settings icon
share icon
Pitanje

Da li postoje neki uslovi za uslišenu molitvu?

српски

Odgovor


Neki ljudi bi voleli molitvu bez uslova. Ali biblijska činjenica je da molitva ima uslove. Istina je da je Isus rekao: „I sve što zatražite u molitvi, verujući, primićete“ (Matej 21:22). Ali i u toj izjavi imamo jedan uslov za molitvu: veru. Dok istražujemo Bibliju, otkrivamo da postoje i drugi uslovi za molitvu.

Evo deset biblijskih uputstava o molitvi koja podrazumevaju uslove za molitvu:

1) Molite se Nebeskom Ocu (videti Matej 6:9). Ovaj uslov za molitvu može izgledati očigledan, ali je važan. Mi se ne molimo lažnim bogovima, sebi, anđelima, Budi ili Devici Mariji. Molimo se Bogu iz Biblije, koji se otkrio u Isusu Hristu i čiji Duh obitava u nama. Za da dođemo Njemu kao našem „Ocu“ treba prvo da postanemo Njegova deca — kroz veru u Isusa Hrista (videti Jovan 1:12).

2) Molite se za dobre stvari (videti Matej 7:11). Ne uvek razumemo i prepoznajemo šta je dobro, ali Bog zna i On je spreman da svojoj deci da ono što je najbolje za njih. Pavle se molio tri puta da bude izbavljen od nevolje, i svaki put je Bog rekao: „Ne”. Zašto bi Bog pun ljubavi odbio da isceli Pavla? Zato što je Bog imao nešto bolje za njega, a to je život koji se živi po blagodati. Pavle je prestao da se moli za isceljenje i počeo je da se raduje svojoj slabosti (2. Korinćanima 12:7–10).

3) Molite se za stvari koje su vam potrebne (videti Filipljanima 4:19). Božije carstvo treba da nam je prioritet i to je jedan od uslova za molitvu (Matej 6:33). Obećanje je da će Bog ispuniti sve naše potrebe, a ne sve naše želje. Postoji razlika.

4) Molite se pravednog srca (videti Jakovljevu 5:16). Biblija govori o čistoj savesti kao uslovu za uslišenu molitvu ( Jevrejima 10:22 ). Važno je da svoje grehe ispovedamo Gospodu. „Da sam smišljao zlo u srcu svom, ne bi me Gospod uslišio“ (Psalam 66:18).

5) Molite se zahvalnog srca (videti Filipljanima 4:6). Deo molitve je stav zahvalnosti.

6) Molite se po Božjoj volji (videti 1. Jovanova 5:14). Važan uslov za molitvu je da se moli po Božijoj volji. Isus se molio na ovaj način sve vreme, čak i u Getsimaniji: „Ali neka ne bude moja volja, nego tvoja“ (Luka 22:42). Možemo se moliti koliko god želimo, sa velikom iskrenošću i verom, za ČDžŠ, ali, ako je Božja volja ABC, molimo se uzalud.

7) Molite se u autoritetu Isusa Hrista (videti Jovan 16:24). Isus je razlog zašto možemo da pristupimo prestolu blagodati (Jevrejima 10:19–22) i On je naš posrednik (1. Timoteju 2:5). Uslov za molitvu je da se molimo u Njegovo ime.

8) Molite se istrajno (videti Luku 18:1). U stvari, molite se bez prestanka ( 1. Solunjanima 5:17 ). Jedan od uslova za delotvornu molitvu je da ne odustajemo.

9) Molite se nesebično (videti Jakovljevu 4:3). Naši motivi su važni.

10) Molite se u veri (videti Jakovljevu 1:6). Bez vere je nemoguće ugoditi Bogu (Jevrejima 11:6) koji jedini može učiniti nemoguće (Lk. 1:37). Bez vere, zašto se moliti?

Molitva Isusa Navinog da sunce stane, koliko god da je taj zahtev bio smeo, ispunila je sve ove uslove za molitvu (Isus Navin 10:12–14). Ilijina molitva da ne padne kiša — i njegova kasnija molitva da kiša padne — ispunile su sve ove uslove (Jakov 5:17–18). Isusova molitva dok je stajao pred Lazarevim grobom ispunila je sve ove uslove (Jovan 11:41). Svi su se molili Bogu, po volji Njegovoj, za dobre i neophodne stvari, u veri.

Primeri Isusa Navina, Ilije i Isusa nas uče da će se, kada se naše molitve usklade sa Božjom suverenom voljom, desiti divne stvari. Ne treba da se plašimo planina, jer se one mogu pomeriti (Marko 11:23). Borba sa kojom se suočavamo je da naše molitve budu u skladu sa Božjom voljom, da naše želje budu u skladu sa Njegovim. Cilj je usklađenost između Božje volje i naše. Mi želimo upravo ono što On želi; ništa više, ništa manje. I mi ne želimo ništa što On ne želi.

Pobožna, delotvorna molitva ima uslove i Bog nas poziva da se molimo. Kada možemo da se molimo za velike stvari? Kada verujemo da Bog želi nešto veliko. Kada se možemo hrabro moliti? Kada verujemo da Bog želi nešto odvažno. Kada treba da se molimo? Sve vreme.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li postoje neki uslovi za uslišenu molitvu?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries