settings icon
share icon
Otázka

Ako sa môžem vyhnúť peklu?

Odpoveď


Neísť do pekla je jednoduchšie, než si myslíš. Niektorí ľudia veria, že aby nešli do pekla, musia celý svoj život dodržiavať desatoro. Niektorí ľudia veria, že aby nešli do pekla, musia dodržiavať určité obrady a rituály. Niektorí ľudia veria, že neexistuje žiaden spôsob ako vedieť, či pôjdeme do pekla. Žiaden z týchto názorov nie je správny. Biblia veľmi jasne hovorí o tom, ako sa človek môže vyhnúť peklu po smrti.

Biblia opisuje peklo ako desivé a strašné miesto. Peklo je popísané ako „večný oheň“ (Matúš 25:41), „neuhasiteľný oheň“ (Matúš 3:12), „hanba a večná hrôza“ (Daniel 12:2), miesto, kde „oheň nehasne“ (Marka 9:44-49) a „večná záhuba“ (2. Tesalonickým 1:9). Zjavenie Jána 20:10 opisuje peklo ako „ohnivé a sírové jazero“, kde sú bezbožní „mučení dňom i nocou na veky vekov“ (Zjavenie 20:10). Je samozrejmé, že peklo je miesto, ktorému by sme sa mali vyhnúť.

Prečo vôbec peklo existuje a prečo tam Boh niektorých ľudí posiela? Biblia nám hovorí, že Boh má „pripravené“ peklo pre diabla a padlých anjelov po tom, čo sa proti Nemu vzbúrili (Matúš 25:41). Tí, ktorí odmietajú Božiu ponuku odpustenia budú trpieť rovnakým večným osudom, ako diabol a padlí anjeli. Prečo je peklo nevyhnutné? Každý hriech je proti Bohu (Žalm 51:4), a pretože Boh je nekonečná a večná bytosť, dostačujúci je iba nekonečný a večný trest. Peklo je miesto, kde sú vykonávané Božie sväté a bezúhonné požiadavky spravodlivosti. Peklo je miesto, kde Boh odsudzuje hriech a všetkých tých, ktorí Ho odmietajú. Biblia jasne ukazuje, že sme všetci zhrešili (Kazateľ 7:20, Rímskym 3:10-23) a ako výsledok hriechu si všetci zaslúžia ísť do pekla.

Ako teda môžeme neísť do pekla? Vzhľadom na to, že len nekonečný a večný trest je dostatočný, musí byť zaplatená nekonečná a večná cena. Boh sa stal človekom v osobe Ježiša Krista. V Ježišovi Kristovi Boh žil medzi nami, učil nás a uzdravoval, ale tieto veci neboli Jeho konečným poslaním. Boh sa stal človekom (Ján 1:1, 14), aby mohol zomrieť za nás. Ježiš, Boh v ľudskej podobe, zomrel na kríži. Pretože je Boh, Jeho smrť bola nekonečná a večná vo svojej podstate, a tak zaplatila plnú cenu za hriech (1. Jána 2:2). Boh nás vyzýva, aby sme prijali Ježiša Krista ako Spasiteľa a tak prijali Jeho smrť ako úplnú a spravodlivú odplatu za naše hriechy. Boh sľubuje, že každý, kto verí v Ježiša (Ján 3:16) a dôveruje Mu ako Spasiteľovi (Ján 14:6) bude spasený, t. j. nepôjde do pekla.

Boh nechce, aby ktokoľvek išiel do pekla (2. Petrovi 3:9). Preto Boh zabezpečil konečnú, dokonalú a dostatočnú obeť v náš prospech. Ak nechceš ísť do pekla, prijmi Ježiša ako svojho Spasiteľa. Je to tak jednoduché. Povedz Bohu, že si uvedomuješ, že si hriešnik a že si zaslúžiš ísť do pekla. Vyhlás Bohu, že veríš v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Poďakuj sa Bohu za darované odpustenie a vyslobodenie z pekla. Jednoduchá viera a dôvera v Ježiša Krista ako Spasiteľa je spôsob, ako sa môžeš vyhnúť peklu!

Rozhodol si sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, klikni na „Dnes som sa rozhodol prijať Krista“ nižšie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako sa môžem vyhnúť peklu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries