settings icon
share icon
Pitanje

Zašto se moliti?

српски

Odgovor


Zašto da se molimo? Zašto da se molimo kada je već Bog savršeno u kontroli svega? Zašto da se molimo kada Bog već zna šta ćemo da tražimo pre nego to zatražimo?

(1) Molitva je oblik služenja Bogu (Luka 2:36-38). Mi se molimo zato što je Bog zapovedio da se molimo (Filipljanima 4:6-7).

(2) Primer molitve nam ostavlja Isus i rana crkva (Marko 1:35; Dela 1:14; 2:42; 3:1; 4:23-31; 6:4; 13:1-3). Ako je Isus smatrao da je bitno da se molimo, mi treba da mislimo isto.

(3) Bog je nameravao da molitva bude način na koji ćemo doći do Njegovih rešenja u mnogim situacijama:

a) Priprema za bitne odluke (Luka 6:12-13)
b) Nadvladavanje demonskih prepreka u životu (Matej 17:14-21)
c) Sakupljanje radnika za duhovnu žetvu (Luka 10:2)
d) Dobijanje snage da se izborimo da iskušenjem (Matej 26:41)
e) Način da se drugi duhovno osnaže (Efescima 6:18-19)

(4) Mi imamo Božije obećanje da naše molitve nisu uzaludne, čak iako ne dobijemo specifično ono što tražimo (Matej 6:6; Rimljanima 8:26-27).

(5) On je obećao da kada tražimo nešto što je u saglasnosti sa Njegovom voljom, da će nam to i dati (Prva Jovanova 5:14-15).

Ponekad On odugovlači sa odgovorom u skaldu sa Svojom mudrošću i za naše dobro. U ovakvim situacijama, mi treba da smo uporni i istrajni u molitvi (Matej 7:7; Luka 18:1-8). Na molitvu ne treba da se gleda kao na način da Bog ispuni našu volju, već kao način da se Božija volja ispuni na zemlji. Božija mudrost uveliko nadmašuje našu.

U situacijama kada ne znamo tačno šta je Božija volja, molitva je način da je razaberemo. Da Petar nije tražio od Isusa da ga pozove sebi da izađje iz čamca na vodu, on bi propustio tu mogućnost (Matej 14:28-29). Da se Sirofeničanka sa ćerkom koja je bila pod uticajem demona nije molila Hristu, njena ćerka ne bi bila isceljena (Marko 7:26-30). Da slepi čovek iz Jerihona nije zavapio Isusu, ostao bi slep (Luka 18:35-43). Bog kaže da često mi ne dobijamo zato što ne tražimo (Jakov 4:2). U nekom smislu, molitva je kao kad delimo evandjelje sa ljudima. Mi ne znamo ko će da odgovori na poruku evandjelja dok ga delimo. Isto je sa molitvom: nikada nema da vidimo odgovor na molitvu dok se molimo.

Nedostatak molitve pokazuje nedostatak vere i poverenja u Božiju reč. Mi se molimo da bismo pokazali svoju veru u Boga, da će On učiniti ono što je i obećao u Svojoj reči i da će blagosloviti naše živote mnogo više nego što možemo da zatražimo ili da se nadamo (Efescima 3:20). Molitva je naš primarni način da vidimo Božije delo u životima drugih ljudi. Zato što je to naš način da se "uključimo u " Božiju silu, ona je naš način da pobedimo neprijatelja i njegovu vojsku (Satana i njegova armija) koje inače nemamo moć da pobedimo sami od sebe. Zato, neka nas Gospod što češće nađje pred svojim tronom, jer mi imamo Velikog Prvosveštenika na nebu koji može da se poistoveti sa svim onim u čemu smo (Jevrejima 4:15-16). Mi imamo Njegovo obećanje da uporna molitva pravednog čoveka može da postigne mnogo (Jakov 5:16-18). Neka Gospod da proslavi svoje ime u našim životima dok mu verujemo dovoljno da bismo mu dolazili često u molitvi.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Zašto se moliti?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries