settings icon
share icon
Pitanje

Da li molitva u kojoj se korsti Sveto pismo ima veću efikasnost od drugih molitvi?

српски

Odgovor


Neki ljudi su otkrili da je korišćenje biblijskih stihova u svojim molitvama efikasan način za molitvu u kojoj se „Molimo upućujići reči Svetog pisma nazad Bogu“, i to izgleda pomaže da im se um usredsredi i da su sigurni da je tema molitve ugodna Bogu.

Jakovljeva 5:16 kaže: „... Mnogo može usrdna molitva pravednika. ” Prva Jovanova 5:14–15 kaže: „I ovo je pouzdanje koje imamo u Njega: da nas sluša ako šta molimo po njegovoj volji. I kad znamo da nas sluša kad što molimo, znamo da stvarno imamo ono što smo od njega iskali.” Reč „ delotvorna ” se prevodi i sa rečju efektivan i označava „dovoljan za postizanje željenog rezultata“. Usrdan znači „stalan, naporan i intenzivan“. Jakov i Jovan nam govore, za da naše molitve budu delotvorne, one moraju biti goreće, smislene i u saglasnosti sa Božijom voljom.

Jedan od načina da znamo da su naše molitve po Božjijoj volji, je da se molimo specifičnim stihovima iz Svetog pisma koji izražavaju ono što je u našim srcima. Sveto pismo ne treba koristiti kao neku vrstu magijskog pojanja, koje se bezumno ponavlja kao da same reči imaju moć. Snaga molitve dolazi samo od Boga u srce koje je „usrdno“. Ali kada pronađemo zapovest ili obećanje koje izražava ono što je u našim srcima, znamo da se slažemo sa Bogom kada to koristimo kao molitvu. To je na kraju krajeva, Njegova Reč. Što više učimo napamet Božiju Reč i razmišljamo o njoj, ona postaje deo nas. Istina koju smo proučavali nam dolazi na pamet kada se molimo i često je odgovor koji tražimo. Često, kada ne znamo kako da se molimo, Sveto pismo nam može dati reči. Psalmi sadrže stotine molitava, a mnoge od njih su već pretočile naše misli u reči.

Isus nam daje najbolji primer delotvorne molitve. Njegova najduža zabeležena molitva je „Prvosveštenička molitva“, koja se nalazi u Jovanu 17. Prvo što primećujemo je jedinstvo duha koje Isus ima sa Ocem. On počinje rečima: „Oče, došao je čas.” Isus nije govorio Ocu ništa što On nije znao. Umesto toga, Isus je priznao da se slažu. Toliko je vremena proveo u usrdnoj molitvi da je poznavao Očevo srce. To je cilj efektivne molitve: razumeti Božije srce i uskladiti svoju volju sa Njegovom. Bilo da koristimo sopstvene reči ili one koje su napisane pre dve hiljade godina, ključ delotvorne molitve je da ona dolazi iz srca i da traži Božju volju.

Molitva u kojoj koristimo reči Svetog pisma, kao čin lične posvećenosti, je dobar način da smo sigurni da je naša molitva efikasna. Na primer, možemo uzeti stih iz Galatima 2:20 i koristiti ga kao molitvu posvećenja. Takva molitva bi mogla zvučati otprilike ovako: „ Ja sam sa Hristom raspet na krstu. Tako ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. A što sad živim u telu, živim verom u Sina Božijeg, koji me je zavoleo i sebe predao za mene.” Moleći se na ovaj način, mi dolazimo do suštine Božijeg srca i ono postaje naš cilj. Nema nikakve magije u samim rečima, ali možemo biti sigurni da se molimo u skladu sa Božjom voljom kada koristimo Njegovu Reč kao naš model.

Moramo biti pažljivi da ne smatramo da je svaki odlomak Svetog pisma napisan posebno za našu situaciju. Ne možemo da izvlačimo stihove iz konteksta samo zato što želimo da budu istiniti za nas. Na primer, Bog je obećao Solomonu „bogatstvo, imanje i čast“ u 2. Dnevnika 1:11–12. Ali mi se ne možemo umesto toga moliti tim stihom, kao da ga je Bog obećao nama. Ne možemo da tražimo izolovane stihove koji govore ono što želimo da kažu, a zatim da ih „zahtevamo“ za sebe. Međutim, postoje trenuci kada Bog utisne određeni stih u naša srca kao svoju ličnu poruku za nas, i mi možemo i treba da se molimo za to. Ako pokušamo da primenimo svaki stih kao da se direktno tiče naših života, imali bismo problema sa stihovima poput 1. Samuilove 15:3: „ Zato idi i pobij Amalika, i zatri kao prokleto sve što god ima; …” Sveto pismo treba uvek da čitamo u njegovom kontekstu i da saznajemo više o Bogu iz principa koje tamo nalazimo. Bog može koristiti taj odlomak da nam govori o uništavanju svetovnosti u našim životima i da treba da je izčistimo do kraja iz svog života. U tom slučaju, mogli bismo se moliti: „Gospode, kao što si rekao Izraelcima da potpuno unište sve što je predstavljalo zlo Amaličana, ja želim da srušim sve lažne bogove u svom životu i da ne ostavim ništa osim Tebe. Očisti moje srce kao što su oni očistili svoju zemlju.”

Delotvorna, usrdna molitva može doći iz Svetog pisma ili iz dubine naših srca. Cilj je da kako rastemo, to dvoje se isprepletu. Čak i na krstu, usred užasne patnje, Isus je uzviknuo reči iz Psalma 22: „Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?“ Mnogi učeni veruju da je citirao ceo odlomak dok je visio na krstu, moleći ga Bogu kao čin obožavanja čak i na samrti. Koliko više naučimo i personalizujemo Sveto pismo, to će naše molitve više odražavati Božju volju i biće efikasnije.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li molitva u kojoj se korsti Sveto pismo ima veću efikasnost od drugih molitvi?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries