispovednim grehom koji ometa naš lični odnos sa Isusom Hristom, a samo treba da se ponizno potčinimo i u molitvi zatražimo oproštaj. Još jedan važan element svakodnevne molitve je moliti Boga za snagu da se pokajemo za svoje grehe. Samo nam Bog može pomoći da se okrenemo od svojih greha, a da bi to bilo tako, On treba da čuje našu molbu za pokajanje. Svakodnevna molitva je čin slavljenja i poslušnosti. Možda nijedan drugi stih bolje ne sažima zašto treba da se molimo svakodnevno od 1. Solunjanima 5:16-18: „ Radujte se svagda, molite se Bogu bez prestanka, zahvaljujte na svemu, jer je to volja Božija u Hristu Isusu za vas” Božja je volja da se Njegova deca raduju u Njemu, da Mu se mole i da Mu zahvaljuju. Moliti se bez prestanka jednostavno znači da treba da učinimo molitvu redovnom navikom i nikada ne prestanemo da je pravimo. Molitva je takođe čin obožavanja, jer moleći Mu se pokazujemo koliko Ga obožavamo. Svakodnevna molitva je takođe čin poslušnosti koji donosi radost Gospodu da vidi kako Njegova deca slede Njegove zapovesti.

Svakodnevna molitva je način da priznamo ko zaista kontroliše naše živote. Kao hrišćani, znamo ko zaista ima kontrolu. Bog je suveren. Ništa se ne dešava a da Bog za to ne zna (Isaija 46:9-10; Danilo 4:17). Pošto je On suveren u svemu, On zaslužuje naše obožavanje i hvalu. „ Tvoje su, Gospode, veličanstvo, carstvo, sila, slava, večnost i čast, sve što je na nebu i na zemlji!Tvoje je Gospode carstvo i uzdižeš se iznad svega “ (1. Dnevnika 29:11). Bog je naš veliki Car i kao takav On kontroliše svaki aspekt naših života. Svakog dana, ponizno i sa poštovanjem treba da Mu damo pravo mesto u našim životima koje je rezervisano za tako velikog i uzvišenog Cara.

Konačno, molitva je nešto što svi treba da želimo da radimo svakodnevno. Ipak, za mnoge hrišćane može biti izazov da se ponize u svakodnevnoj molitvi. Za one koji su sa Gospodom dugi niz godina, svakodnevna molitva može postati ustajala i bez odgovarajućeg ubeđenja ili poštovanja. Bez obzira da li je neko novi ili ustaljen vernik, molitvu uvek treba smatrati NAJBOLJIM načinom da se razgovara sa Bogom. Zamislite da ne razgovarate sa voljenom osobom ili bliskim prijateljem. Koliko bi ta veza trajala? Svakodnevna molitva sa Bogom je svakodnevno zajedništvo sa našim nebeskim Ocem. Zaista je neverovatno da bi Bog uopšte želeo da ima zajedništvo sa nama. U stvari, psalmista pita: „Šta je čovek da ga se sećaš i sin čovečiji da se o njemu staraš?“ (Psalam 8:4). Svakodnevna molitva je dobar način da razumemo ovu neverovatnu istinu i čudesnu privilegiju koju nam je Bog dao.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Zašto je svakodnevna molitva važna?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries