settings icon
share icon
Pitanje

Kako treba da se molim za neverujuće?

српски

Odgovor


Možemo naučiti kako da se molimo za neverujuće tako što ćemo podržavati primer molitvi kojima se Isus molio. Jovan 17 je Isusova najduža zabeležena molitva i pokazuje nam kako se On molio. Stih 3 kaže: „ A ovo je večni život, da poznaju tebe, jedinoga pravoga Boga i Isusa Hrista koga si poslao.” Molio se da ljudi upoznaju Boga Oca. A način na koji bi mogli da upoznaju Boga je kroz Isusa Hrista, Sina (Jovan 14:6; 3:15–18). Ako je to bila Isusova želja, znamo da smo u pravu kada se molimo na sličan način. Svaka molitva koja se slaže sa Bogom je delotvorna molitva (1. Jovanova 5:14; Jakovljeva 5:16).

Druga Petrova 3:9 nam takođe daje uvid u Božje srce prema onima koji ne veruju: „ Gospod ne odugovlači obećanje, kao što neki misle da je to odugovlačenje, nego pokazuje svoju strpljivost prema vama jer ne želi da iko propadne, nego da svi dođu do pokajanja.” Bog ne želi neko da provede večnost daleko od Njegovog prisustva (Rimljanima 6:23). Kada se molimo za pokajanje u životu neverujućih ljudi, mi smo u saglasnosti sa Bogom. Takođe se možemo moliti za mogućnosti da budemo Isusove ruke i noge, kako bi ljudi mogli da upoznaju Njegovu dobrotu (Galatima 6:10; Kološanima 4:5; Efescima 5:15–16). Možemo se moliti za smelost, kao što su to činili apostoli, da iskoristimo te prilike kada ih Bog učini dostupnim (Dela 4:13, 29; Efescima 6:19).

Takođe se možemo moliti da Bog odredi sve okolnosti koje su neophodne da se otvrdla srca okrenu ka pokajanju. Psalam 119:67 kaže: „Lutao sam pre stradanja svoga, ali sada čuvam reč Tvoju.” Često su potrebne bolne okolnosti da nas dovedu do Hrista. Kada se molimo za voljene osobe koje ne poznaju Isusa, prirodno je da tražimo od Boga da ih zaštiti i blagoslovi. Međutim, ponekad je potrebno moliti suprotno, ako je to ono što je potrebno da bi se prekinula kontrola koju idolopoklonstvo ima nad njihovim životima. Udobnost, materijalizam, senzualnost i zavisnost su lažni bogovi koji nevernike drže u ropstvu. Molitva za Božiju volju može zahtevati da ga zamolimo da ukloni svoju zaštitu i utehu kako bi ih odveo na mesto gde moraju da traže Boga. Nema ništa važnije za naše nespašene voljene od toga da traže Boga i da Ga nađu.

Molitva za druge je ugodna Bogu (1. Timoteju 2:1–4). To je jedan od načina na koji pokazujemo ljubav prema drugim ljudima (1. Jovanova 4:7). Čak i kada nismo sigurni kako da se molimo, možemo se utešiti obećanjem iz Rimljanima 8:26. Bog zna da ne znamo uvek kako da se molimo. On je poslao Svetog Duha da posreduje za nas, tako da se želje naših srca uznesu do prestola na nebu.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako treba da se molim za neverujuće?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries