settings icon
share icon
Pitanje

Šta je molitva u Duhu?

српски

Odgovor


Molitva u Duhu spominje se tri puta u Svetom pismu. U 1. Korinćanima 14:15: “Šta to znači? Moliću se Bogu duhom, ali moliću se i umom; pevaću hvalu duhom, ali pevaću i umom.” U Efescima 6:18: “Svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu u Duhu svakom prilikom, i radi toga bdijte u svakoj istrajnosti i moljenju za sve svete.” U Judi 20: “A vi, dragi moji, izgrađujte se na svojoj najsvetijoj veri, molite se Bogu u Duhu Svetome.” Šta je zapravo molitva u Svetom Duhu?

Grčki izraz preveden kao “moliti se u” ima nekoliko značenja: posredstvom, uz pomoć, u sferi i povezano sa. Molitva u Duhu ne odnosi se na reči koje izgovaramo, već na to kako se molimo. To je molitva koja je vođena Svetim Duhom, za stvari na koje nas navodi Sveti Duh. U Rimljanima 8:26 piše: “Isto tako i Duh pomaže našoj slabosti; jer mi ne znamo za šta treba da se molimo - kako priliči, ali sam Duh posreduje za nas uzdisajima koji se ne mogu iskazati.”

Na osnovu 1. Korinćanima 14:15 neki hrišćani stavljaju znak jednakosti između molitve u Duhu i molitve u jezicima. Govoreći o daru jezika, Pavle kaže: “Moliću se Bogu duhom.” U 1. Korinćanima jasno piše da kada se neko moli u jezicima, on ne zna šta govori pošto govori jezikom koji ne poznaje. Tako ni ostali ne mogu da razumeju šta je rečeno, osim ako među njima nije neko sa darom tumačenja (1. Korinćanima 14:27-28). U Efescima 6:18 Pavle upućuje: “Svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu u Duhu svakom prilikom.” Kako da se tako molimo ako niko, uključujući onoga koji se moli, ne razume reči molitve? Zato molitvu u Duhu treba da shvatimo kao molitvu u sili Svetog Duha, koju vodi Duh po svojoj volji, a ne kao molitvu u jezicima.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je molitva u Duhu?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries