Da li je biblijski moliti se u sebi?


Pitanje: Da li je biblijski moliti se u sebi?

Odgovor:
Možda se u Bibliji ne spominje molitva u sebi, ali to ne znači da je takva molitva išta manje vredna od one izrečene naglas. Bog čuje naše misli jednako dobro kao što čuje naše reči (Psalam 139:23; Jeremija 12:3). Isus je znao zle misli fariseja (Matej 12:24-26; Luka 11:7). Ništa što uradimo, kažemo ili pomislimo nije skriveno od Boga koji ne mora da čuje naše reči da bi nam znao misli. On zna sve molitve koje su mu upućene, bilo da su izrečene naglas ili u sebi.

Međutim, Biblija pominje molitvu u tajnosti (Matej 6:6). Kakve veze ima da li se moliš naglas ili u sebi ako si sam? Postoje okolnosti u kojima je molitva u sebi prikladnija, npr. kada se moliš za nešto što se tiče samo tebe i Boga, ili molitva za nekoga ko je prisutan. Nema ništa loše u molitvi u sebi, sve dok to ne radimo samo zato što nam je neprijatno i ne želimo da nas neko vidi i čuje.

Verovatno najbolji stih koji ukazuje na ispravnost neizrečenih molitvi je 1. Solunjanima 5:17: “Molite se Bogu bez prestanka.” To očigledno ne znači da treba sve vreme da se molimo naglas, već da uvek budemo svesni Božije prisutnosti u kojoj zarobljavamo svaku misao na poslušnost Hristu (2. Korinćanima 10:5) i donosimo svaku situaciju, plan, strah ili brigu pred njegov tron. Sve molitve izrečene naglas ili u sebi, prošaptane, gromoglasne ili ispevane deo su neprestane molitve u kojoj usmeravamo misli slavljenja, molbe i zahvalnosti ka Bogu.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Da li je biblijski moliti se u sebi?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga